DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2012.4.138233

«МІМІКРИЧНІ» МЕТАГРАВЕЛІТИ В АМФІБОЛІТОВИХ ПРОТЕРОЗОЙСЬКИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

O.I. LUKIENCO, V.P. YANCHENCO

Анотація


 Розглянуто на прикладі стебнінської світи (нижній протерозой на Українському щиті) проблему генезису досить неоднозначних петрографічних утворень - метаморфізованих в амфіболітовій фації своєрідних гравелітоподібних порід, які складаються з метаморфізованого і пластично деформованого цементу і не деформованих реліктових кварц-польовошпатових зерен псефітової розмірності. Показано, що ці породи сформувалися по осадових гравелітах шляхом неповної їх метаморфізації в результаті слабких деформацій.


Ключові слова


«Мімікричні» метагравеліти; амфіболітові комплекси; Український щит

Повний текст:

PDF

Посилання


Lazjko E. M., Kyryljuk V. P., Syvoronov A. A., Jacenko Gh. M. Nyzhnyj dokembryj zapadnoj chasty Ukraynskogho shhyta (vozrastnыe kompleksы y formacyy). – Ljvov: Vыshha shk., 1975. – 239 s.

Lukijenko O. I., Kravchenko D. V., Sukhorada A.V. Dyslokacijna tektonika ta tektonofaciji dokembriju Ukrajinsjkogho shhyta. – K.: VPC «Kyjivsjkyj universytet», 2008. – 279 s.

Pryroda nauky. Mymykryja [Эlektronnыj resurs] – http://elementy.ru/trefil/21171.

Janchenko V. P. Ghenetychna typizacija ta reologhichni mekhanizmy formuvannja konghlomeratopodibnykh utvorenj metamorfichnykh kompleksiv Ukrajinsjkogho shhyta (na prykladi Volynsjkogho ta Rosynsjko-Tikycjkogho meghablokiv): Dys. ... kand. gheol. nauk: 04.00.01 / Kyjiv. nac. un-t imeni Tarasa Shevchenka. – K., 2011. – 153 s.

Ceccarelli F. S., Crozier R. H. Dynamics of the evolution of Batesian mimicry: molecular phylogenetic analysis of ant-mimicking Myrmarachne (Araneae: alticidae) species and their ant models // J. Evolutionary Biology.– 2007. – Vol. 20 (1). – P. 286-295.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лазько Е. М., Кирилюк В. П., Сиворонов А. А., Яценко Г. М. Нижний докембрий западной части Украинского щита (возрастные комплексы и формации). – Львов: Выща шк., 1975. – 239 с.

 

Лукієнко О. І., Кравченко Д. В., Сухорада А.В. Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 279 с.

 

Природа науки. Мимикрия [Электронный ресурс] – http://elementy.ru/trefil/21171.

 

Янченко В. П. Генетична типізація та реологічні механізми формування конгломератоподібних утворень метаморфічних комплексів Українського щита (на прикладі Волинського та Росинсько-Тікицького мегаблоків): Дис. ... канд. геол. наук: 04.00.01 / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – 153 с.

 

Ceccarelli F. S., Crozier R. H. Dynamics of the evolution of Batesian mimicry: molecular phylogenetic analysis of ant-mimicking Myrmarachne (Araneae: alticidae) species and their ant models // J. Evolutionary Biology.– 2007. – Vol. 20 (1). – P. 286295.

Copyright (c) 2019 O.I. LUKIENCO, V.P. YANCHENCO

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua