Про журнал

ISSN 1025-6814 (Print)
ISSN 2522-4107 (Online)

Геологічний журнал охоплює весь спектр дисциплин геологічної науки та практики і публікує високоякісні наукові праці, включаючи оригінальні дослідження, огляди, короткі наукові повідомлення, новини про наукове життя, біографічні матеріали тощо. Основна увага приділяється геологічному вивченню України та інших регіонів східної Європи, але вітаються також дослідження регіонів суміжних країн та інших регіонів світу, якщо вони становлять міжнародний науковий інтерес. Якість публікацій підтримується ретельним рецензуванням, відбором кваліфікованою міжнародною редакційною колегією та професійним редагуванням. Журнал надає відкритий доступ до статей і не бере плати за обробку статей.

Видавнича політика журналу спрямована на підвищення його наукового та міжнародного статусу та розвиток геологічних наук шляхом відбору та презентації високоякісних робіт з різних аспектів цієї галузі науки.

Назви журналу:
Геологічний журнал
Geologìčnij žurnal
Geologičeskij žurnal
Geological journal
Геологический журнал

Видається з березня 1934 р.

Періодичність: щоквартально.

Мови видання: українська, англійська.

Засновники журналу: Національна академія наук України та Інститут геологічних наук НАН України.

ISSN онлайн версії 2522-4107

ISSN друкованої версії 1025-6814, до 1995 року -  ISSN 0367-­4290, до 1968 року -  ISSN 0016-7703

Журнал розрахований на широке коло фахівців геологічних дисциплін: практиків, науковців, викладачів, інженерів, аспірантів, студентів.