DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.3.139156

ПЕЧАНІВСЬКИЙ МАСИВ (ВОЛИНСЬКИЙ МЕГАБЛОК, УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) Стаття 2. Радіологічний вік

M.V. Geychenko, L.M. Stepanyk, T.I. Dovbush, О.B. Bobrov

Анотація


Подано опис методики та результати датування радіологічного віку порід Печанівського масиву і вміщуючих гранітоїдних утворень, представлених мігматитами бердичівського комплексу, що розвиваються по суперкрустальних утвореннях березнинської товщі дністровсько-бузької серії. Масив складений плагіогранітоїдами (кварцові діорити, тоналіти), що входять до складу шереметівського комплексу. Дослідженнями встановлено їх радіологічний вік за цирконами – (2076,7 ± 6,2) млн років. Ізотопний склад стронцію в акцесорних апатитах плагіогранітоїдів масиву свідчить про верхньокорове джерело протоліту Печанівського масиву. Для досліджень віку порід облямування, представлених гранат-біотитовими мігматитами бердичівського комплексу, відібрана проба з релікту перекристалізованого середньо-дрібнозернистого гранат-біотитового плагіогнейсу. Розраховане середньозважене значення віку циркону становить (2104,7 ± 6) млн років, вік монациту – (2045,1 ± 5) млн років. Це свідчить, що ультраметаморфічні перетворення суперкрустальних порід (мігматизація, автохтонне евтектоїдне плавління з мобілізацією гранітоїдної неосоми) відбувалися в діапазоні 2100-2045 млн років. Вік досліджуваних монацитів збігається з прийнятим віком становлення бердичівського комплексу.


Ключові слова


шереметівський; бердичівський комплекси; ізотопний склад; радіологічний вік; циркон; монацит

Повний текст:

PDF

Посилання


Geichenko M.V., Bobrov O.B., 2015. The Pechanivsky array (Volyn megablock, the Ukrainian Shield). Paper 1. Geology, petrography. Geologichnyy zhurnal, № 2 (351). P. (in Ukrainian).

Geichenko M.V., 2014. The geological structure and material composition of granitoids Pechanivskoho array. Abstracts of International Conference «Geochronology and geodynamics Early Precambrian Eurasian continent», September 16-17, 2014, Kyiv, p. 36-37 (in Ukrainian).

Early Precambrian geochronology of the Ukrainian Shield. Proterozoic, 2008 / Shcherbak N.P. Artemenko G.V., Lesnaya I.M., Ponomarenko A.N., Shymlansky L.V. Kiеv: Naukova Dumka, 240 p. (in Russian).

Kostenko O.M., Dovbush T.I., Stepaniuc L.M., 2011. Geochronology of plagiogranite of the Sheremetivsky complex (Volyn megablock, the Ukrainian Shield). Mineralogichnyy Zhurnal, vol. 33, № 2, p. 83-88 (in Ukrainian).

Kostenko O.M., Stepaniuc L.M., Dovbush T.I., 2012. Geology and geochronology of granitoids of Zhytomyrsky complex (Volyn megablock, the Ukrainian Shield). Mineralogichnyy Zhurnal , vol. 34, № 2, p. 49-63 (in Ukrainian).

Ponomarenko O.M., Stepaniuc L.M., Petrychenko K.V., Lisna I.M., Dovbush T.I., 2012 Uranium-plumbum isotope age of monazite from granitoids of Dniester-Bug megablock. Mineralogichnyy Zbirnyk Lvivskogo Natsionalnogo Universitety, № 62. iss. 1, p. 144-150 (in Ukrainian).

Stepaniuc L.M., Yesipchuk K.Y., Boychenko S.O., Skobolyev V.M., Dovbush T.I., Scherbak D.M., 2000. On the granite formation time of Teteriv and Irpin rivers basins. Mineralogichnyy Zhurnal, № 1, p. 115-118 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гейченко М.В., Бобров О.Б. Печанівський масив (Волинський мегаблок, Український щит). Ст. 1. Геологія, петрографія. Геол. журн. 2015. № 2 (351). С.

 

Гейченко М.В. Геологічна будова та речовинний склад гранітоїдів Печанівського масиву. Зб. тез Міжнар. наук. конф. «Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію Євразійського континенту», 16-17 вересня 2014. р., Київ. Київ, 2014. С. 36-37.

 

Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой / Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Шумлянский Л.В. Киев: Наук. думка, 2008. 240 с.

 

Костенко О.М., Довбуш Т.І., Степанюк Л.М. Геохронологія плагіогранітів шереметівського комплексу (Волинський мегаблок Українського щита). Мінерал. журн. 2011. Т. 33, № 2. С. 83-88.

 

Костенко О.М., Степанюк Л.М., Довбуш Т.І. Геологія та геохронологія гранітоїдів житомирського комплексу (Волинський мегаблок Українського щита). Мінерал. журн. 2012. Т. 34, № 2. С. 49-63.

 

Пономаренко О.М., Степанюк Л.М., Петриченко К.В., Лісна І.М., Довбуш Т.І. Уран-свинцевий ізотопний вік монациту із гранітоїдів Дністерсько-Бузького мегаблока. Мінерал. зб. Львів. нац. ун-ту. 2012. № 62, вип. 1. С. 144-150.

 

Степанюк Л.М., Єсипчук К.Ю., Бойченко С.О., Скоболєв В.М., Довбуш Т.І., Щербак Д.М. Про час формування гранітів басейну річок Тетерів та Ірпінь. Мінерал. журн. 2000. № 1. С. 115-118.

 

Copyright (c) 2020 M.V. Geychenko, L.M. Stepanyk, T.I. Dovbush, О.B. Bobrov

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua