Індексація журналу

Статус в Україні

Видання "Геологічний журнал" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з міжнародною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 13744-2718 від 28.02.08 р.

Видання "Геологічний журнал" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з геологічних наук (наказ від 07.10.16 р.)

Бази данних наукової інформації

GeoRef - це найповніша у світі база даних наукової літератури з питань геології та суміжних дисциплін. Тематичне охоплення бази даних включає такі дисципліни регіональна геологія, економіна геологія, геологія навколишнього середовища, інженерна геологія, геохімія, геохронологія, геофізика, гідрогеологія та гідрологія, палеонтологія, петрологія, геологія океанів та морів, океанографія, математична геологія, мінералогія та кристалографія, сейсмологія, стратиграфія та ін.
База даних містить більше 3.6 млн записів публікацій у галузі наук про Землю. Продукт індексує більше 3,500 журналів 40 мовами світу. Крім того, продукт індексує книжки, карти, уроядові звіти, матеріали конференцій та дисертації.
Видання представлене у базі даних архівом: з 1934 року.

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - це російська національна бібліографічна база даних наукового цитування, яка акумулює понад 9 млн публікацій російських авторів, а також інформацію про цитованість цих публікацій у понад 6000 російських та міжнародних журналах. База даних призначена не лише для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, але також є потужним аналітичним інструментом, який дозволяє проводити оцінку результативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, учених, рівень наукових журналів тощо. Проект РИНЦ був запущений у 2006 році за підтримки Міністерства освіти та науки Російської Федерації.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2003 року.

Каталоги та системи пошуку

Google Академія - це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані у різних форматах. Індекс Google Академії містить у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінється приблизно у 160 млн документів.

Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам

Наукова періодика України — проект Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) Наукова періодика України містить статті з міжнародних журналів з усіх галузей знань, здійснює поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками. В межах інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" налагоджено повнотекстовий пошук наукових публікацій у форматі PDF. НБУВ провела роботи з інтеграції інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" до інтерфейсу аналітичних сервісів Google Scholar (Google Академія). Містить приблизно 2520 - журналів; 25372 - випусків; 628524 - повних текстів статей.