Геологічний журнал

ISSN 0367-4290

Журнал висвітлює нові дані геологічної науки і практики, теоретичні розробки, наукові узагальнення, результати досліджень корисних копалин, дискусійні питання, нові концепції, гіпотези тощо. Розглядаються переважно об’єкти України, а також інших країн, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.

Засновниками журналу є Національна академія наук України та Інститут геологічних наук НАН України.

Журнал надає українським та зарубіжним суб'єктам великі можливості для реклами виробів, продуктів, технологій, послуг, які мають відношення до геології, мінеральної сировини, геологорозвідувальних робіт тощо.

Журнал розрахований на широке коло геологів: практиків, науковців, викладачів, інженерів, аспірантів, студентів.

Матеріали друкуються українською, російською та англійською мовами.

Періодичність - 4 рази на рік.


Обкладинка Геологічного журналу

№ 1 (2017)

Зміст

ПРО СИСТЕМАТИКУ РОДИНИ DAINELLIDAE COZAR ET VACHARD, 2001 EMEND. 2011 PDF (Русский)
M.V. Vdovenko, V.I. Efimenko cт. 5 - 22
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНОВАЖНОГО СТАНУ ВОДИ ТА ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ ПИТНОЇ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ PDF
V.M. Shestopalov, N.B. Ovchynnikova ст. 23 - 36
РОЗВИТОК МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ ПІДЗЕМНИХ ВОД НАФТОПРОДУКТАМИ PDF
N.S. Ognianik, A.L. Bricks, R.B. Havryliuk ст. 37 - 46
ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЛАНЦЕВИХ МЕТАКОНГЛОМЕРАТІВ НОВОКРИВОРІЗЬКОЇ СВІТИ КРИВОРІЗЬКОЇ СТРУКТУРИ PDF
O.A. Matischuk ст. 47 - 61
АКАДЕМІК П.А. ТУТКОВСЬКИЙ ПРО ГЕНЕЗИС БУРШТИНУ PDF (Русский)
V.M. Matsui ст. 62 - 66

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ НОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ТА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПОШУКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ПІДЗЕМНІ ВОДИ, ВУГЛЕВОДНІ) PDF (Русский)
I.D. Bagriy ст. 67 - 90
ДО НОВОЇ ПАРАДИГМИ КАРСТУ PDF (Русский)
V.N. Andreychuk ст. 91 - 96

Із історії науки

Видатний геолог-нафтовик, академік ГРИГОРІЙ НАЗАРОВИЧ ДОЛЕНКО (До 100-річчя від дня народження) PDF
N.N. Shatalov ст. 97 - 100

Ювілеї

До 25-річчя від дня заснування Державної установи «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» PDF
  ст. 101 - 108

Втрати науки

Пам’яті АНДРІЯ ЮРІЙОВИЧА МОІСЕЄВА PDF
  ст. 109 - 110
Памя’ті ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА ПРОКОПЕНКА PDF
  ст. 110