DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2014.2.139202

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ГІДРОГЕОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ (ОЛЕСЬКА ПЛОЩА)

V.M. Shestopalov, P.F. Gozhik, I.D. Bagriy

Анотація


Поряд із традиційними, у структурі світового паливно-енергетичного комплексу стрімко зростає роль нетрадиційних (неконвенційних) джерел вуглеводнів – насамперед газових, до яких належить сланцевий, центральнобасейновий і вугільний газ. Перспективи освоєння ресурсів природного сланцевого газу в Україні пов‘язані з давніми чорними сланцями в зоні мезокатагенезу нафтогазоносних басейнів. Зокрема, низка перспективних на сланцевий газ об‘єктів розглядається на Юзівській та Олеській площах. Видобуток сланцевого газу створює великі екологічні труднощі. Проведення гідророзриву може призвести до забруднення підземних джерел питної води, активізувати техногенні землетруси, зсуви тощо. Мета цих досліджень полягає у виділенні першочергових прогнозно-пошукових об‘єктів геологорозвідувальних робіт на сланцевий (та центральнобасейновий) газ. Особливу увагу слід приділити комплексним тектоно-геодинамічним (включаючи сейсмологічний моніторинг), гідрогеологічним (включаючи гідрогеохімічний моніторинг артезіанських, грунтових та поверхневих вод), еманаційно-геохімічним (з визначенням аномальних концентрацій метану, гелію, радону та його похідних у приповерхневих утвореннях) та аерокосмічним (з картуванням сучасно активних зон тектонічних порушень) дослідженням. В подальшому ці дані доцільно використати як комплексні критерії оцінки екологічних ризиків, що супроводжують видобування неконвенційного природного газу.


Ключові слова


чорносланцеві формації; сланцевий газ; екологічні ризики; еколого-пошукове обстеження

Повний текст:

PDF

Посилання


The Water Code of Ukraine / Adopted by Supreme Council of Ukraine Resolution 3214/95 of 06.06.1995, as amended in accordance with the laws in 2000-2013. (in Ukrainian).

Single Interagency Guidance on the Organization and Implementation of State Monitoring of Water / Regulations adopted by the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine 24.12.2001, № 485. (in Ukrainian).

Guidelines on Conducting the Works to Optimize the System of Object Monitoring of Groundwater in the Mining and Processing area of Kryvyj Rih mine basin / Bagriy I.D., Lush N.G., Kuzmenko A.B. et al. Kyiv: Institute of Geological Sciences of Ukraine, 2002. 76 p (in Ukrainian).

Guidelines on Monitoring Groundwater Levels in Urban Areas and Towns / Approved by the Ministry of Housing and Communal Services of Ukraine from 15.09.10 № 334 (in Ukrainian).

Regulation on State Environmental Monitoring System / Approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 30, 1998 № 331 (in Ukrainian).

Environmental State Program of Environmental Monitoring Ukraine / Approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine, December 15, № 1376 (in Ukrainian).

Regulation on Monitoring and Scientific Support of Subsoil / Approved by the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, № 96 dated March 11, 2013 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Водний кодекс України / Введений в дію Постановою ВР України 3 214/95 від 06.06.1995р., із змінами, внесеними згідно з Законами у 2000- 2013 рр.

 

Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод / Нормативний документ, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.12.2001р. № 485.

 

Методичні рекомендації щодо ведення робіт з оптимізації системи об’єктового моніторингу підземних вод на території ГЗК Криворізького залізорудного басейну / Багрій І.Д., Пишна Н.Г., Кузьменко О.Б. та ін. Київ: Інститут геологіч- них наук НАН України, 2002. 76 с.

 

Методичні рекомендації щодо ведення моніторингу рівнів підземних вод на територіях міст і селищ / Затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 15.09.10 № 334.

 

Положення про державну систему моніторингу довкілля / Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 331.

 

Державна цільова екологічна програма проведення моніторингу навколишнього природного середовища України / Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2001 р. № 1376.

 

Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування / Затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 96 від 11 березня 2013 р.

 
Copyright (c) 2019 V.M. Shestopalov, P.F. Gozhik, I.D. Bagriy

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua