Геологічний журнал

ISSN 1025-6814 (Print)
ISSN 2522-4107 (Online)

Журнал висвітлює дослідження і розробки із усього спектру дисциплін геологічної науки і практики, – результати нових досліджень, теоретичні розробки, наукові узагальнення та огляди, новини наукового життя, біографічні матеріали тощо. Головна увага приділяється геологічному вивченню України і інших регіонів східної Європи, проте вітаються дослідження інших регіонів світу, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.


Обкладинка Геологічного журналу

Назви журналу:
Геологічний журнал
Геологический журнал
Geological Journal

Видається з березня 1934 р.

Періодичність: 4 рази на рік (щоквартально).

Мови видання: українська, російська, англійська.

Засновники журналу: Національна академія наук України та Інститут геологічних наук НАН України.

ISSN друкованої версії  1025­-6814, до 1995 року -  ISSN 0367-­4290, до 1968 року -  ISSN 0016­-7703

Журнал розрахований на широке коло фахівців геологічних дисциплін: практиків, науковців, викладачів, інженерів, аспірантів, студентів.