DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.4.148470

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРCПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ КВАРТЕРУ УКРАЇНИ У ВІДДІЛІ ГЕОЛОГІЇ АНТРОПОГЕНУ ІГН НАН УКРАЇНИ

N.I. Dykan, О.І. Krokhmal, М.S. Komar, S.К. Prylypko

Анотація


Наведено стислі відомості з історії наукових досліджень у відділі геології антропогену Інституту геологічних наук НАН України. Акцентовано увагу на найважливіших досягненнях в палеонтолого-стратиграфічних та геохронологічних дослідженнях за роки незалежності України. Розглянуто перспективні напрями вивчення квартеру Украины.

Ключові слова


антропоген; стратиграфія; палеонтологія; геохронологія; Україна

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 N.I. Dykan, О.І. Krokhmal, М.S. Komar, S.К. Prylypko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua