DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2012.2.139336

ЦІЛЬОВІ ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ГЕОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

D. KHRUSHCHOV, O. LOBASOV, M. KOVALCHUK, O. REMEZOVA, L. BOSEVSKA, Yu. KYRPACH

Анотація


 Мета публікації - висвітлення проблеми впровадження в геологічну практику цільових експертних систем (ЦЕС) геологічного спрямування, що базуються на принципах цільового комплексного моделювання геологічних об'єктів на основі сучасних комп'ютерних технологій з перспективою введення штучного інтелекту. Методологічною основою ЦЕС є комплексна оцінка геологічного середовища, засобом виконання цієї оцінки - комплексна модель відповідної спрямованості. Остання включає структурно-літологічну модель як матричну і низку доповнюючих предметних моделей (гідрогеологічну, геомеханічну, інженерно-геологічну та ін.), набір і зміст яких визначається спрямованістю ЦЕС (ресурсна, для підземного будівництва, охорони геологічного середовища тощо). Розроблена концептуальна схема типізації і змісту ЦЕС. Демонструються приклади розробки цільових структурно-літологічних і комплексних моделей, що слугують основою для створення ЦЕС на різнорівневих об'єктах соленосних, титано-цирконієвих і золотоносних формаційних типів. Подальший розвиток напряму полягає в розширенні досвіду розробки комплексних моделей, створенні баз знань, які містять набори експертних правил обробки отриманих даних і створення відповідного математичного апарату і як наслідок - побудову експертних систем.


Ключові слова


Цільові експертні системи; геологічний об'єкт; структурно-літологічна модель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kadetov O.K., Kolesnikov A.I., Kravcov V.V. Geoinformatika i geokibernetika – dva napravleniya sistemnyh issledovanij Zemli // Sb. nauch. tr. «Sistemnyj podhod v geologii». – M.: Nauka, 1989. – S. 115-121.

Smirnova A.S. Informacionnyj analiz v geologii. – M.: Nedra, 1985. – 157 s.

Subbotin S.O. Podannya i obrobka znan u sistemah shtuchnogo intelektu ta pidtrimki prijnyattya rishen: Navch. posibnik. – Zaporizhzhya: ZNTU, 2008. – 341 s.

Taunsend K., Foht D. Proektirovanie i programmnaya realizaciya ekspertnyh sistem na personalnyh EVM / Per. s angl. V.A. Kondratenko, S.V. Trubicyna. – M.: Finansy i statistika, 1990. – 320 s.

Hrushov D.P., Lobasov A.P. Principy razrabotki cifrovyh strukturno-litologicheskih modelej osadochnyh formacionnyh podrazdelenij // Geol. zhurn. – 2006. – # 2-3. – S. 90-102.

Hrushov D.P., Lobasov A.P., Gejchenko M.V. i dr. Strukturno-litologicheskie modeli perspektivnyh osadochnyh formacij // Miner. resursi Ukrayini. – 2010. – # 4. – S. 39-44.

Hrushov D.P., Lobasov A.P., Remezova E.A. i dr. Cifrovye strukturno-litologicheskie modeli kak informacionno-analiticheskaya osnova dlya prinyatiya reshenij po ekspluatacii i ohrane mineralnyh resursov i geologicheskoj sredy // V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Ekologichna bezpeka: problemi i shlyahi virishennya» (7-11 veres. 2009 r., m. Alushta): Zb. nauk. st. – Harkiv: Rajder, 2009. – T. 2. – S. 60-65.

Hrushov D.P., Lyalko V.I., Haritonov O.M. i dr. Izolyaciya radioaktivnyh othodov v geologicheskih formaciyah. – Kiev, 1993. – 60 s. – (Prepr. / NAN Ukrainy. In-t geol. nauk; 93-3).

Hrushev D.P., Yakovlev E.A., Bosevskaya L.P. i dr. Sol voprosa: chto zhe budet v Solotvino? Mezhdunarodnyj turisticheskij centr – ili opasnaya zona «lunnogo landshafta»? // Gazeta «2000». – 2011, # 37 (573). – S. V1-V3.

Ekspertnye sistemy. – http://itteach.ru/predstavlenie-znaniy/ekspertnie-sistemi.

Khrushchov D.P., Lobasov O.P., Kovalchuk M.S. et al. Digital structural-lithological models of sedimentary formations: a tool of informational-analytical supervision for exploitation and protection of mineral resources and geological environment // Abstracts of International Conference “GeoDarmstadt 2010 – Geosciences Secure the Future”. – Darmstadt, Germany, 2010. – Heft 68. – P. 306-307


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кадетов О.К., Колесников А.И., Кравцов В.В. Геоинформатика и геокибернетика – два направления системных исследований Земли // Сб. науч. тр. «Системный подход в геологии». – М.: Наука, 1989. – С. 115-121.

 

Смирнова А.С. Информационный анализ в геологии. – М.: Недра, 1985. – 157 с.

 

Субботін С.О. Подання і обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навч. посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с.

 

Таунсенд К., Фохт Д. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ / Пер. с англ. В.А. Кондратенко, С.В. Трубицына. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 320 с.

 

Хрущов Д.П., Лобасов А.П. Принципы разработки цифровых структурно-литологических моделей осадочных формационных подразделений // Геол. журн. – 2006. – № 2-3. – С. 90-102.

 

Хрущов Д.П., Лобасов А.П., Гейченко М.В. и др. Структурно-литологические модели перспективных осадочных формаций // Мінер. ресурси України. – 2010. – № 4. – С. 39-44.

 

Хрущов Д.П., Лобасов А.П., Ремезова Е.А. и др. Цифровые структурно-литологические модели как информационно-аналитическая основа для принятия решений по эксплуатации и охране минеральных ресурсов и геологической среды // V Міжнар. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (7-11 верес. 2009 р., м. Алушта): Зб. наук. ст. – Харків: Райдер, 2009. – Т. 2. – С. 60-65.

 

Хрущов Д.П., Лялько В.И., Харитонов О.М. и др. Изоляция радиоактивных отходов в геологических формациях. – Киев, 1993. – 60 с. – (Препр. / НАН Украины. Ин-т геол. наук; 93-3).

 

Хрущев Д.П., Яковлев Е.А., Босевская Л.П. и др. Соль вопроса: что же будет в Солотвино? Международный туристический центр – или опасная зона «лунного ландшафта»? // Газета «2000». – 2011, № 37 (573). – С. В1-В3.

 

Экспертные системы. – http://itteach.ru/predstavlenie-znaniy/ekspertnie-sistemi.

 

Khrushchov D.P., Lobasov O.P., Kovalchuk M.S. et al. Digital structural-lithological models of sedimentary formations: a tool of informational-analytical supervision for exploitation and protection of mineral resources and geological environment // Abstracts of International Conference “GeoDarmstadt 2010 – Geosciences Secure the Future”. – Darmstadt, Germany, 2010. – Heft 68. – P. 306-307

Copyright (c) 2020 D. KHRUSHCHOV, O. LOBASOV, M. KOVALCHUK, O. REMEZOVA, L. BOSEVSKA, Yu. KYRPACH

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua