DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2012.3.138731

ВИДІЛЕННЯ І КОАЕЛЯЦІЯ НОВИХ СТРАТОНІВ У МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКІЙ СЕРІЇ ВЕРХНЬОГО ВЕНДУ ВОЛИНІ

V. G. MEL'NICHUK, P. P. KRYSHCHUK, G. V. MEL'NICHUK, A. M. POLISHCHUK

Анотація


Переглянуто стратифікацію нижньої частини могилів-подільської серії верхнього венду Волині з віднесенням одновікових буроколірних вулканоміктових фацій у верхів'ях р. Прип'ять і сіроколірних морських теригенних фацій в басейні р. Горинь до окремих світ: бузацької і холоневицької, які в басейні р. Стир переходять одина в одну. Охарактеризовано стратотипні розрізи та літолого-геохімічні особливості нових літостратиграфічних підрозділів. Розглянуто геохімічну спеціалізацію і перспективність сіроколірних теригенних порід холоневицької світи на срібно-золото-мідне зруденіння типу мідистих пісковиків і сланців. 


Ключові слова


Стратон; могилів-подільська серія; венд; Волинь

Повний текст:

PDF

Посилання


Bruns E.P., Yakobson K.E. Sopostavlenie razrezov i obshaya shema raschleneniya doordovikskih tolsh Volyni i Podolii // Tr. Vsesoyuz. nauch.-issled. geol. in-ta. – 1963. – # 91. – S. 59-65.

Velikanov V.A., Aseeva E.A., Fedonkin M.A. Vend Ukrainy. – Kiev: Nauk. dumka, 1983. – 162 s.

Vlasov B.I., Aseeva E.A. Analogi valdajskoj serii na Volyni // Tektonika i stratigrafiya. – 1978. Vyp. 14. – S. 41- 53.

Vlasov B.N. Verhnij dokembrij Volyni: Avtoref. dis. ... kand. geol.-mineral. nauk. – Kiev, 1979. – 22 s.

Yemec O. V . Stratiformni midni rodovisha Peredsudettya (Polsha ) ta Pivnichnogo Donbasu (Ukrayina): geologichni podibnosti ta osoblivosti formuvannya // Zb. nauk. pr. UkrDGRI. – 2005. – # 2. – S. 70-82.

Ivanchenko K.V., Mihnicka T.P., Mateyuk V.V. ta in. Mikrofosiliyi vendu Volini ta yih stratigrafichne znachennya // Geol. zhurn. – 2004. – # 4. – S. 44-52 .

Korenchuk L.V. Stratotipicheskie razrezy mogilev-podolskoj serii venda Pridnestrovya. – Kiev, 1981. – 45 s.

Krasheninnikova O.V. Drevnie svity zapadnogo sklona Ukrainskogo kristallicheskogo shita. – Kiev: Izd - vo AN USSR, 1956. – 194 s.

Kreshuk P.P. Pro pogranichnu tovshu mizh volinskoyu i mogiliv-podilskoyu seriyami vendu Volini // Materiali Tretoyi nauk.-virobn. naradi geologiv-zjomshikiv Ukrayini ”Suchasnij stan i zadachi rozvitku regionalnih geologichnih doslidzhen” (Rivne, 8-12 veres. 2005 r.). – K., 2005. – S. 152-154.

Mahnach A.S., Veretennikov N.V., Aksamentova N.V. Stratigraficheskaya shema vendskih otlozhenij Belarusi // Litasfera. – 2005. – #1 (22).– S. 36-43.

Melnichuk V.G. Geologiya ta midenosnist nizhnovendskih trapovih kompleksiv pivdenno-zahidnoyi chastini Shidnoyevropejskoyi platformi: Avtoref. dis. ... d-ra geol. nauk. – K., 2010. – 36 s.

Melnichuk V.G., Prihodko V.L., Kvasnicya I.V. ta in. Zolotonosnist chohla pivnichnoyi chastini Volino-Podilskoyi pliti // Zb. nauk. pr. UkrDGRI. – 2012. – # 1. – C. 50-58.

Stratigraficheskie shemy fanerozojskih obrazovanij Ukrainy dlya geologicheskih kart novogo pokoleniya (graficheskie prilozheniya). – Kiev: Geoprognoz, 1993.

Shulga P.L. O paleozoe Zapadnoj Volyni i yugo-zapadnoj chasti Brestskoj oblasti BSSR // Dokl. AN SSSR. – 1951. – T. 30. – # 1. – C. 50-54


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брунс Е.П., Якобсон К.Э. Сопоставление разрезов и общая схема расчленения доордовикских толщ Волыни и Подолии // Тр. Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-та. – 1963. – № 91. – С. 59-65.

 

Великанов В.А., Асеева Е.А., Федонкин М.А. Венд Украины. – Киев: Наук. думка, 1983. – 162 с.

 

Власов Б.И., Асеева Е.А. Аналоги валдайской серии на Волыни // Тектоника и стратиграфия. – 1978. Вып. 14. – С. 41- 53.

 

Власов Б.Н. Верхний докембрий Волыни: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – Киев, 1979. – 22 с.

 

Ємець О. В . Стратиформні мідні родовища Передсудеття (Польша ) та Північного Донбасу (Україна): геологічні подібності та особливості формування // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – 2005. – № 2. – С. 70-82.

 

Іванченко К.В., Міхницька Т.П., Матеюк В.В. та ін. Мікрофосилії венду Волині та їх стратиграфічне значення // Геол. журн. – 2004. – № 4. – С. 44-52 .

 

Коренчук Л.В. Стратотипические разрезы могилев-подольской серии венда Приднестровья. – Киев, 1981. – 45 с.

 

Крашенинникова О.В. Древние свиты западного склона Украинского кристаллического щита. – Киев: Изд - во АН УССР, 1956. – 194 с.

 

Крещук П.П. Про пограничну товщу між волинською і могилів-подільською серіями венду Волині // Матеріали Третьої наук.-виробн. наради геологів-зйомщиків України ”Сучасний стан і задачі розвитку регіональних геологічних досліджень” (Рівне, 8-12 верес. 2005 р.). – К., 2005. – С. 152-154.

 

Махнач А.С., Веретенников Н.В., Аксаментова Н.В. Стратиграфическая схема вендских отложений Беларуси // Лiтасфера. – 2005. – №1 (22).– С. 36-43.

 

Мельничук В.Г. Геологія та міденосність нижньовендських трапових комплексів південно-західної частини Східноєвропейської платформи: Автореф. дис. ... д-ра геол. наук. – К., 2010. – 36 с.

 

Мельничук В.Г., Приходько В.Л., Квасниця І.В. та ін. Золотоносність чохла північної частини Волино-Подільської плити // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – 2012. – № 1. – C. 50-58.

 

Стратиграфические схемы фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения (графические приложения). – Киев: Геопрогноз, 1993.

 

Шульга П.Л. О палеозое Западной Волыни и юго-западной части Брестской области БССР // Докл. АН СССР. – 1951. – Т. 30. – № 1. – C. 50-54

Copyright (c) 2019 V. G. MEL'NICHUK, P. P. KRYSHCHUK, G. V. MEL'NICHUK, A. M. POLISHCHUK

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua