DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.4.148469

ВІДДІЛ СТРАТИГРАФІЇ ТА ПАЛЕОНТОЛОГІЇ МЕЗОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ – ДЖЕРЕЛО УКРАЇНСЬКОЇ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ І СТРАТИГРАФІЇ

M.M. Ivanik, N.М. Zhabina, К.V. Dykan, О.А. Shevchuk

Анотація


Наведено відомості про вчення, концепції, керівників, склад і структуру відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України. Охарактеризовано головні етапи палеонтологічних і стратиграфічних досліджень мезозой-кайнозойських відкладів України на засадах концепцій: біосферної, мікропалеонтологічної, біостратиграфічної, різноманітності фауни і флори, етапності розвитку тваринного світу та рослинного покриву Землі. Представлені всі напрями регіональних стратиграфічних і палеонтологічних досліджень, методологія та методики, розроблені біостратиграфічні зональні стандарти, різнорангові стратиграфічні і кореляційні схеми, седиментаційні моделі, встановлені стратиграфічні критерії прогнозування вуглеводнів, рудних і нерудних корисних копалин

Ключові слова


стратиграфія; палеонтологія; біостратиграфія; макро-, мікрофауна, флора; палеоокеанологія, біосфера; методологія; методи; мезозой; кайнозой; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva-Grygorovych A., Ivanik M., Maslun N., Zhabina N., Gnilko S., Gnilko O., Ponomariova L., Lemishko O., Vashchenko V., Prikhodko M., Machalskiy D., Trofimovich N., 2015. Regional stratigraphic schemes of Paleogene and Neogene deposits of the Carpathian region of Ukraine. Proceedings of the 6th All-Ukrainian Competition «Problems of the Geology of the Phanerozoic Ukraine». Lviv, p. 34-38 (in Ukrainian).

Andreeva-Grygorovych A.S., Maslun N.V., 2014. Paleogene regiostages in the Tethys Province of Ukraine: justification for the age and correlation by planktonic microorganisms. Paleontologichnyy zbirnyk. № 46, р. 77-94 (in Ukrainian).

Andreeva-Grygorovych A.S., Maslun N.V., Ivanik M.M., Waga D.D., Zhabina N.M., Hnylko S.R., Suprun I.S., Mintuzova L.G., 2017. An integrated planktonic (foraminifera, calcareous nannofossils, dinocysts) biostratigraphy of the Paleogene sediments from the oil and gas bearing provinces of Ukraine. Zbirnyk naukovykh pratc Institutu Geologichnykh Nauk NAN Ukrainy, vol. 10, p. 95–114 (in English).

Gozhyk P.F., Ivanik M.M., Maslun N.V., Kliushyna G.V., 2013. Methodology of creating stratigraphic schemes of sedimentary basins of oil and gas regions of Ukraine. Geologichnyy zhurnal, № 1, p. 7-19 (in Ukrainian).

Gozhyk P.F., Maslun N.V., Plotnikova L.F., Ivanik M.M. Yakushin L.N., Ischenko I.I., 2006. Stratigraphy of the Mesocenozoic sediments of the North-Western shelf of theBlack Sea. Kyiv, 171 p. (in Ukrainian).

Gozhyk P.F., Maslun N.V., Ivanik M.M., Plotnikova L.F., Yakushin L.N., 2008. Stratigraphic model of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Black sea basin. Geologiya i poleznye iskopaemye Mirovogo oceana, № 1, p. 55-69 (in English).

Gozhyk P.F., Maslun N.V., Voizizky Z.J., Ivanik M.M., Kliushyna G.V., Ivanik O.M., 2010. Stratigraphic structure of Cenozoic deposits of Prekerch shelf and east Black Sea Basin. Geologichnyy zhurnal, № 1 (330), p. 7-41 (in Ukrainian).

Gozhyk P.F., Maslun N.V., Ivanik M.M., Andreeva-Grygorovych A.S., Kliushyna G.V., Voitsitsky Z.Ya., Machalskyj D.V., 2015. Stratigraphy, correlation of the Maikop deposits of the Carpathian-Black Sea segment of Paratethis. Geologiya i poleznye iskopaemye Mirovogo oceana, N 3 (41), p. 5-28 (in Ukrainian).

Ivanik M.M., Maslun N.V., 1977. Siliceous microorganisms and their use for differentiation of Paleogene deposits of Precarpathians. Kiev: Naukova Dumka, 120 p. (in Russian).

Stratigraphy of the Upper Proterozoic and Phanerozoic Ukraine: in 2 vols. Vol. 1: Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic regions of Ukraine, 2013. (Editor-in-chief P.F. Gozhik). Kyiv: Logos, 638 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва-Григорович А.С., Маслун Н.В. Регіояруси палеогену Тетичної провінції України: обґрунтування віку та кореляція за планктонними мікроорганізмами. Палеонтол. зб. 2014. № 46. С. 77-94.

 

Андрєєва-Григорович А., Іванік М., Маслун Н., Жабіна Н., Гнилко С., Гнилко О., Пономарьова Л., Лемішко О., Ващенко В., Приходько М., Мачальський Д., Трофимович Н. Проблеми геології фанерозою України: Регіональні стратиграфічні схеми палеогенових і неогенових відкладів Карпатського регіону України. Матеріали VI Всеукр. конф. Львів, 2015. С. 34-38.

 

Гожик П.Ф., Іванік М.М., Маслун Н.В., Клюшина Г.В. Методологія створення стратиграфічних схем осадових басейнів нафтогазоносних регіонів України. Геол. журн. 2013. № 1 (342). С. 7-19.

 

Гожик П.Ф., Маслун Н.В., Плотнікова Л.Ф., Іванік М.М. Якушин Л.М., Іщенко І.І. Стратиграфія мезозой-кайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. Київ, 2006. 171 с.

 

Гожик П.Ф., Маслун Н.В., Войцицький З.Я., Іванік М.М., Клюшина Г.В., Іванік О.М. Стратиграфічна будова кайнозойських відкладів прикерченського шельфу та Східно-Чорноморської западини. Геол. журн. 2010. № 1 (330). С. 7-41.

 

Гожик П.Ф., Маслун Н.В., Іванік М.М., Андрєєва-Григорович А.С., Клюшина Г.В., Войцицький З.Я., Мочальський Д.В. Стратиграфія, кореляція майкопських відкладів Карпатсько-Чорноморського сегменту Паратетісу. Геология и полез. ископаемые Мирового океана. 2015. № 3 (41). С. 5-28.

 

Иваник М.М., Маслун Н.В. Кремнистые микроорганизмы и их использование для расчленения палеогеновых отложений Предкарпатья. Киев: Наук. думка, 1977. 120 с.

 

Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України: у 2 т. Т. 1. Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України: П.Ф. Гожик (відп. ред.). Київ: Логос, 2013. 638 с.

 

Andreeva-Grygorovych A.S., Maslun N.V., Ivanik M.M., Waga D.D., Zhabina N.M., Hnylko S.R., Suprun I.S., Mintuzova L.G. An integrated planktonic (foraminifera, calcareous nannofossils, dinocysts) biostratigraphy of the Paleogene sediments from the oil and gas bearing provinces of Ukraine. Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. 2017. Т. 10. С. 95–114.

 

Gozhyk P.F., Maslun N.V., Ivanik M.M., Plotnikova L.F., Yakushin L.N. Stratigraphic model of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Black sea basin. Геология и полез. ископаемые Мирового океана. 2008. №. 1. P. 55-69.
Copyright (c) 2020 M.M. Ivanik, N.М. Zhabina, К.V. Dykan, О.А. Shevchuk

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua