Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2014) ПРО ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ РОЗВИВАЮТЬ ІДЕЮ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО «ГАЗОВЕ ДИХАННЯ» ЗЕМЛІ Стаття 2. Глибинні процеси дегазації надр Анотація   PDF (Русский)
V.M. Shestopalov, A.N. Makarenko
 
№ 3 (2016) ПРО ЕВРИСТИЧНУ ВАРТІСНІСТЬ НЕОКРЕАЦІОНІЗМУ Анотація   PDF
K.V. Dykan
 
№ 3 (2016) ПРО КОНТАКТОВИЙ ВПЛИВ СУБЛУЖНИХ ГАБРОЇДІВ (МАФІТІВ) ПОКРОВО-КИРІЇВСЬКОГО МАСИВУ НА ВМІЩУВАЛЬНІ ГРАНІТИ Анотація   PDF
S.G. Kryvdik, V.O. Gatsenko, E.S. Lunev
 
№ 1 (2012) ПРО ПУЛЬСАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УРАЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНОГО ПОЯСУ Анотація   PDF (Русский)
M. I. DЕRIABIN
 
№ 2 (2014) ПРО СЕЙСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ – ВСЕБІЧНО І ПЕРЕКОНЛИВО Подробиці   PDF
O.S. Stupka
 
№ 1 (2020) ПРО СИНОНІМІКУ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ І ВАПНЯКІВ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ Анотація   PDF
I.O. Kostyk, I.V. Buchynska, M.D. Korol, A.V. Poberezhsky
 
№ 1 (2017) ПРО СИСТЕМАТИКУ РОДИНИ DAINELLIDAE COZAR ET VACHARD, 2001 EMEND. 2011 Анотація   PDF (Русский)
M.V. Vdovenko, V.I. Efimenko
 
№ 1 (2012) ПРО СТРУКТУРУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД Анотація   PDF (Русский)
V. M. SHESTOPALOV, N. I. SINITSYN, V. A. ELKIN, A. Ju. MOISEEV, N. P. MOISEEVA, O. V. BETSKIY
 
№ 3 (2016) ПРО ФОРМУВАННЯ ЗАПАДИННО-КАНАЛЬНИХ СТРУКТУР МІГРАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
V.M. Shestopalov, V.N. Bublyas
 
№ 2 (2017) ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД: ХІМІЧНІ АНАЛОГІЇ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Анотація   PDF
N.B. Ovchynnikova
 
№ 4 (2018) ПРО ЯСКРАВІ ТА ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ ТВОРЧОГО ЖИТТЯ ВИДАТНОГО ГЕОЛОГА АКАДЕМІКА М.Г. СВІТАЛЬСЬКОГО Подробиці   PDF
P.F. Gozhik, A.Yu. Mitropolsky, S.B. Shekhunova
 
№ 2 (2011) ПРОБЛЕМА ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ ІЗ БІТУМНИХ СЛАНЦІВ І ВУГІЛЛЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
A. A. ORLOV, N. I. EVDOSHCHUK, T. N. GALKO
 
№ 2 (2012) ПРОБЛЕМА ФАЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІЩАНИХ ТІЛ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
A. E. LUKIN, P. M. KORZHNEV, A. D. NAUMENKO, S. V. OKREPKIY
 
№ 2 (2018) ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКУ ВУГЛЕВОДНІВ У ЗАХІДНОМУ НАФТОГАЗОНОСНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Y.Z. Krupskyi
 
№ 1 (2020) ПРОБЛЕМИ ПИТНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРІУПОЛЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ ЗА РАХУНОК ПІДЗЕМНИХ ВОД (УКРАЇНА) Анотація   PDF
V.M. Shestopalov, B.D. Stetsenko, Yu.F. Rudenko
 
№ 1 (2011) ПРОБЛЕМИ СТРАТИГРАФІЇ ДОКЕМБРІЮ БУЗЬКО-РОСИНСЬКОГО МЕГАБЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF
M. M. KOSTENKO
 
№ 2 (2017) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРАНІТНОГО ШАРУ ПЛАНЕТИ (МАСОВОГО ГРАНІТОУТВОРЕННЯ) У СВІТЛІ СЕЙСМОТОМОГРАФІЧНИХ ДАНИХ Анотація   PDF
V.V. Shevchuk
 
№ 2 (2018) ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕРИТОРІЇ СРІБНЯНСЬКОЇ ДЕПРЕСІЇ Анотація   PDF
V.A. Glon, I.K. Gordieieva, K.M. Starodubets, V.G. Semenuk
 
№ 1 (2014) ПРОГНОЗУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ПРИКЕРЧЕНСЬКОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТРУКТУРНО-ТЕРМОАТМОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
I.D. Bagriy, Z.Y. Voytsitskiy, M.Y. Griga, I.E. Mamyshev, S.D. Aks’om
 
№ 3 (2018) ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ У РАЙОНІ СРІБНЯНСЬКОЇ ДЕПРЕСІЇ ЗА СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ Анотація   PDF
V.A. Glon
 
№ 4 (2017) ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНО РУДОНОСНИХ ВУЗЛІВ МЕТОДАМИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ І ДИСТАНЦІЙНИХ ДАНИХ Анотація   PDF
A.Ya. Bunina, O.T. Azimov, S.A. Stankevich, V.S. Chepurnoy
 
№ 3 (2017) ПРОСТОРОВІ КОРЕЛЯЦІЇ ПСЕФІТІВ І ПСАМІТІВ В ОСАДОВОМУ ЧОХЛІ НОВОГРАДСЬКОГО БЛОКУ (УКРАЇНСЬКИЙЩИТ) Анотація   PDF
А.M. Baran
 
№ 4 (2015) ПРОФЕСОР ЛАЗЬКО ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ – ВИДАТНИЙ ГЕОЛОГ-ДОКЕМБРИСТ Анотація   PDF
N.N. Shatalov
 
№ 1 (2015) Професор Лутугін Леонід Іванович – видатний геолог-зйомщик Донбасу Анотація   PDF (Русский)
N.N. Shatalov
 
№ 3 (2019) ПРОФЕСОР МИКОЛА ПИЛИПОВИЧ БАЛУХОВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ГЕОЛОГ-НАФТОВИК І ТЕКТОНІСТ (До 120-річчя від дня народження) Подробиці   PDF (Русский)
N.N. Shatalov
 
301 - 325 з 415 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>