DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.2.139151

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ОСВОЄННЯ ДЖЕРЕЛ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ НАФТОГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ
Стаття 2. Екологічні ризики промислового видобування сланцевого газу на території Олеської ділянки

Ja.G. Lazaruk

Анотація


Оцінені основні чинники негативного впливу на навколишнє середовище від ймовірного промислового видобування сланцевого газу компанією Chevron у межах густонаселеної Олеської ділянки на заході України. Визначено, що для дренування хоча б 2/3 об’ємів перспективної товщі силуру Олеської ділянки треба було б пробурити 1265 кластерів свердловин, кожен з яких налічував би 16 похило спрямованих свердловин, тобто загалом 20 240 свердловин. Для проведення гідророзривів необхідно використати 400 млн м3 води, або майже 30% річного стоку вод Олеської ділянки. Загальна площа вилучених сільськогосподарських земель становила б 10 тис. га. Значне шумове, пилове і вібраційне навантаження прогнозується від транспортування мільйонів тонн води, пропанту, хімікатів. Олеська ділянка порушена численними розломами, потужні гідророзриви можуть спровокувати їхню розгерметизацію, внаслідок якої технічні рідини з хімікатами попадуть до приповерхневих водоносних горизонтів. Використана після гідророзриву рідина буде зберігатись у відкритих резервуарах-відстійниках для природного випаровування. Пропонуються організаційні заходи для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище від промислового видобування сланцевого газу. 


Ключові слова


екологія; сланцевий газ; запаси вуглеводнів; гідророзрив; кластери свердловин; розломи

Повний текст:

PDF

Посилання


Lazaruk J.G., 2015. Prospects and problems of development of alternative sources of hydrocarbons Volyn-Podil Ukraine oil and gas field. Paper 1. Perspectives shale gas Oleska site. Geologichnyy zhurnal, № 1 (350), p. 7-16 (in Ukrainіan).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лазарук Я.Г. Перспективи та проблеми освоєння джерел нетрадиційної вуглеводневої сировини Волино-Подільської нафтогазоносної області України. Ст. 1. Перспективи сланцевого газу Олеської ділянки. Геол. журн. 2015. № 1 (350). - С. 7–16.
Copyright (c) 2019 Ja.G. Lazaruk

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua