DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.2.133452

ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕРИТОРІЇ СРІБНЯНСЬКОЇ ДЕПРЕСІЇ

V.A. Glon, I.K. Gordieieva, K.M. Starodubets, V.G. Semenuk

Анотація


Проведено роботи з дослідження та прогнозування нафтогазоносності перспективних об’єктів на Срібнянській западині та її схилах. Зіставлено матеріали геолого-геофізичних досліджень з результатами дешифрування космознімків. Виконано пункти спостережень структурно-термо-атмогеохімічних досліджень профілів та перспективних ділянок розподілів температурних показників, еманаційних показників, водню, гелію, вуглекислого газу та метану з його гомологами. Уточнено геодинамічну ситуацію полігону проведення структурно-термо-атмогеохімічних досліджень та виконано прогноз перспективних ділянок Срібнянської депресії

Ключові слова


Срібнянська депресія; перспективи нафтогазоносності; аномалії

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagriy I.D., 2003. Prediction of fracture zones of high permeability of rocks to solve search and geoecological problems. Kyiv: LLC "Dmytro Burago Publishing House", 149 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., Gladun V.V., Dovzhok T.E. Znamenska T.O., Klochko V.P., Krupsky B.L., 2001. Development of a complex of structural-thermo-atmogeochemical methods for forecasting and searching of hydrocarbons deposits. Geologichnyy zhurnal, № 2 (296), p. 89-93. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., Gladun V.V., Gozhik P.F., Krupsky B.L., Klochko V.P., Pochtarenko V.I., Benko V.M., Znamenska T.O., Dubosarsky V.R., Lihvan V.M., Chostak T.A., 2007. Oil and gas prospecting objects ofUkraine. Forecasting of oil and gas prospecting objects of the Dnipro-Donetsk gas-fossil region using a complex of non-traditional methods for surface research. Kyiv: Varta, 533 p. (in Ukrainian).

А comprehensive methodology structural-thermo-atmogeochemical research (STAGR): Pat. № 28176 Ukraine. Bagriy I.D., Gozhik P.F.; applicant and owner Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine. 31.03.2009 (in Ukrainian).

Sokolov V.A., 1971. Geochemistry of natural gases. Moscow: Nedra, 333 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багрій І.Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геоекологічних та пошукових задач. Київ: ТОВ «Видавничий дім Дмитра Бураго», 2003. 149 с.

 

Багрій І.Д., Гладун В.В., Довжок Т.Е., Знаменська Т.О., Клочко В.П., Крупський Б.Л. Розробка комплексу структурно-термо-атмогеохімічних методів для прогнозування й пошуків покладів вуглеводнів. Геол. журн. 2001. № 2 (296), С. 89-93.

 

Багрій І.Д., Гладун В.В., Гожик П.Ф., Крупський Б.Л., Клочко В.П., Почтаренко В.І., Бенько В.М., Знаменська Т.О., Дубосарський В.Р., Ліхван В.М., Шостак Т.А. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Прогнозування нафтогазоперспективних об’єктів Дніпровсько-Донецької газонафтоносної області з використанням комплексу нетрадиційних приповерхневих методів дослідження. Київ: Варта, 2007. 533 с.

 

Комплексна методика структурно-термо-атмогеохімічних досліджень (СТАГД): а.с. № 28176, Україна. Багрій І.Д., Гожик П.Ф.; заявник і власник Інститут геологічних наук НАН України. 31.03.2009.

 

Соколов В.А. Геохимия природных газов. Москва: Недра, 1971. 333 с.

Copyright (c) 2020 V.A. Glon, I.K. Gordieieva, K.M. Starodubets, V.G. Semenuk

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua