Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал охоплює весь спектр дисциплін геологічної науки та практики і має на меті публікувати високоякісні наукові праці, включаючи оригінальні дослідження, огляди, короткі наукові повідомлення, новини про наукове життя, біографічні матеріали тощо. Основна увага приділяється геологічному вивченню України та інших регіонів східної Європи, але вітаються також дослідження інших регіонів світу, якщо вони становлять міжнародний науковий інтерес. Якість публікацій підтримується шляхом ретельного відбору кваліфікованою міжнародною редакційною колегією, який базується на ретельній процедурі рецензування. Журнал надає відкритий доступ до статей і не бере плати за обробку статей.

 

Видавнича політика журналу спрямована на підвищення його наукового та міжнародного статусу та розвиток геологічних наук шляхом відбору та презентації високоякісних робіт з різних аспектів цієї галузі науки.


Процес рецензування

Геологічний журнал використовує одностороннє сліпе рецензування (автори не мають інформації про рецензентів). Принаймні два рецензенти беруть участь у оцінці кожної статті.

 

 Періодичність публікацій

Геологічний журнал виходить щоквартально.

 

 Політика відкритого доступу

Підтримуючи принципи вільного потоку наукової інформації та глобального обміну знаннями для загального соціального прогресу, Геологічний журнал забезпечує негайний відкритий доступ до опублікованого вмісту.

Журнал не бере плати за обробку статей.

 

Етика публікацій

Етичні зобов'язання редакційної колегії Геологічного журналу

Редакційна колегія несе відповідальність за видання, проводячи ретельний відбір та рецензування авторських рукописів і залишаючи за собою право відхилити або повернути на доопрацювання статтю.

Приймаючи рішення стосовно публікації редакційна колегія керується лише достовірністю представлених даних та науковою цінністю роботи. Зміст статей оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану, місця роботи або політичних уподобань автора (авторів). Редакційна колегія надає авторам можливість обґрунтовано відповісти на будь які зауваження.

Редакційна колегія не надає іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Неопубліковані дані не використовуються для особистих цілей та не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, зберігаються конфіденційними, і не використовуються з метою отримання особистої вигоди.

Редакційна колегія не  допускає до публікації статтю, якщо достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом, а також виступає проти фальсифікації, плагіату та направлення автором однієї роботи у декілька журналів.

Редакційна колегія спільно з видавцем при виявленні конфліктної ситуації приймають всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні зобов’язання рецензентів

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів неупереджено.

Стаття, отримана на рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не може передаватись для ознайомлення чи обговорення третім особам.

Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, визначати чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам, попереджувати редактора про будь-який опублікований чи поданий на розгляд матеріал, який є за суттю аналогічним матеріалу, що розглядається.  Персональна критика автора неприйнятна.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можуть використовуватися рецензентом в особистих цілях.

Рецензент, що не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки статті, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даної статті.

Етичні зобов’язання авторів

Автори несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження. Завідомо помилкові або сфальсифіковані дані неприйнятні.

Автори мають гарантувати оригінальність результатів дослідження, викладених в наданих рукописах. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути відповідно оформлені з виділенням та обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні. Автори статей мають отримувати дозволи на відтворення контенту з інших джерел та несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Автори мають визнавати внесок всіх осіб, які певною мірою вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, що мали значення при проведенні дослідження.

Автори не повинні надавати в Геологічний журнал статті, які відправлені в інші журнали і знаходяться там на розгляді, а також статті, вже опубліковані в інших журналах.

Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.

Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Редакційний штат

Головний редактор

Гожик Петро Феодосійович, Інститут геологічних наук НАН України, Україна

 Заступник головного редактора

Климчук Олександр Борисович, Інститут геологічних наук НАН України, Україна

Редактори

 • Аністратенко Ольга Юріївна, Інститут геологічних наук НАН України, Україна
 • Баярі Сердар, Університет Хасеттепе, Анкара, Туреччина
 • Бугай Дмитро Олександрович, Інститут геологічних наук НАН України, Україна
 • Гінтов Олег Борисович, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Україна
 • Гуров Євген Петрович, Інститут геологічних наук НАН України, Україна
 • Дикань Наталія Іванівна, Інститут геологічних наук НАН України, Україна
 • Дублянський Юрій Вікторович, Інститут геології та палеонтології Університету Інсбрука, Австрія
 • Комар Марина Семенівна, Національний науково-природничий музей НАН України НАН України, Київ, Україна
 • Кривдік Стапан Григорович, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Україна
 • Лялько Вадим Іванович, Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», Україна
 • Малик Питер, відділ гідрогеології та геотермальної енергії Геологічної служби Словацької Республіки, Братислава, Словацька Республіка
 • Маркс Лешек, Університет Варшави, Варшава, Польща
 • Немировська Тамара Іллівна, Інститут геологічних наук НАН України, Україна
 • Ольштинська Олександра Петрівна, Інститут геологічних наук НАН України, Україна
 • Періт Тадеуш Марек, Польський Геологічний Інститут, Варшава, Польща
 • Шестопалов Вячеслав Михайлович, Інститут геологічних наук НАН України, Україна
 • Шехунова Стелла Борисівна, Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
 • Шнюков Євген Федорович, Державна наукова установа «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України», Україна

Фінансування журналу

Видавець

Інститут геологічних наук НАН України

Спонсори

Видання Геологічного журналу фінансується Національною Академією наук України.

Історія журналу

Геологічний журнал - наукове видання, засноване у березні 1934 року.

В різні роки його редакційну колегію очолювали -  І.А. Лепікаш, М.Г. Світальський, К.О. Бойко, Е.С. Бурксер, Б.І. Чернишов, В.І. Лучицький, К.І. Маков, С.П. Родіонов, М.П. Семененко, Я.М. Бєлєвцев, Є.Ф. Шнюков, П.Ф. Шпак, П.Ф. Гожик.

ISSN друкованої версії  1025-­6814, до 1995 року -  ISSN 0367-­4290, до 1968 року -  ISSN 0016-­7703