DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.4.121146

ОСМОТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ОСАДОВІЙ ТОВЩІ ЗЕМЛІ

S.V. Kushnir

Анотація


Розглянуті результати робіт, спрямованих на дослідження ролі осмосу в гідрогеологічних та геохімічних процесах. Показано, що багато геологічних явищ можна пояснити лише в рамках теорії бароосмосу в осадових товщах Землі. Тому бароосмос слід вважати окремим видом руху флюїдів у підземній гідросфері.


Ключові слова


підземна гідросфера; глинисті породи; бароосмос; осмотична проникність; осмотичні профілі свердловин; бароосмотичний аналіз; реальні прояви бароосмосу; газові родовища; газовий осмос

Повний текст:

PDF

Посилання


Kushnir S.V., 2008а Mechanisms of wilful concentration of underwaters and their role are in forming of vertical hydrogeological zonality in the zone of hypergenesis (physical and chemical analysis). Geologiya і geohіmiya gorychyh copalyn, № 3 (144), p. 78–87 (in Ukrainian).

Kushnir S.V., 2008б. About reasons of deep concentration of waters of artesian pools in the zone of hypergenesis (physical and chemical analysis). Dopovidi NAN Ukrainy,№ 7, p. 111–117 (in Ukrainian).

Kushnir S.V., 2009a. Baroosmos as a process of wilful concentration of underwaters. Geologiya і geohіmiya gorychyh copalyn, № 3–4 (148–149), p. 70–80 (in Ukrainian).

Kushnir S.V., 2009б. Baroosmotic analysis as new method of researches of geohydrology. Dopovidi NAN Ukrainy, № 11, p. 104–110 (in Ukrainian).

Kushnir S.V., 2009в. Displays of baroosmos are in an underground hydrosphere. Dopovidi NAN Ukrainy, № 12, p. 120–125 (in Ukrainian).

Kushnir S.V., Pankiv R.P., Kost’ M.V., 2010а. Baroosmotic analysis of hydrogeological conditions at the Sheremetovo gas field (Cis-Carpathians). Dopovidi NAN Ukrainy, № 7, p. 101–109 (in Ukrainian).

Kushnir S.V., 2010б. Forms of motion of water are in marine clay fallouts and clay breeds. Geologiya і geohіmiya gorychyh copalyn,№ 3–4 (152–153), p. 113–124 (in Ukrainian).

Kushnir S.V., 2011. Baroosmosis in marine clay sediments and clay rocks. Dopovidi NAN Ukrainy, № 1, p. 98–105 (in Ukrainian).

Kushnir Svyatoslav, Коst’ Maria, Dydok Ihor, Pan’kiv Roman., 2011. Baroosmotic analysis of terms of geohydrology on Hidnovychi gas deposit. Geologiya і geohіmiya gorychyh copalyn, № 1–2 (154–155), p. 86–88 (in Ukrainian).

Kushnir Svyatoslav, Kost’ Maria, Palchykova Olena., 2013. The reasons for difference in the chemical composition of the natural gases in the fields of the Outer zone of the Carpathian Foredeep. Geologiya і geohіmiya gorychyh copalyn, № 1–2 (162–163), p. 88-100 (in Ukrainian).

Kushnir S.V., Kost’ M.V., 2013. Gas osmosis and its role in the formation of gas fields of the Ciscarpathian region (Ukraine). Dopovidi NAN Ukrainy, № 11, p. 109–115 (in Ukrainian).

Kushnir Svyatoslav, Kost Maria, Pankiv Roman, Seniv Oksana, Kozak Roman, 2013. Geochemical and hydrogeological peculiarities of Lokachy gas field (Lviv paleozoic depression). Geologiya і geohіmiya gorychyh copalyn, № 3–4 (164–165), p. 108–124 (in Ukrainian).

Kushnir S.V., 2008в. Osmose and the problem of coal salinity. 7th Europen Coal Conference: Abstracts. Lviv, p. 159–161 (in English).

Kushnir Svyatoslav, Kost’ Maria, Dudok Ihor, Pankiv Roman, Palchykova Olena, 2012. Baroosmotic analysis of processes in ground waters of the Kokhanivka-Svydnytsia area (Ukrainian Carpathian Foredeep). Biuletyn Panstwowego Instytuty Geologicznego,№ 449, p. 195–202 (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кушнір С.В. Механізми самочинного концентрування підземних вод і їхня роль у формуванні вертикальної гідрохімічної зональності в зоні гіпергенезу (фізико-хімічний аналіз). Геологія і геохімія горючих копалин. 2008а. № 3 (144). С. 78–87.

 

2. Кушнір С.В. Про причини глибинного концентрування вод артезіанських басейнів у зоні гіпергенезу (фізико-хімічний аналіз). Доп. НАН України. 2008б. № 7. С. 111–117.

 

3. Кушнір С.В. Бароосмос як процес самочинного концентрування підземних вод. Геологія і геохімія горючих копалин. 2009a.№ 3–4 (148–149). С. 70–80.

 

4. Кушнір С.В. Бароосмотичний аналіз як новий метод гідрогеологічних досліджень. Доп. НАН України. 2009б. № 11. С. 104–110.

 

5. Кушнір С.В. Прояви бароосмосу в підземній гідросфері. Доп. НАН України. 2009в. № 12. С. 120–125.

 

6. Кушнір С.В., Паньків Р.П., Кость М.В. Бароосмотичний аналіз гідрогеологічних умов на Шереметівському газовому родовищі (Прикарпаття). Доп. НАН України. 2010а. №7. C. 101–109.

 

7. Кушнір С.В. Форми руху води в морських глинистих осадах і глинистих породах. Геологія і геохімія горючих копалин. 2010б. № 3–4 (152–153). С. 113–124.

 

8. Кушнір С.В. Бароосмос в морських глинистих осадах і глинистих породах. Доп. НАН України. 2011. № 1. С. 98–105.

 

9. Кушнір Святослав, Кость Марія, Дудок Ігор, Паньків Роман. Бароосмотичний аналіз гідрогеологічних умов на Хідновицькому газовому родовищі. Геологія і геохімія горючих копалин. 2011. № 1–2 (154–155). С. 86–88.

 

10. Кушнір Святослав, Кость Марія, Пальчикова Олена. Причини відмінності хімічного складу природного газу в родовищах Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Геологія і геохімія горючих копалин. 2013. № 1–2 (162–163). С. 88–100.

 

11. Кушнір С.В., Кость М.В. Газовий осмос і його роль у формуванні газових родовищ Передкарпаття (Україна). Доп. НАН України. 2013. №11. C. 109–115.

 

12. Кушнір Святослав, Кость Марія, Паньків Роман, Сенів Оксана, Козак Роман. Геохімічні і гідрогеологічні особливості Локачинського газового родовища (Львівський палеозойський прогин). Геологія і геохімія горючих копалин. 2013. № 3–4 (164–165). С. 108–124.

 

13. Kushnir S.V. Osmose and the problem of coal salinity. 7th Europen Coal Conference: Abstracts. Lviv, 2008в, p. 159–161.

 

14. Kushnir Svyatoslav, Kost’ Maria, Dudok Ihor, Pankiv Roman, Palchykova Olena. Baroosmotic analysis of processes in ground waters of the Kokhanivka-Svydnytsia area (Ukrainian Carpathian Foredeep). Biuletyn Panstwowego Instytuty Geologicznego. 2012. № 449. P. 195–202.

 

Copyright (c) 2019 S.V. Kushnir

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua