DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.4.148471

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ У ВИВЧЕННІ ГЕОЛОГІЇ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ТА ЙОГО МОРІВ В ІНСТИТУТІ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ

O.P. Olshtynska, O.Yu. Mitropolsky, S.P. Olshtynsky, V.P. Usenko

Анотація


Морські геологічні дослідження в Інституті геологічних наук АН України офіційно розпочались з 1962 р. За 55 років морська геологія стала новим науковим напрямом в Україні і сформувалась у самостійну галузь фундаментальних досліджень. Її розвиток пов’язаний з іменами відомих науковців інституту – Є.Ф. Шнюковим, О Ю. Митропольським, В.Я. Дідковським, А.Є. Бабинцем, Б.Ф. Зернецьким, В.І.Мельником. Основні напрями наукових робіт упродовж 20 останніх років – комплексні геологічні, седиментологічні, літологічні, геоекологічні, біостратиграфічні, палеонтологічні та палеофаціальні дослідження у Світовому океані, зокрема на шельфі і континентальному схилі Чорного й Азовського морів, у межах морських заповідних зон шельфу, в зоні взаємодії «суходіл–акваторія», а також дослідження приантарктичних морів. Серед найважливіших досягнень цього напряму – виконання багатьох міжнародних та національних наукових програм і проектів фундаментальних досліджень, в тому числі рамкової програми Євросоюзу, виконання Державної програми досліджень України в Антарктиці, створення баз морських геологічних даних та атласів донних відкладів різних районів Світового океану. Відділ сучасного морського седиментогенезу Інституту геологічних наук НАН України сьогодні є однією з небагатьох наукових ланок української науки, яка впродовж останніх десятиліть вивчає седиментаційні процеси в морях і океанах.

Ключові слова


Україна; морські геологічні дослідження; Інститут геологічних наук; напрями наукових робіт

Повний текст:

PDF

Посилання


Hozhik P.F., Ivanik M.M., 2014. Outstanding micropaleotologist and stratigraph Valentin Yakovlevich Didkovsky (100th Anniversary of birth). Geologychnyy zhurnal, No. 2 (347). p. 112-114 (in Ukrainian).

Institute of Geological Sciences of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR, 1976. (ed V.G. Bondarchuk), Kiev: Naukova Dumka, 182 p. (in Russian).

Institute of Geological Sciences of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR,, 1986. (Eds, E.F. Shnukov., V.V. Permyakov). Kiev: Naukova Dumka, 107 p. (in Russian).

Institute of Geological Sciences of the Academy of Sciences of Ukraine. 1993. (Ed. P.F. Shpak). Kiev, 27 p. (in Ukrainian).

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 07.10.2009 № 1307 "On Approval of Marine Doctrine of Ukraine for the Period until 2035", 2009. Ofitsiynyy visnyk Ukrainy, No. 94, p. 46 (in Ukrainian).

On Approval of the Regulation on the Interdepartmental Coordinating Council for Marine Research of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the National Academy of Sciences. Order, Regulation of 23.05.2016 № 551/224 (in Ukrainian).

Semerak Ostap, 2017. Ukraine is developing a marine strategy in line with EU requirements. URL: https://menr.gov.ua/news/31378.htm. (Application date 19.04.2017) (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гожик П.Ф., Іванік М.М.  Видатний мікропалеонтолог і стратиграф Валентин  Якович Дідковський (До 100-річчя від дня народження). Геол. журн. 2014. № 2 (347). С. 112-114.

 

Институт геологических наук АН УССР:  Бондарчук В.Г. (ред.). Київ: Наук. думка, 1976. 182 с.

 

Институт геологических наук АН УССР: Шнюков Е.Ф., Пермяков В.В. (ред.). Киев: Наук. думка, 1986. 107 с.

 

Інститут геологічних наук АН України:  Шпак П.Ф. (ред.). Київ, 1993. 27 с.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1307 «Про затвердження морської доктрини України на період до 2035 року». Офіційний вісник України. 2009. № 94. С. 46.

 

Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України; Наказ, Положення від 23.05.2016 № 551/224.

 

Семерак Остап. Україна розробляє морську стратегію відповідно до вимог ЄС. URL:https://menr.gov.ua/news/31378.htm. (Дата звернення 19.04.2017).

Copyright (c) 2019 O.P. Olshtynska, O.Yu. Mitropolsky, S.P. Olshtynsky, V.P. Usenko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua