Про журнал

ISSN 1025-6814 (Print)
ISSN 2522-4107 (Online)

Журнал охоплює весь спектр дисциплін геологічної науки та практики і має на меті публікувати високоякісні наукові праці, включаючи оригінальні дослідження, огляди, короткі наукові повідомлення, новини про наукове життя, біографічні матеріали тощо. Основна увага приділяється геологічному вивченню України та інших регіонів східної Європи, але вітаються також дослідження інших регіонів світу, якщо вони становлять міжнародний науковий інтерес. Якість публікацій підтримується шляхом ретельного відбору кваліфікованою міжнародною редакційною колегією, який базується на ретельній процедурі рецензування. Журнал надає відкритий доступ до статей і не бере плати за обробку статей.

Видавнича політика журналу спрямована на підвищення його наукового та міжнародного статусу та розвиток геологічних наук шляхом відбору та презентації високоякісних робіт з різних аспектів цієї галузі науки.

Поточний номер

№ 3 (2021)
Опубліковано: 2021-10-11
Переглянути всі випуски

Назви журналу:
Геологічний журнал
Geologìčnij žurnal
Geologičeskij žurnal
Geological journal
Геологический журнал

Видається з березня 1934 р.

Періодичність: щоквартально.

Мови видання: українська, англійська.

Засновники журналу: Національна академія наук України та Інститут геологічних наук НАН України.

ISSN онлайн версії 2522-4107

ISSN друкованої версії 1025-6814, до 1995 року -  ISSN 0367-­4290, до 1968 року -  ISSN 0016-7703

Журнал розрахований на широке коло фахівців геологічних дисциплін: практиків, науковців, викладачів, інженерів, аспірантів, студентів.