Геологічний журнал

ISSN 1025­-6814

Журнал висвітлює нові дані геологічної науки і практики, теоретичні розробки, наукові узагальнення, результати досліджень корисних копалин, дискусійні питання, нові концепції, гіпотези тощо. Розглядаються переважно об’єкти України, а також інших країн, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.

Засновниками журналу є Національна академія наук України та Інститут геологічних наук НАН України.

Журнал надає українським та зарубіжним суб'єктам великі можливості для реклами виробів, продуктів, технологій, послуг, які мають відношення до геології, мінеральної сировини, геологорозвідувальних робіт тощо.

Журнал розрахований на широке коло геологів: практиків, науковців, викладачів, інженерів, аспірантів, студентів.

Матеріали друкуються українською, російською та англійською мовами.

Періодичність - 4 рази на рік.

ISSN друкованої версії  1025-­6814, до 1995 року -  ISSN 0367-­4290, до 1968 року -  ISSN 0016-7703


№ 2 (2017)

Зміст

ГІДРОГЕОСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР НА ПРИКЛАДІ БОВТИСЬКОЇ АСТРОБЛЕМИ PDF (Русский)
I.D. Bagriy ст. 5 - 34
ТЕКТОНІКА СУРОЗЬКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО ВУЗЛА ПРИАЗОВСЬКОГО МЕГАБЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF (English)
N.N. Shatalov ст. 35 - 48
РЕЗУЛЬТАТИ ПАЛЕОТЕКТОНІЧНИХ ТА СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНІСТЮ СКОРОБАГАТЬКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ PDF
O.P. Oliynyk, D.M. Bozhezha, O.M. Malychev ст. 49 - 56
НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ПАЛІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ТА НИЖНЬОНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА PDF (Русский)
E.A. Sirenko ст. 57 - 69
УМОВИ СЕДИМЕНТАЦІЇ МІОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ БЕРЕЖНИЦЬКОЇ СВІТИ (САМБІРСЬКИЙ ПОКРИВ, ПЕРЕДКАРПАТСЬКИЙ ПРОГИН) НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ДРІБНИХ ФОРАМІНІФЕР PDF
M.J. Kulyanda ст. 70 - 79
ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД: ХІМІЧНІ АНАЛОГІЇ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ PDF
N.B. Ovchynnikova ст. 80 - 92

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРАНІТНОГО ШАРУ ПЛАНЕТИ (МАСОВОГО ГРАНІТОУТВОРЕННЯ) У СВІТЛІ СЕЙСМОТОМОГРАФІЧНИХ ДАНИХ PDF
V.V. Shevchuk ст. 93 - 106

Із історії науки

ВИДАТНИЙ ГЕОЛОГ УКРАЇНИ – ПРОФЕСОР СЕРГІЙ АМВРОСІЙОВИЧ МОРОЗ (До 80-річчя від дня народження) PDF
M.M. Shatalov, V.A. Mikhailov, О.M. Іvanik, M.S. Ognyanik ст. 107 - 109

Ювілеї

ГРЕКУ РУДОЛЬФ ХАРИТОНОВИЧ (До 80-річчя від дня народження) PDF
  ст. 110 - 111

Втрати науки

Пам’яті видатного геолога-металогеніста – професора ЛЕОНІДА СТАНІСЛАВОВИЧА ГАЛЕЦЬКОГО PDF
  ст. 112 - 115

Повідомлення

Про відновлення роботи Міжвідомчого тектонічного комітету України PDF
  ст. 116 - 124