DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2013.3.139153

ПЕРШЕ НАФТОВЕ РОДОВИЩЕ, ВІДКРИТЕ НАЦІОНАЛЬНОЮ АКЦІОНЕРНОЮ КОМПАНІЄЮ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" В ДНІПРОВСЬКО\ДОНЕЦЬКІЙ ЗАПАДИНІ

O.Yu. ZEYKAN, V.V. GLADUN, P.Ya. MAKSYMCHUK, P.M. CHEPIL, M.S. DUDNIKOV, V.O. GUSACHENKO, T.E. DOVZHOK, S.G. VAKARCHUK, N.V. KHARCHENKO, V.P. STRYZHAK, O.A. SHEVCHENKO

Анотація


У 2013 р. НАК "Нафтогаз України" в межах приштокової зони Руновщинського соляного діапіра, розташованого в центральній частині Дніпровсько-Донецької западини, відкрито нафтове родовище із значними запасами - родовище Академіка Шпака. Відкриття даного родовища свідчить, що ресурсний потенціал приштокових і колоштокових зон залишається досить високим, а реалізація цьогонапрямку дасть можливість значно збільшити видобуток вуглеводнів в Східному нафтогазоносному регіоні України.


Ключові слова


Дніпровсько-Донецька западина; родовище; свердловина; колектор; поклад вуглеводнів

Повний текст:

PDF

Посилання


Atlas gheologhycheskogho stroenyja y nefteghazonosnosty Dneprovsko-Doneckoj vpadyny / Pod red. Ju.A. Arsyryja. – Kyev: Myngheo USSR, 1984. – 190 s.,6 l.

Gheologhyja y nefteghazonosnostj Dneprovsko-Doneckoj vpadyny. Ghlubynnoe stroenye y gheotektonycheskoe razvytye / Pod red. V. K. Ghavrysha. – Kyev: Nauk. dumka, 1989. – 208 s.

Gheologhyja y nefteghazonosnostj Dneprovsko-oneckoj vpadyny. Nefteghazonosnostj / Pod red. P. F. Shpaka. – Kyev: Nauk. dumka, 1989. – 204 s.

Nacionaljna proghrama "Nafta i ghaz Ukrajiny do 2010 roku" (rezjume) / [P. F. Shpak, Je. M. Dovzhok, R. M. Okrepkyj ta in.]. – K.: Derzhnaftoghazprom, 1993. – 63 s.

Shpak P. F. Gheologhycheskoe stroenye y nefteghazonosnyj potencyal Ukrayny. – Kyev, 1992. – 32 s. – (Prepr. / AN USSR. Yn- gheol. nauk; 1992-2).

Shpak P. F., Demjjanchuk O. V., Kuryljuk L. V. y dr. Nefteghazonosnostj ghlubokopoghruzhennykh kompleksov osadochnykh porod Dneprovsko-Doneckoj vpadyny. – Kyev, 1984. – 59 s. – (Prepr. / AN USSR. Yn-t gheol. nauk; 1984-13).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атлас геологического строения и нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впадины / Под ред. Ю.А. Арсирия. – Киев: Мингео УССР, 1984. – 190 с.,6 л.

 

Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Глубинное строение и геотектоническое развитие / Под ред. В. К. Гавриша. – Киев: Наук. думка, 1989. – 208 с.

 

Геология и нефтегазоносность Днепровско-онецкой впадины. Нефтегазоносность / Под ред. П. Ф. Шпака. – Киев: Наук. думка, 1989. – 204 с.

 

Національна програма "Нафта і газ України до 2010 року" (резюме) / [П. Ф. Шпак, Є. М. Довжок, Р. М. Окрепкий та ін.]. – К.: Держнафтогазпром, 1993. – 63 с.

 

Шпак П. Ф. Геологическое строение и нефтегазоносный потенциал Украины. – Киев, 1992. – 32 с. – (Препр. / АН УССР. Ин- геол. наук; 1992-2).

 

Шпак П. Ф., Демьянчук О. В., Курилюк Л. В. и др. Нефтегазоносность глубокопогруженных комплексов осадочных пород Днепровско-Донецкой впадины. – Киев, 1984. – 59 с. – (Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 1984-13).

Copyright (c) 2019 O.Yu. ZEYKAN, V.V. GLADUN, P.Ya. MAKSYMCHUK, P.M. CHEPIL, M.S. DUDNIKOV, V.O. GUSACHENKO, T.E. DOVZHOK, S.G. VAKARCHUK, N.V. KHARCHENKO, V.P. STRYZHAK, O.A. SHEVCHENKO

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua