Інформація про автора

Bozhezha, D.M., Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії, Київ, Україна

  • № 2 (2017) - Зміст
    РЕЗУЛЬТАТИ ПАЛЕОТЕКТОНІЧНИХ ТА СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНІСТЮ СКОРОБАГАТЬКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
    Анотація  PDF
  • № 3 (2017) - Зміст
    ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ У КРИСТАЛІЧНОМУ ФУНДАМЕНТІ ТА ОСАДОВОМУ ЧОХЛІ У МЕЖАХ ЮЛІЇВСЬКО-СКВОРЦІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ З ПОЗИЦІЙ ТЕХНОЛОГІЇ СТАГД
    Анотація  PDF (English)