DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.4.139154

ПЕРШОЧЕРГОВІСТЬ ОСВОЄННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ВУГЛЕВОДНІВ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

I.D. Bagriy, V.P. Chepil, N.S. Dovbysh

Анотація


 За результатами системного аналізу геологічних передумов газоносності нетрадиційних джерел (кембрійські ущільнені пісковики, чорносланцеві відклади верхнього силуру, візейські буровугільні товщі) Волино-Поділля на початковій стадії їх вивчення та оцінки ресурсної бази вуглеводнів визначена пріоритетність їх подальшого освоєння. Першочерговоює проблема сланцевого газу чорносланцевих товщ верхнього силуру. Газ метан візейських відкладів Львівсько-Волинського вугільного басейну та газоносність ущільнених кембрійських пісковиків слід розглядати як супутній напрям при освоєнні вуглеводневих ресурсів пріоритетних комплексів.

 


Ключові слова


сланцевий газ; Волино-Поділля; вуглеводні; нафтогазоносність; родовища

Повний текст:

PDF

Посилання


Buchyns’ka I.V., Yavnyy P.M., Shevchuk O.M., Yarynych O.O., Savchyns’kyy L.O., 2013. Tyahlivskoho gas-bearing deposits of Lviv-Volyn coal basin. Proceedings of the International сonference «Alternative sources of hydrocarbons in Ukraine: the search, exploration, prospects», Kyiv, November 27-29, 2013. Kyiv: KNU im. Tarasa Shevchenka, p. 41-43 (in Ukrainian).

Vakarchuk S.H., Dovzhok T.Ye., Filyushkin K.K., 2014. Evaluation of the resource potential of shale gas Ukraine oil and gas basins. Naftohazova haluz’ Ukrainy, № 3, p. 3-8 (in Ukrainian).

Greshchak L.N., Yavnyy P.M., Zborivets I.V. et al., 1991. And gas-bearing outburst of coal and host rocks Southwestern coal-mining district of the Lviv-Volyn swimming pools. Lvov, vol. 1, 89 p.; vol. 2, 35 graf. prilozheniy; vol. 3, 209 p. (in Russian).

Zeykan O.Yu., Gladun V.V., Maksimchuk P.Ya., Chepіl’ P.M., 2013. Priorities in the development of unconventional sources of hydrocarbons. Proceedings of the International сonference «Alternative sources of hydrocarbons in Ukraine: the search, exploration, prospects≫, Kyiv, November 27-29, 2013, Kyiv: KNU іm. Tarasa Shevchenka, p. 21-23 (in Ukrainian).

Krups’kiy Yu.Z., Kurovets’ І.M., Sen’kovs’kiy Yu.M., Mikhaylov V.A., Chepіl’ V.P. et al., 2013. Alternative sources of hydrocarbons Ukraine. Book 2. Western oil and gas region. Kyiv: Nіka-Tsentr, 400 p. (in Ukrainian).

Kurovets’ І., Krups’kiy Yu., Chepіl’ P., 2013. Predictive estimate gas resources fromblack shales Silurian Volyn-Podillya. Proceedings of the International сonference «Alternative sources of hydrocarbons in Ukraine: the search, exploration, prospects», Kyiv, November 27-29, 2013. Kyiv: KNU іm. Tarasa Shevchenka, p. 30-31 (in Ukrainian).

Kurovets’ І., Krups’kiy Yu., Chepіl’ V., 2014. Prospects for gas content and inferred resources of shale gas rock complexes Silurian Volyn-Podillya (Ukraine). Geologіya і geokhіmіya goryuchikh korisnikh kopalin, № 1-2, p. 20-23 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бучинська І.В., Явний П.М., Шевчук О.М., Яринич О.О., Савчинський Л.О. Газоносність Тяглівського родовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Матеріали міжнар. наук. конф. «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи», Київ, 27-29 листопада 2013 р. Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. С. 41-43.

 

Вакарчук С.Г., Довжок Т.Є., Філюшкін К.К. Оцінка ресурсного потенціалу сланцевого газу нафтогазоносних басейнів України. Нафтогазова галузь України. 2014. № 3. С. 3-8.

 

Грещак Л.Н., Явный П.М., Зборивец И.В. и др. Газоносность и выбросоопасность углей и вмещающих пород Юго-Западного углепромышленного района Львовско-Волынского басейна. Львов, 1991. Т. 1. 89 с.; Т. 2. 35 граф. прил.; Т. 3. 209 с.

 

Зейкан О.Ю., Гладун В.В., Максимчук П.Я., Чепіль П.М. Пріоритети в освоєнні нетрадиційних джерел вуглеводнів. Матеріали міжнар. наук. конф. «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи», Київ, 27-29 листопада 2013 р. Київ, 2013: КНУ ім. Тараса Шевченка. С. 21-23.

 

Крупський Ю.З., Куровець І.М., Сеньковський Ю.М., Михайлов В.А., Чепіль В.П. та ін. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. 2. Західний нафтогазоносний регіон. Київ: Ніка-Центр, 2013. 400 с.

 

Куровець І., Крупський Ю., Чепіль П. Прогнозна оцінка ресурсів газу із чорних сланців силуру Волино-Поділля. Матеріали міжнар. наук. конф. «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи», Київ, 27-29 листопада 2013 р. Київ, 2013: КНУ ім. Тараса Шевченка. С. 30-31.

 

Куровець І., Крупський Ю., Чепіль В. Перспективи газоносності та прогнозні ресурси сланцевого газу породних комплексів силуру Волино-Поділля (Україна). Геологія і геохімія горючих корисних копалин. 2014. № 1-2. С. 20-23.

Copyright (c) 2019 I.D. Bagriy, V.P. Chepil, N.S. Dovbysh

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua