Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал висвітлює дослідження і розробки із усього спектру дисциплін геологічної науки і практики, – результати нових досліджень, теоретичні розробки, наукові узагальнення та огляди, новини наукового життя, біографічні матеріали тощо. Головна увага приділяється геологічному вивченню України і інших регіонів східної Європи, проте вітаються дослідження інших регіонів світу, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.

 

Політика розділів

Зміст

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дослідницькі та оглядові статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Короткі наукові повідомлення

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Із історії науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Геологічний журнал практикує сліпе рецензування (рецензент і автор статті не мають інформації один про одного).

 

Періодичність публікації

«Геологічний журнал» видається з періодичністю 4 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.