Геологічний журнал

ISSN 1025-6814 (Print)
ISSN 2522-4107 (Online)

Журнал висвітлює нові дані геологічної науки і практики, теоретичні розробки, наукові узагальнення, результати досліджень корисних копалин, дискусійні питання, нові концепції, гіпотези тощо. Розглядаються переважно об’єкти України, а також інших країн, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.


Обкладинка Геологічного журналу

Журнал висвітлює нові дані геологічної науки і практики, теоретичні розробки, наукові узагальнення, результати досліджень корисних копалин, дискусійні питання, нові концепції, гіпотези тощо. Розглядаються переважно об’єкти України, а також інших країн, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.

Засновниками журналу є Національна академія наук України та Інститут геологічних наук НАН України.

Журнал надає українським та зарубіжним суб'єктам великі можливості для реклами виробів, продуктів, технологій, послуг, які мають відношення до геології, мінеральної сировини, геологорозвідувальних робіт тощо.

Журнал розрахований на широке коло геологів: практиків, науковців, викладачів, інженерів, аспірантів, студентів.

Матеріали друкуються українською, російською та англійською мовами.

Періодичність - 4 рази на рік.

ISSN друкованої версії  1025-­6814, до 1995 року -  ISSN 0367-­4290, до 1968 року -  ISSN 0016-­7703