Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал висвітлює нові дані геологічної науки і практики, теоретичні розробки, наукові узагальнення, результати досліджень корисних копалин, дискусійні питання, нові концепції, гіпотези тощо. Розглядаються переважно об’єкти України, а також інших країн, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.

 

Політика розділів

Зміст

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Короткі наукові повідомлення

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Із історії науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Геологічний журнал практикує сліпе рецензування (рецензент і автор статті не мають інформації один про одного).

 

Періодичність публікації

«Геологічний журнал» видається з періодичністю 4 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.