DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2012.2.139185

ПРОБЛЕМА ФАЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІЩАНИХ ТІЛ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

A. E. LUKIN, P. M. KORZHNEV, A. D. NAUMENKO, S. V. OKREPKIY

Анотація


У багатьох нафтогазоносних провінціях з вичерпаним тією чи іншою мірою фондом чітко виражених антиклінальних структур основний напрям пошуково-розвідувальних робіт пов'язаний з пошуками покладів у різних морфогенетичних типах піщаних тіл, що утворюють закономірні просторово-часові угруповання. У зв'язку зі складностями картування та опошукування відповідних типів літологічних (седиментаційно-палеогеоморфологічних) і комбінованих пасток особливого значення набуває проблема фаціальної діагностики піщаних тіл, що представлені різноманітними окремими акумулятивними формами різних генетичних типів теригенних відкладів. У статті охарактеризований сучасний стан даної проблеми і намічені основні шляхи її вирішення. 


Ключові слова


Фаціальна діагностика; нафтогазоперспективність; піщане тіло

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bush D. Stratigraficheskie lovushki v peschanikah. – M.: Mir, 1977. – 215 s.

Ivanov G.A. Uglenosnye formacii. – M.: Nedra, 1965. – 250 s.

Komarov S.G. Geofizicheskie metody issledovaniya skvazhin. – M.: Nedra, 1973.

Konibir Ch.E. Paleogeomorfologiya neftegazonosnyh peschanyh tel. – M.: Nedra, 1979.

Lukin A.E. Litogeodinamicheskie faktory neftegazonakopleniya v avlakogennyh bassejnah. – Kiev: Nauk. dumka, 1997. – 224 s.

Lukin A.E. Opyt facialnogo analiza po promyslovo-geofizicheskim dannym. – M.: VINITI, 1978. – 32 s.

Lukin A.E. Principy sistemnogo facialno-geneticheskogo analiza pri poiskah nefti i gaza // Sistemnyj podhod v geologii: Tez. Vsesoyuz. sovesh. – M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1978. – S. 220–222.

Lukin A.E. Pryamye poiski nefti i gaza: prichiny neudach i puti povysheniya effektivnosti // Geolog Ukrainy. – 2004. – № 3. – S. 18–43.

Lukin A.E., Kurilyuk L.V., Abrazhevich E.V. i dr. Opyt prognozirovaniya i poiskov zalezhej nefti i gaza v peschanyh telah // Sov. geologiya. – 1986. – № 1. – S. 35–44.

Muromcev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanyh tellitologicheskih lovushek nefti i gaza. – L.: Nedra, 1984. – 260 s.

Ronov A.B. Predislovie k knige: Peski i peschaniki / Pettidzhon F., Potter P., Siver R. – M.: Mir, 1976. – 534 s.

Semenovich V.V. Poiski nefti i gaza v neantiklinalnyh lovushkah – znachenie problemy // Metodika poiskov stratigraficheskih i litologicheskih zalezhej nefti i gaza. – Baku, 1983. – S. 29–30.

Pirson S. Geologic well log analysis Gulf Publ. – Houston, 1975.

Visher G.S. Use of vertical profile in environmental reconstruction // Bull. Am. Assoc. Petril. Geologists. – 1965. – Vol. 49, N 1. – P. 41–61.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Буш Д. Стратиграфические ловушки в песчаниках. – М.: Мир, 1977. – 215 с.

 

Иванов Г.А. Угленосные формации. – М.: Недра, 1965. – 250 с.

 

Комаров С.Г. Геофизические методы исследования скважин. – М.: Недра, 1973.

 

Конибир Ч.Э. Палеогеоморфология нефтегазоносных песчаных тел. – М.: Недра, 1979.

 

Лукин А.Е. Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в авлакогенных бассейнах. – Киев: Наук. думка, 1997. – 224 с.

 

Лукин А.Е. Опыт фациального анализа по промыслово-геофизическим данным. – М.: ВИНИТИ, 1978. – 32 с.

 

Лукин А.Е. Принципы системного фациально-генетического анализа при поисках нефти и газа // Системный подход в геологии: Тез. Всесоюз. совещ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. – С. 220–222.

 

Лукин А.Е. Прямые поиски нефти и газа: причины неудач и пути повышения эффективности // Геолог Украины. – 2004. – № 3. – С. 18–43.

 

Лукин А.Е., Курилюк Л.В., Абражевич Э.В. и др. Опыт прогнозирования и поисков залежей нефти и газа в песчаных телах // Сов. геология. – 1986. – № 1. – С. 35–44.

 

Муромцев В.С. Электрометрическая геология песчаных теллитологических ловушек нефти и газа. – Л.: Недра, 1984. – 260 с.

 

Ронов А.Б. Предисловие к книге: Пески и песчаники / Петтиджон Ф., Поттер П., Сивер Р. – М.: Мир, 1976. – 534 с.

 

Семенович В.В. Поиски нефти и газа в неантиклинальных ловушках – значение проблемы // Методика поисков стратиграфических и литологических залежей нефти и газа. – Баку, 1983. – С. 29–30.

 

Pirson S. Geologic well log analysis Gulf Publ. – Houston, 1975.

 

Visher G.S. Use of vertical profile in environmental reconstruction // Bull. Am. Assoc. Petril. Geologists. – 1965. – Vol. 49, N 1. – P. 41–61.

Copyright (c) 2020 A. E. LUKIN, P. M. KORZHNEV, A. D. NAUMENKO, S. V. OKREPKIY

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua