DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2013.2.139337

ЦИФРОВІ СТРУКТУРНО-ЛІТОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ЗЛОБИЦЬКОГО І МОТРОНІВСЬКО-АННІВСЬКОГО РОЗСИПНИХ РОДОВИЩ ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВИХ РУД

D.P. KHRUSHCHOV, A.P. LOBASOV, E.A. REMEZOVA, S.P. VASYLENKO, T.V. SVIVALNIEVA, E.A. KRAVCHENKO

Анотація


Актуальність постановки проблеми пов'язана з необхідністю впровадження інноваційних методів інформаційного забезпечення досліджень і робіт усіх напрямків геологічної діяльності. На основі авторських розробок у цій області створено методологію і методику цифрового структурно-літологічного моделювання розсипів важких мінералів, модифіковані для титано-цирконієвих родовищ, які являють собою ефективний спосіб інформаційного забезпечення всіх етапів пошукових, геологорозвідувальних та експлуатаційних робіт. Результати, можливості та перспективи моделювання цього напрямку демонструються на прикладах двох типових родовищ титано-цирконієвих руд - Злобицького і Мотронівсько-Аннівського (північно-західна частина і південно-східний схил Українського щита, відповідно).


Ключові слова


Цифрові структурно-літологічні моделі; Злобицьке і Мотронівсько-Аннівське розсипні родовища; титан-цирконієві руди

Повний текст:

PDF

Посилання


Auzyn A. A., Ghlaznev V. V. Kompjjuternoe trekhmernoe modelyrovanye gheologhycheskykh obъektov y processov // Zb. nauk. pr. "Teoretychni ta prykladni aspekty gheoinformatyky". – K., 2004. – T. 1. – S. 50–60.

Gheoynformacyonnaja systema "K-MINE". – KrTO MAKNS. – 40 s. (buklet).

Ghrebennikov S. Je., Lobasov O. P. Gheologho-matematychne modeljuvannja i gheoghrafichni informacijni systemy v zadachi monitorynghu sedymentacijnykh basejniv // Visn. Kyjiv. nac. un-tu. Gheologhija. – 2001. – Vyp. 19. – S. 28–31.

Ghrebennikov S. Je., Lobasov O. P. Modeljuvannja budovy basejniv v seredovyshhi ArcView // Miner. resursy Ukrajiny. – 2003. – # 4. – S. 25–31.

Karaghodyn Ju. N. Reghyonaljnaja stratyghrafyja. – M.: Nedra, 1985. – 180 s.

Rukhyn L. B. Osnovy lytologhyy. Uchenye ob osadochnykh porodakh / Pod red. E. V. Rukhynoj. Yzd. 3-e, pererabot. y dop. – L.: Nauka, 1969. – 703 s.

Strakhov N. M. Problemy sovremennogho y drevnegho osadochnogho processa: V 2 t. / Otv. red. V. N. Kholodov. – M.: Nauka, 2008. – T. 1. – 495 s.

Tymofeev P. P. Formacyonnyj analyz slozhnykh reghyonov. – M.: Nauka, 1983. – 185 s.

Khrushhev D. P., Kompanec Gh. S. Lytologhyja ghaloghennykh y krasnocvetnykh formacyj Predkarpatjja. – Kyev: Nauk. dumka, 1988. – 196 s.

Khrushhov D. P., Lobasov A. P. Pryncypy razrabotky cyfrovykh strukturno-lytologhycheskykh modelej osadochnykh formacyonnykh podrazdelenyj // Gheol. zhurn. – 2006. – # 2–3. – S. 90–120.

Khrushhov D. P., Lobasov A. P., Ghejchenko M. V. Strukturno-lytologhycheskye modely perspektyvnykh osadochnykh formacij // Miner. resursy Ukrajiny. – 2010. – # 4. – S. 39–44.

Grammer G. M., Harris P. M., Eberli G. P. Integration of outcrop and modern analogs in reservoir modeling // American Association of Petroleum Geologists, Memoir 80. – 2004.

Kostic B., Suss M. P., Aigner T. Three – dimensional sedimentary architecture of Quaternary sand and gravel resources: a case study of economic sedimentology (SW Germany) // Intern. J. of Earth Sci. – 2007. – Vol. 4. – P. 743–767.

MacCormack K. E., Maclachlen J. C., Eyles C. H. Viewing the subsurface in three dimensions: initial results of modeling the Quaternary sedimentary infill of the Dundas Valley, Hamilton, Ontario // Geosphere. – 2005. – Vol. 1. – P. 23–31.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аузин А. А., Глазнев В. В. Компьютерное трехмерное моделирование геологических объектов и процессов // Зб. наук. пр. "Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики". – К., 2004. – Т. 1. – С. 50–60.

 

Геоинформационная система "К-MINE". – КрТО МАКНС. – 40 с. (буклет).

 

Гребенніков С. Є., Лобасов О. П. Геолого-математичне моделювання і географічні інформаційні системи в задачі моніторингу седиментаційних басейнів // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Геологія. – 2001. – Вип. 19. – С. 28–31.

 

Гребенніков С. Є., Лобасов О. П. Моделювання будови басейнів в середовищі ArcView // Мінер. ресурси України. – 2003. – № 4. – С. 25–31.

 

Карагодин Ю. Н. Региональная стратиграфия. – М.: Недра, 1985. – 180 с.

 

Рухин Л. Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах / Под ред. Е. В. Рухиной. Изд. 3-е, переработ. и доп. – Л.: Наука, 1969. – 703 с.

 

Страхов Н. М. Проблемы современного и древнего осадочного процесса: В 2 т. / Отв. ред. В. Н. Холодов. – М.: Наука, 2008. – Т. 1. – 495 с.

 

Тимофеев П. П. Формационный анализ сложных регионов. – М.: Наука, 1983. – 185 с.

 

Хрущев Д. П., Компанец Г. С. Литология галогенных и красноцветных формаций Предкарпатья. – Киев: Наук. думка, 1988. – 196 с.

 

Хрущов Д. П., Лобасов А. П. Принципы разработки цифровых структурно-литологических моделей осадочных формационных подразделений // Геол. журн. – 2006. – № 2–3. – С. 90–120.

 

Хрущов Д. П., Лобасов А. П., Гейченко М. В. Структурно-литологические модели перспективных осадочных формацій // Мінер. ресурси України. – 2010. – № 4. – С. 39–44.

 

Grammer G. M., Harris P. M., Eberli G. P. Integration of outcrop and modern analogs in reservoir modeling // American Association of Petroleum Geologists, Memoir 80. – 2004.

 

Kostic B., Suss M. P., Aigner T. Three – dimensional sedimentary architecture of Quaternary sand and gravel resources: a case study of economic sedimentology (SW Germany) // Intern. J. of Earth Sci. – 2007. – Vol. 4. – P. 743–767.

 

MacCormack K. E., Maclachlen J. C., Eyles C. H. Viewing the subsurface in three dimensions: initial results of modeling the Quaternary sedimentary infill of the Dundas Valley, Hamilton, Ontario // Geosphere. – 2005. – Vol. 1. – P. 23–31.

Copyright (c) 2020 D.P. KHRUSHCHOV, A.P. LOBASOV, E.A. REMEZOVA, S.P. VASYLENKO, T.V. SVIVALNIEVA, E.A. KRAVCHENKO

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua