DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.4.122763

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОЛИВАННЯ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД НА СТАН І ВМІСТ ЛЕГКИХ НАФТОПРОДУКТІВ У ГЕОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Стаття 2. Дослід з початковим опусканням напору води після формування шару з мобільним гасом

N.K. Paramonova, G.I. Golub, I.N. Zapolskiy, O.I. Logvinenko

Анотація


Описано лабораторний фізичний експеримент у колоні з піском, що дозволив зафіксувати вплив коливання рівня ґрунтових вод на розподіл, утримання та стан легких нафтопродуктів у геологічному середовищі. Даний експеримент відрізняється від описаного у роботі [Парамонова и др., Ст. 1, 2017] тим, що після формування шару з мобільним гасом було здійснено опускання рівня води. За виміряними у часі рівнями води й гасу у свердловині на основі теоретичної бази, викладеної в статтях [Парамонова и др., 2016а; Огняник, Парамонова, Ст. 1–3, 2016а–в; Парамонова, Гамшеева, Запольский, Ст. 4, 2016б], розраховано зміну у часі об’єму води й гасу, розподіл їх вмісту у піску по висоті колони, а також визначено стан гасу. Розбіжність розрахованих і виміряних об’ємів води й гасу становить не більше 5%, що підтверджує правильність теоретичних розробок. 

 


Ключові слова


фізичний експеримент; розрахунок флюїдних систем; коливання рівня ґрунтових вод; стан; вміст та об’єм води й гасу у геологічному середовищі

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ognianik N.S., Paramonova N.K., 2016a. Theoretical foundation for calculation of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater fluctuation. Paper 1. Theoretical foundation for calculation “air – wetting fluid” twophase systems in porous media. Geologichnyy zhurnal, № 2 (355), p. 90–98 (in Russian).

Ognianik N.S., Paramonova N.K., 2016b. Theoretical foundation for calculation of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater fluctuation. Paper 2. Theoretical foundation for calculation “light petroleum products – water” two-phase systems in porous media. Geologichnyy zhurnal, № 3 (356), p. 89–103 (in Russian).

Ognianik N.S., Paramonova N.K., 2016c. Theoretical foundation for calculation of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater fluctuation. Paper 3. Theoretical foundation for calculation of “air – light petroleum products – water” three-phase systems in porous media. Geologichnyy zhurnal, № 4 (357), p. 87–102 (in Russian).

Paramonova N.K., Golub G.I., Zapolski I.N., Logvinenko O.I., Negoda Y.A., 2016a. Influence of water table fluctuations on formation of retained and trapped light petroleum products. Geologichnyy zhurnal, № 1 (354), p. 112–124 (in Russian).

Paramonova N.K., Gamsheyeva I.S., Zapolskiy I.N., 2016b. Theoretical foundation for calculation of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater fluctuation. Paper 4. Calculation and analysis of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater table fluctuations. Geologichnyy zhurnal, № 4 (357), p. 103–114 (in Russian).

Paramonova N.K., Golub G.I., Zapolskiy I.N., Logvinenko O.I., 2017. Laboratory study of groundwater table fluctuations influence on light petroleum product state and content. Paper 1. Experiment with initial groundwater table raising after formation of mobile light petroleum product lay. Geologichnyy zhurnal, № 3 (360), p. 42–54 (in Russian).

Van Genuchten M.T., 1980. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Amer. J., vol. 44 (5), p. 892–898 (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Огняник Н.С., Парамонова Н.К. Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Ст. 1. Теоретическая база расчета двухфлюидной системы «воздух – смачивающий флюид» в пористой среде. Геол. журн. 2016а. № 2 (355). С. 90–98.

 

2. Огняник Н.С., Парамонова Н.К. Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Ст. 2. Теоретическая база расчета двухфлюидной системы «легкие нефтепродукты – вода» в пористой среде. Геол. журн. 2016б. № 3 (356). С. 89–103.

 

3. Огняник Н.С., Парамонова Н.К. Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Ст. 3. Теоретическая база расчета трехфлюидной системы «воздух – легкие нефтепродукты – вода» в пористой среде. Геол. журн. 2016в. № 4 (357). С. 87–102.

 

4. Парамонова Н.К., Голуб Г.И., Запольский И.Н., Логвиненко О.И., Негода Ю.А. Влияние колебания уровня грунтовых вод на формирование остаточных и защемленных легких нефтепродуктов. Геол. журн. 2016а. № 1 (354). С. 112–124.

 

5. Парамонова Н.К., Гамшеева И.С., Запольский И.Н. Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Ст. 4. Порядок расчета и анализа флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Геол. журн. 2016б. № 4 (357). С. 103–114.

 

6. Парамонова Н.К., Голуб Г.И., Запольский И.Н., Логвиненко О.И. Лабораторные исследования влияния колебания уровня грунтовых вод на состояние и содержание легких нефтепродуктов в геологической среде. Ст. 1. Проведение опыта с первоначальным подъемом уровня грунтовых вод после формирования слоя с мобильным легким нефтепродуктом. Геол. журн. 2017. № 3 (360). С. 42–54.

 

7. Van Genuchten M.T. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Amer. J. 1980. Vol. 44 (5). P. 892–898.

Copyright (c) 2019 N.K. Paramonova, G.I. Golub, I.N. Zapolskiy, O.I. Logvinenko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua