ТЕКТОНІКА РУДНОГО ВУЗЛА БАЛКА КРУТА ПРИАЗОВСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

N.N. Shatalov

Анотація


Наведені результати досліджень великого рудоносного вузла Балка Крута, розташованого в межах Сорокинської грабен-синклiналi Приазовського мегаблоку Українського щита. Визначені закономірності розломно-блокової тектоніки та її роль у формуванні рудного вузла. Охарактеризовані Сорокинська грабен-синклiналь та інші розломні зони ортогональної та діагональної систем і їх значення в локалізації унікального рідкіснометалевого родовища Балка Крута. За геолого-геофізичними даними та матеріалами ДЗЗ досліджені особливості рідкіснометалевих пегматитів і проявленого магматизму, метасоматозу, мiнерало- i рудогенезу. 

 

 


Ключові слова


ДЗЗ; тектоніка; розломи; геоблоки; грабен-синклiналь; дайки; рідкіснометалеве родовище

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Glevassky E.B., 1996. Greenstone belts and the prospects of the search for ore gold-grade mineralization in the Near-Azovian. Miniralogicheskiy Zhurnal, № 4, p. 72-88 (in Russian).

Gursky D.S., Yesypchuk K.E., Kalinin V.I. et al., 2005. Metalichnyi korisnі kopalini. Kyiv-Lviv: Tsentr Evropy, vol. 1, 710 p. (in Ukrainian).

Isakov L.B., 2005. On one feature of the rare-metal pegmatites of the Krutaya Balka node. Mineralni resursi Ukrainy, № 2, p. 21-22 (in Ukrainian).

Lavrinenko L.F., 1974. Some features of searches for rare metal pegmatites in the closed areas of Precambrian. Razvedka i ohrana nedr, № 8, p. 21-25 (in Russian).

Rozanov K.I., Lavrinenko L.F., 1979. Redmetal pegmatites of Ukraine. Moskow: Nauka, 139 p. (in Russian).

Chornokur I.G., Jaskevich T.B., 2010. Deyaki novi dani geodeticheskii budovy to the district of the Ridkisnometelevoye Birthplace Balka Kruta. Mineralni resursу Ukrainy, № 2, p. 18-24 (in Ukrainian).

Shatalov N.N., 1986., The Near-Azovian dykes. Kiev: Naukova Dumka, 192 p. (in Russian).

Shatalov N.N., 2015. Perzhanske beryllium deposit – Ukrainian exclusive of the world scale. Visnуk NAN Ukrainy, № 12, p. 65-72 (in Ukrainian).

Cherbak N.P., Artemenko H.V., Lesnaia I.M., Ponomarenko A.N., Shumliansky L.V., 2008. The Early Pre-Cambrian Geochronology of the Ukrainian Shield. The Proterozoic. Kiev: Naukova Dumka, 240 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Глевасский Е.Б. Зеленокаменные пояса и перспективы поисков золотого оруденения в Приазовье. Минерал. журн. 1996. № 4. С. 72-88.

 

2. Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І. та ін. Металічні корисні копалини. Київ; Львів: Центр Європи, 2005. Т. 1. 710 с.

 

3. Iсаков Л.В. Про одну з особливостей рiдкiснометалевих пегматитiв вузла Крута Балка. Мiнер. ресурси України. 2005. № 2. С. 21-22.

 

4. Лавриненко Л.Ф. Некоторые особенности поисков редкометалльных пегматитов в закрытых районах докембрия. Разведка и охрана недр. 1974. № 8. С. 21-25.

 

5. Розанов К.И., Лавриненко Л.Ф. Редкометальные пегматиты Украины. Москва: Наука, 1979. 139 с.

 

6. Чорнокур I.Г., Яськевич Т.Б. Деякi новi данi щодо геологiчної будови району рiдкiснометалевого родовища Балка Крута. Мiнер. ресурси України. 2010. № 2. С. 18-24.

 

7. Шаталов Н.Н. Дайки Приазовья. Киев: Наук. думка, 1986. 192 с.

 

8. Шаталов М.М. Пержанське берилiєве родовище – Український ексклюзив світового масштабу. Вiсн. НАН України. 2015. № 12. С. 65-72.

 

9. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Шумлянский Л.В. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. Киев: Наук. думка, 2008. 240 с.

DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.4.121406

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 N.N. Shatalov

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua