DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.2.139157

ПЕЧАНІВСЬКИЙ МАСИВ (ВОЛИНСЬКИЙ МЕГАБЛОК, УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)
Стаття 1. Геологія, петрографія

M.V. Geychenko, O.B. Bobrov

Анотація


 Подано опис Печанівського масиву, виділеного при проведенні геологозйомочних робіт масштабу 1:50 000. Продовження дослідження масиву під час підготовки геофізичної та геохімічної основи для ГДП-200 дозволило отримати принципово новий фактичний матеріал про особливості структурно-геологічної позиції Печанівського масиву серед гранітоїдів рами, склад порід, їх петрографо-геохімічні характеристики та комплексну приналежність. Наведено новий фактичний матеріал з усіх доступних відслонень, цілеспрямованого буріння в контактовій частині та всередині масиву. Уперше проведено системні дослідження, спрямовані на встановлення всього спектра основних петротипів порід масиву та вміщуючих гранітоїдів. З геологічної точки зору Печанівський масив є практично повністю гомогенізованою частиною ультраметаморфічно змінених утворень фундаменту, представлених мігматизованими супракрустальними породами василівської світи тетерівської серії, що знаходяться у складних та безперервних взаємопереходах як за латераллю, так і у вертикальних напрямках. Отримані дані свідчать, що окремі найбільш гомогенізовані унаслідок особливо інтенсивних ультраметаморфічних перетворень ареали фундаменту набувають однорідного плутонічного характеру з окремими проявами обмеженої за обсягами інтрузії порцій анатектоїдного розплаву, що надає гранітоїдам масиву ознак параавтохтонності.

 


Ключові слова


палеопротерозой; гранітоїди; мігматити; тоналіти; плагіограніти

Повний текст:

PDF

Посилання


Geychenko M.V., 1992. Geology and minerals revers Slutch and Teterev area: Report on the preparation of geophysical and geochemical bases followed by geological survey. Scale 1:50 000. Sheets M-35-68-Б,Г. Кyiv, DNVP “Geoіnform of the Ukraine” (in Russian).

Ditsul M.S., Klos V.R., 2010. Preparation of geophysical and geochemical basis for GDP-200 territory of the sheet M-35-XVI (Novograd Volyn region). Кyiv: DNVP “Geoіnform of the Ukraine” (in Ukraine).

Esypchuk K.Y., Bobrov A.B., Stepanyk L.M., Shcherbak M.P., Glevasky E.B., Skobelev V.M, Drannyk A.S., Geichenko M.V., 2004. Correlation chronostratigraphic scheme of the Early Precambrian complexes of the Ukrainian Shield (Explanatory note). Кyiv: Vydavnytstvo UkrDGRI, 30 p. (in Ukraine).

Isakov L.V., 2006. On the question of the genesis and classification of granitic pegmatites of the Precambrian shields. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, № 4, p. 37-45 (in Ukraine).

Bobrov O.B., Gursky D.S., Shcherbak M.P., Geichenko M.V., Kyrylyuk V.P., Sivoronov A.O. et al., 2002. Main types of rock complexes and mineral deposits in the Ukrainian Shield. Geological excursion guidebook. Kyiv: Geographika, 166 p. (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гейченко М.В. Геологическое строение и полезные ископаемые междуречья Случь и Тетерев: Отчет о подготовке геофизической и геохимической основ с последующей геологической съемкой масштаба 1:50 000 листов М-35-68-Б, Г. Киев: ДНВП «Геоінформ України», 1992.

 

Діцул М.С., Клос В.Р. Підготовка геофізичної та геохімічної основи для ГДП-200 території аркуша М-35-XVI (Новоград-Волинський). Київ: ДНВП «Геоінформ України», 2010.

 

Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М., Дранник А.С., Гейченко М.В. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (пояснювальна записка). Київ: Вид-во УкрДГРІ, 2004. 30 с.

 

Ісаков Л.В. До питання генезису та класифікації гранітних пегматитів докембрійських щитів. Зб. наук. праць УкрДГРІ. 2006. № 4. С. 37–45.

 

Bobrov O.B., Gursky D.S., Shcherbak M.P., Geichenko M.V., Kyrylyuk V.P., Sivoronov A.O. et al. Main types of rock complexes and mineral deposits in the Ukrainian Shield. Geological excursion guidebook. Kyiv: Geographika, 2002. 166 p.

Copyright (c) 2020 M.V. Geychenko, O.B. Bobrov

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua