DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2012.3.138923

ДО БІОСТРАТИГРАФІЇ НЕОГЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ БОРИСФЕНСЬКОЇ ЗАТОКИ СХІДНОГО ПАРАТЕТІСУ

I. M. BARG, T. A. IVANOVA, O. V. BONDAR, D. A. STARIN, D. A. SAPRONOVA

Анотація


Наведено нові дані про палеонтологічний склад неогенових відкладів Борисфенської затоки (Південна Україна, Запорізька та Херсонська області). За макро- і мікрофауною обґрунтовано стратифікацію відкладів середнього, верхнього міоцену та пліоцену; охарактеризовано нижньоміоценові відклади (маячкинська свита), що не містять фауни in situ. Виділено два типи геологічних розрізів морського неогену (північно-західний та південно-східний), які відрізняються стратиграфічною повнотою відкладів та глибинами їх залягання. Представлено схему біостратиграфії неогенових відкладів району досліджень. 


Ключові слова


Біостратиграфія; неоген; відкладення; Борисфенська затока; Паратетіс

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Atlas srednemiocenovoj fauny Severnogo Kavkaza i Kryma / B.P. Zhizhchenko, V.A. Krasheninnikov, G.F. Shnejder; pod red. B.P. Zhizhchenko. – M.: Gostoptehizdat, 1959. – 387 s.

Barg I.M., Nosovskij M.F. Biostratigrafiya miocenovyh otlozhenij Severo-Zapadnogo Priazovya // Stratigrafiya kajnozoya Severnogo Prichernomorya i Kryma. – Dnepropetrovsk, 1980. – S. 23-27.

Barg I.M., Nosovskij M.F. Paleobiogeograficheskoe rajonirovanie konkskogo morskogo bassejna Severnogo Prichernomorya i Kryma // Stratigrafiya kajnozoya Severnogo Prichernomorya i Kryma // – Tam zhe. – S. 36-41.

Barg I.M. Biostratigrafiya verhnego kajnozoya Yuzhnoj Ukrainy. – Dnepropetrovsk, 1993. – 196 s.

Barg I.M., Ivanova T.A. Ob obeme konkskogo regioyarusa Ravninnogo Kryma // Dop. NAN Ukrayini. – 1998. – # 2. – S. 134-138.

Barg I.M., Ivanova T.A., Bondar O.V. ta in. Stratotip veselyanskih verstv konkskogo regioyarusu (serednij miocen, Pivdenna Ukrayina) // Paleontol. zb. – 2005. – # 37. – S. 105-111.

Barg I.M., Starin D.O. Stratigrafichne znachennya dvostulkovih i cherevonogih molyuskiv iz sarmatskih vidkladiv Borisfenskoyi zatoki (miocen pivdnya Ukrayini) // Tam zhe. – Vip. 42. – S. 97-107.

Belokrys L.S. Sarmat yuga USSR // Stratigrafiya kajnozoya Severnogo Prichernomorya i Kryma. – Dnepropetrovsk, 1976. – S. 3-21.

Bondar O.V. Stratigrafiya konkskih otlozhenij Yuzhnoj Ukrainy po ostrakodam // Problemi stratigrafiyi fanerozoyu Ukrayini. – K., 2004. – S. 167-171.

Vvedenie v izuchenie foraminifer: (Klassifikaciya melkih foraminifer mezo-kajnozoya) / Pod red. N.N. Subbotinoj, N.A. Voloshinovoj, A.Ya. Azbel. – L.: Nedra, 1981. – 212 s.

Vernigorova Yu.V. Osobennosti rasprostraneniya foraminifer i nekotorye voprosy stratigrafii konkskih otlozhenij Severnogo Prichernomorya // Biostratigrafichni osnovi pobudovi stratigrafichnih shem fanerozoyu Ukrayini. – K., 2008. – S. 212-219.

Vernigorova Yu.V., Knyazkova I.L., Kovalenko V.A. Razrez miocena severnogo borta Prichernomorskoj vpadiny // Geol. zhurn. – 2009. – # 3. – S. 41–50.

Geologiya shelfa USSR. Stratigrafiya (shelf i poberezhe Chernogo morya) / Pod red. E.F. Shnyukova. – Kiev: Nauk. dumka, 1984. – 184 s.

Didkovskij V.Ya. Biostratigrafiya neogenovyh otlozhenij Russkoj platformy po faune foraminifer: Avtoref. dis. ... d-ra geol.-mineral. nauk. – Kiev, 1964. – 40 s.

Dikan N.I. Sistematika chetvertinnih ostrakod Ukrayini (dovidnik-viznachnik). – K., 2006. – 430 s.

Ivanik M.M. Paleogenovaya spongiofauna Vostochno-Evropejskoj platformy i sopredelnyh regionov. – K., 2003. – 202 s.

Ivanova T.A. Mikrofaunisticheskie sukcessii v meotise Kryma // Teoretichni ta prikladni aspekti suchasnoyi biostratigrafiyi fanerozoyu Ukrayini. – K., 2003. – S. 99-101.

Ivanova T.A., Starin D.A., Sapronova D.A. Ekologiya i bioraznoobrazie Borisfenskogo zaliva v novomoskovskoe vremya (srednij sarmat, Yuzhnaya Ukraina) // Geoekologicheskie i bioekologicheskie problemy Severnogo Prichernomorya: Materialy III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. – Tiraspol, 2009. – S. 68–70.

Ilina L.B. Istoriya gastropod Chernogo morya. – M.: Nauka, 1966. – 228 s.

Ilina L.B. Opredelitel morskih srednemiocenovyh gastropod Yugo-Zapadnoj Evrazii. – M.: Nauka, 1993. – 151 s.

Ilina L.B. O konkskom regioyaruse (srednij miocen) Vostochnogo Paratetisa // Stratigrafiya. Geol. korrelyaciya. – 2000. – T. 8, # 4. – S. 59-64.

Kolesnikov V.P. Sarmatskie mollyuski. Paleontologiya SSSR. – L.: Izd-vo AN SSSR, 1935. – T. 1, ch. 2. – 515 s.

Konenkova I.D. Zonalnoe raschlenenie miocenovyh otlozhenij Vostochnogo Prichernomorya (yuzhnyj sklon Ukrainskogo shita) // Stratigrafiya kajnozoya Severnogo Prichernomorya i Kryma. – Dnepropetrovsk, 1987. – S. 41–50.

Kosarev V.S. Kolebatelnye geotehnicheskie dvizheniya i stratigraficheskaya delimost otlozhenij verhnego eocena, oligocena i miocena Centralnogo Predkavkazya // Tr. VNIIGaza. – 1971. – # 31/39 –32/40. – S. 95-100.

Molyavko G.I. Neogen pivdnya Ukrayini. – K.: Vid-vo AN URSR, 1960. – 208 s.

Nevesskaya L.A. Pozdnechetvertichnye dvustvorchatye mollyuski Chernogo morya, ih sistematika i ekologiya. – M.: Nauka, 1965. – 391 s.

Nevesskaya L.A., Goncharova I.A., Paramonova N.P. i dr. Opredelitel miocenovyh dvustvorchatyh mollyuskov Yugo-Zapadnoj Evrazii. – M.: Nauka, 1993. – 412 s.

Nosovskij M.F. Stratigrafiya mezokajnozojskih otlozhenij Belozerskogo zhelezorudnogo mestorozhdeniya (USSR) // Voprosy geologii i mineralogii osadochnyh formacij Ukrainskoj SSR. – Dnepropetrovsk, 1960. – S. 79-91.

Nosovskij M.F. Karaganskie otlozheniya Yuzhnoj Ukrainy // Tam zhe. – S. 153-162.

Osnovy paleontologii: Prostejshie / Pod red. D.M. Rauzer-Chernousovoj. – M.: Izd-vo AN SSSR, 1959. – 483 s.

Ploskij A.P., Prisyazhnyuk V.A., Vernigorova Yu.V., Kovalenko V.A. Novi dani pro konkski vidkladi neogenu pivdnya Ukrayini (arkush L-36-HI "Vesele") // Geologiya ta pitannya geologichnogo kartuvannya i vivchennya dokembrijskih utvoren Ukrayinskogo shita. – Dnipropetrovsk, 2007. – S. 214-216.

Prisyazhnyuk V.A. Novye mestonahozhdeniya nazemnyh mollyuskov v srednesarmatskih otlozheniyah yuga Ukrainy // Vikopna fauna i flora Ukrayini: paleoekologichnij ta stratigrafichnij aspekti. – K., 2009. – S. 338–344.

Prisyazhnyuk V.A., Kovalenko V.A., Lyuleva S.L. O konkskih otlozheniyah yuga Ukrainy // Paleontologichni doslidzhennya v Ukrayini: istoriya, suchasnij stan ta perspektivi. – K., 2007. – S. 298-305.

Sapronova D.A. Tafonomicheskij analiz mikrofaunisticheskih associacij iz sarmatskih otlozhenij Severnogo Prichernomorya // Problemy geologii i osvoeniya nedr: Materialy XIV Mezhdunar. nauch. simpoz. im. akad. M.A. Usova studentov i molodyh uchenyh, 5–9 apr. 2010 g. – Tomsk, 2010. – S. 59–61.

Starin D.A. Paleoekologiya sarmatskogo bassejna Severnogo Prichernomorya // Materialy chtenij doktora biologicheskih nauk V.A. Sobeckogo – Tiraspol, 2010. – S. 55-57.

Stratigrafiya SSSR. Neogenovaya sistema. Polutom 1 / Pod red. D.V. Nalivkina, B.S. Sokolova. – M.: Nedra, 1986. – 419 s.

Stratigrafiya URSR. – K.: Nauk. dumka, 1975. – T. 10: Neogen. – 272 s.

Chekunov A.V., Veselov A.A., Gilkman A.I. Geologicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Prichernomorskogo progiba. – Kiev: Nauk. dumka, 1976. – 163 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атлас среднемиоценовой фауны Северного Кавказа и Крыма / Б.П. Жижченко, В.А. Крашенинников, Г.Ф. Шнейдер; под ред. Б.П. Жижченко. – М.: Гостоптехиздат, 1959. – 387 с.

 

Барг И.М., Носовский М.Ф. Биостратиграфия миоценовых отложений Северо-Западного Приазовья // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск, 1980. – С. 23-27.

 

Барг И.М., Носовский М.Ф. Палеобиогеографическое районирование конкского морского бассейна Северного Причерноморья и Крыма // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма // – Там же. – С. 36-41.

 

Барг И.М. Биостратиграфия верхнего кайнозоя Южной Украины. – Днепропетровск, 1993. – 196 с.

 

Барг И.М., Иванова Т.А. Об объеме конкского региояруса Равнинного Крыма // Доп. НАН України. – 1998. – № 2. – С. 134-138.

 

Барг І.М., Іванова Т.А., Бондар О.В. та ін. Стратотип веселянських верств конкського регіоярусу (середній міоцен, Південна Україна) // Палеонтол. зб. – 2005. – № 37. – С. 105-111.

 

Барг І.М., Старін Д.О. Стратиграфічне значення двостулкових і черевоногих молюсків із сарматських відкладів Борисфенської затоки (міоцен півдня України) // Там же. – Вип. 42. – С. 97-107.

 

Белокрыс Л.С. Сармат юга УССР // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск, 1976. – С. 3-21.

 

Бондарь О.В. Стратиграфия конкских отложений Южной Украины по остракодам // Проблеми стратиграфії фанерозою України. – К., 2004. – С. 167-171.

 

Введение в изучение фораминифер: (Классификация мелких фораминифер мезо-кайнозоя) / Под ред. Н.Н. Субботиной, Н.А. Волошиновой, А.Я. Азбель. – Л.: Недра, 1981. – 212 с.

 

Вернигорова Ю.В. Особенности распространения фораминифер и некоторые вопросы стратиграфии конкских отложений Северного Причерноморья // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України. – К., 2008. – С. 212-219.

 

Вернигорова Ю.В., Князькова И.Л., Коваленко В.А. Разрез миоцена северного борта Причерноморской впадины // Геол. журн. – 2009. – № 3. – С. 41–50.

 

Геология шельфа УССР. Стратиграфия (шельф и побережье Черного моря) / Под ред. Е.Ф. Шнюкова. – Киев: Наук. думка, 1984. – 184 с.

 

Дидковский В.Я. Биостратиграфия неогеновых отложений Русской платформы по фауне фораминифер: Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. – Киев, 1964. – 40 с.

 

Дикань Н.І. Систематика четвертинних остракод України (довідник-визначник). – К., 2006. – 430 с.

 

Иваник М.М. Палеогеновая спонгиофауна Восточно-Европейской платформы и сопредельных регионов. – К., 2003. – 202 с.

 

Иванова Т.А. Микрофаунистические сукцессии в мэотисе Крыма // Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України. – К., 2003. – С. 99-101.

 

Иванова Т.А., Старин Д.А., Сапронова Д.А. Экология и биоразнообразие Борисфенского залива в новомосковское время (средний сармат, Южная Украина) // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. – Тирасполь, 2009. – С. 68–70.

 

Ильина Л.Б. История гастропод Черного моря. – М.: Наука, 1966. – 228 с.

 

Ильина Л.Б. Определитель морских среднемиоценовых гастропод Юго-Западной Евразии. – М.: Наука, 1993. – 151 с.

 

Ильина Л.Б. О конкском региоярусе (средний миоцен) Восточного Паратетиса // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2000. – Т. 8, № 4. – С. 59-64.

 

Колесников В.П. Сарматские моллюски. Палеонтология СССР. – Л.: Изд-во АН СССР, 1935. – Т. 1, ч. 2. – 515 с.

 

Коненкова И.Д. Зональное расчленение миоценовых отложений Восточного Причерноморья (южный склон Украинского щита) // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск, 1987. – С. 41–50.

 

Косарев В.С. Колебательные геотехнические движения и стратиграфическая делимость отложений верхнего эоцена, олигоцена и миоцена Центрального Предкавказья // Тр. ВНИИГаза. – 1971. – № 31/39 –32/40. – С. 95-100.

 

Молявко Г.І. Неоген півдня України. – К.: Вид-во АН УРСР, 1960. – 208 с.

 

Невесская Л.А. Позднечетвертичные двустворчатые моллюски Черного моря, их систематика и экология. – М.: Наука, 1965. – 391 с.

 

Невесская Л.А., Гончарова И.А., Парамонова Н.П. и др. Определитель миоценовых двустворчатых моллюсков Юго-Западной Евразии. – М.: Наука, 1993. – 412 с.

 

Носовский М.Ф. Стратиграфия мезокайнозойских отложений Белозерского железорудного месторождения (УССР) // Вопросы геологии и минералогии осадочных формаций Украинской ССР. – Днепропетровск, 1960. – С. 79-91.

 

Носовский М.Ф. Караганские отложения Южной Украины // Там же. – С. 153-162.

 

Основы палеонтологии: Простейшие / Под ред. Д.М. Раузер-Черноусовой. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 483 с.

 

Плоский А.П., Присяжнюк В.А., Вернигорова Ю.В., Коваленко В.А. Нові дані про конкські відклади неогену півдня України (аркуш L-36-ХІ "Веселе") // Геологія та питання геологічного картування і вивчення докембрійських утворень Українського щита. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 214-216.

 

Присяжнюк В.А. Новые местонахождения наземных моллюсков в среднесарматских отложениях юга Украины // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти. – К., 2009. – С. 338–344.

 

Присяжнюк В.А., Коваленко В.А., Люльева С.Л. О конкских отложениях юга Украины // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи. – К., 2007. – С. 298-305.

 

Сапронова Д.А. Тафономический анализ микрофаунистических ассоциаций из сарматских отложений Северного Причерноморья // Проблемы геологии и освоения недр: Материалы XIV Междунар. науч. симпоз. им. акад. М.А. Усова студентов и молодых ученых, 5–9 апр.2010 г. – Томск, 2010. – С. 59–61.

 

Старин Д.А. Палеоэкология сарматского бассейна Северного Причерноморья // Материалы чтений доктора биологических наук В.А. Собецкого – Тирасполь, 2010. – С. 55-57.

 

Стратиграфия СССР. Неогеновая система. Полутом 1 / Под ред. Д.В. Наливкина, Б.С. Соколова. – М.: Недра, 1986. – 419 с.

 

Стратиграфія УРСР. – К.: Наук. думка, 1975. – Т. 10: Неоген. – 272 с.

 

Чекунов А.В., Веселов А.А., Гилькман А.И. Геологическое строение и история развития Причерноморского прогиба. – Киев: Наук. думка, 1976. – 163 с.

Copyright (c) 2019 I. M. BARG, T. A. IVANOVA, O. V. BONDAR, D. A. STARIN, D. A. SAPRONOVA

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua