Про журнал

Геологічний журнал є періодичним науково-теоретичним виданням.

Головний редактор: член-кореспондент Національної академії наук України О.Б.Климчук

Засновники:

Інститут геологічних наук Національної академії наук України, Національна академія наук України

ISSN 2522-4107 (онлайн)

ISSN 1025-6814 (друк)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія KB № 13744­2718, наказ від 28.02.2008 р.

Виходить щоквартально.

Статті публікуються українською та англійською мовами.

Видання журналу фінансується Національною Академією наук України.

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б"), геологічні науки - спеціальність 103 "Науки про Землю" (Наказ Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 № 886).

 

Цілі та проблематика

Журнал охоплює весь спектр дисциплін геологічної науки та практики і має на меті публікувати високоякісні наукові праці, включаючи оригінальні дослідження, огляди, короткі наукові повідомлення, новини про наукове життя, біографічні матеріали тощо. Основна увага приділяється геологічному вивченню України та інших регіонів східної Європи, але вітаються також дослідження інших регіонів світу, якщо вони становлять міжнародний науковий інтерес. До розгляду приймаються рукописи статей, що містять нові оригінальні дані наукових досліджень і раніше ніде не були надруковані. Якість публікацій підтримується шляхом ретельного відбору кваліфікованою міжнародною редакційною колегією, який базується на ретельній процедурі рецензування. Журнал надає відкритий доступ до статей і не бере плати за обробку статей.

Видавнича політика журналу спрямована на розвиток геологічних наук шляхом відбору і презентації високоякісних робіт з різних аспектів цієї галузі науки та підвищення наукового та міжнародного статусу журналу, зокрема шляхом входження до основних міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus.


Рецензування

Геологічний журнал використовує одностороннє сліпе рецензування (автори не мають інформації про рецензентів). Принаймні два рецензенти беруть участь у оцінці кожної статті, принаймні один з рецензентів має бути незалежним від видавця (не бути працівником установи видавця). Рецензенти оцінюють надані їм матеріали з точки зору відповідності їх тематиці журналу, їхньої новизни та наукового значення, логічності проведених досліджень, послідовності викладення результатів, аргументованості висновків, структурування та оформлення рукопису.

Політика відкритого доступу, авторські права та ліцензування

Підтримуючи принципи вільного потоку наукової інформації та глобального обміну знаннями для загального соціального прогресу, журнал забезпечує негайний відкритий доступ до опублікованого вмісту.

Всі матеріали сайту, включно з опублікованими статтями, доступні за ліцензією:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Ця ліцензія дозволяє копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі, змінювати — реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу, проте не дозволяє використовувати матеріал у комерційних цілях. При використанні матеріалу обов’язковими є наведення автора (авторів), посилання на ліцензію та відомості про те, чи було внесено зміни до матеріалу.  Це можна зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.

Авторські права на опубліковані статті залишаються за їх авторами.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

Журнал не бере плати за обробку статей.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. Імена авторів та електронна адреса кореспондуючого автора опублікованого матеріалу наводяться у «шапці» відповідної публікації.

 

Історія журналу

Геологічний журнал - наукове видання, засноване у березні 1934 року.

В різні роки його редакційну колегію очолювали -  І.А. Лепікаш, М.Г. Світальський, К.О. Бойко, Е.С. Бурксер, Б.І. Чернишов, В.І. Лучицький, К.І. Маков, С.П. Родіонов, М.П. Семененко, Я.М. Бєлєвцев, Є.Ф. Шнюков, П.Ф. Шпак, П.Ф.Гожик.

ISSN друкованої версії  1025-­6814, до 1995 року -  ISSN 0367-­4290, до 1968 року -  ISSN 0016-­7703

 

Архівація

Публікації журналу архівуються у базі «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

Контактна інформація

Геологічний журнал

Інститут геологічних наук НАН України

Вул. О. Гончара, 55 б

01601 Київ-54           

 Україна

 

Основна контактна особа

Стелла Борисівна Шехунова 

Інститут геологічних наук НАН України

shekhun@gmail.com

 

Супровід та підтримка

Анна Олексіївна Нікітіна

n-i-k-a@ukr.net