ГЕОДИНАМІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИРОДНИХ НАФТОГАЗОВИХ РЕЗЕРВУАРІВ

M.I. Yevdoschuk, A.M. Kryshtal, H.M. Bondar

Анотація


 При вивченні вертикальної геодинамічної зональності горст-антиклінальних структур у Дніпровсько-Донецькій западині в розрізі висококатагенізовованих глибокозалягаючих осадових відкладів виділено зону стиснення. Шляхом ідентифікації умов її формування з опублікованими даними лабораторних експериментів з тривісного нерівномірного стиснення зразків гірських порід обґрунтовано можливість формування квазікатагенних покришок і дилатансогенних колекторів у зазначеному розрізі. За результатами буріння виділено та класифіковано за ємнісними властивостями ряд інтервалів розвитку дилатансогенних колекторів, що утворюють разом з квазікатагенними флюїдоупорами нафтогазові вторинні резервуари, перспективні для виявлення родовищ вуглеводнів зі значними запасами.

 


Ключові слова


Східно-Європейська дорифейська літосферна плита; квазікатагенні покришки; диталансогенний колектор; вторинний резервуар

Повний текст:

PDF

Посилання


Istomin A.N., Evdoschuk N.I., 2002. Geodynamic conditions of Dnieper-Donets Basin formation. Geofizicheskiy zhurnal, vol. 24, № 6, p. 143-155 (in Russian).

Nikitin L.V., Ryzhak E.I., 1976. Rock destruction as a result of internal friction and dilatancy. Doklady AN SSSR, vol. 230, № 5, p. 1203-1206 (in Russian).

Pavlova N.N., 1975. Deformation and reservoir properties of rocks.Moscow: Nedra, p. 240 (in Russian).

Rice J., 1982. The mechanics of the earthquake source. In: Mechanics. New in foreign science. (Ed. V.M. Nikolaevsky)Moscow: Mir, 217 p. (in Russian).

Stavrogin A.N., Protosenya A.G., 1985. The rock strength and mines stability at great depths.Moscow: Nedra, p. 271 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Истомин А.Н., Евдощук Н.И. Геодинамические условия формирования Днепровско-Донецкой впадины.   Геофиз. журн.  2002. Т. 24, № 6.  С. 143-155.

 

2. Никитин Л.В., Рыжак Е.И. Разрушение горной породы с внутренним трением и дилатансией .  Докл. АН СССР. 1976.  Т. 230,  № 5.  С. 1203-1206.

 

3. Павлова Н.Н. Деформационные и коллекторские свойства горных пород. Москва: Недра,1975. C. 240.

 

4. Райс Дж. Механика очага землетрясения.  Механика. Новое в зарубежной науке: Николаевский  В.М.  (ред.). Москва: Мир, 1982.  C. 217.

 

5. Ставрогин  А.Н.,  Протосеня А.Г  Прочность горных пород и устойчивость выработок на больших глубинах.   Москва: Недра, 1985. с. 271.

DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.3.117282

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 M.I. Yevdoschuk, A.M. Kryshtal, H.M. Bondar

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua