DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.4.186910

ВПЛИВ НЕРАДІОГЕННОГО КОСМІЧНОГО ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ В НАДРАХ ЗЕМЛІ І ПЛАНЕТ НА ВЗАЄМНІ ЗСУВИ ПЛАНЕТНИХ ОБОЛОНОК Стаття 2. Рухи полюсів та оболонок на планетах Сонячної системи

O.M. Makarenko

Анотація


Виходячи з теоретичних міркувань, деякими авторами в літературі була висловлена гіпотеза про можливість існування в надрах Землі та інших планет джерела енергії космічного походження. Наші співставлення властивостей запропонованого фізиками космічного джерела енергії з властивостями реально спостережуваної нерадіогенної частини внутрішньої енергії Землі та інших планет показали, що є ознаки дійсного існування такого джерела. Крім радіогенної енергії надра Землі та планет можуть мати «додаткове» джерело енергії космічного походження, котре модулюється положенням та напрямком руху Сонячної системи в Галактиці. Розглянуто вплив передбачуваного внутршньопланетного нерадіогенного джерела енергії космічної (галактичної) природи на процес взаємних зсувів планетних оболонок. Залежність його від напрямку руху призводить до того, що максимальне вивільнення енергії відбувається, коли проекція вектора швидкості руху планети у Галактиці знаходиться на екваторі планети, наслідком чого є існування екваторіального гарячого поясу в її надрах. Структура конвективних потоків з екваторіальним гарячим поясом у надрах планети та антиподально розташованими суперплюмами, що входять до нього, характерна не лише для Землі, але і для планет земної групи та деяких супутників. Така структура конвекції сформувалася на початку існування планетної системи, можливо вже на стадії акреції. Вона визначає специфіку перерозподілу мас речовини у надрах планети та характер зміщень оболонок одної відносно іншої. Перерозподіл мас під час конвекції призводить до взаємних похитувань оболонок відносно осі обертання. Такі зміщення відбуваються у виділеному коридорі між суперплюмами відносно осі, що їх з’єднує. Зміщення оболонок задають конфігурацію областей напруження та сітки планетарних розломів. Походження даної структури конвективних потоків пов’язане, можливо, з імпактним процесом та космічно зумовленим нагріванням приекваторіального поясу планетних надр. Редультати отримані шляхом співставлення даних космічної геодезії, вулканології, палеомагнетизму, палеокліматичних даних для таких планет, як Марс, Місяць та супутник Юпітера – Європа. 

 


Ключові слова


взаємні зміщення (хитання) планетних оболонок; істинні рухи (дрейф) полюсів; суперплюми; планети земної групи; супутники планет; нерадіогенне джерело енергії планетних надр космічної природи

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Doggett T., Figueredo P., Greeley R., Hare T., Kolb E., Mullins K., Senske D., Tanaka K., Weiser S., 2007. Global geologic map of Europa. Abstracts of the 38th Lunar and Planetary Science Conference, held March 12-16, 2007.League City,Texas. 2007. LPI Contribution №. 1338, p. 2296 (in English).

Figueredo P. H., Chuang F. C., Kirk R. L., Greeley R., 2000. Evidence for a cryovolcanic origin of Europa’s “mitten” feature. Abstracts of the 31st Annual Lunar and Planetary Science Conference, March 13-17, 2000,Houston,Texas. Abstract № 1026 (in English).

Hood L.L., Russell C.T., Coleman P.J., 1978. The magnetization of the lunar crust as deduced from orbital surveys. In: Proc. Lunar Planet. Sci. Conf. 9th,Houston,Texas, March 13-17, 1978.New York: Pergamon Press, Inc., vol. 3, p. 3057-3078 (in English).

Kite E.S., Matsuyama I., Manga M., Perron J.T., Mitrovica J.X., 2009. True polar wander driven by late-stage volcanism and the distribution of paleopolar deposits on Mars. Earth Planet. Sci. Lett., vol. 280, p. 254-267 (in English).

Konopliv A.S., Asmar S.W., Carranza E., Sjogren W.L., Yuan D.N., 2001. Recent Gravity Models as a Result of the Lunar ProspectorMission. Icarus, vol. 150, iss. 1, p. 1-18 (in English).

Konopliv A.S., Yuan D.N., 1999. Lunar Prospector 100th degree gravity model development. In: Lunar and Planetary Science XXX. Lunar and Planetary Institute.Houston,Texas. Proc. 30th Annual Lunar and Planetary Science Conference, March 15-29,Houston,Texas. Abstract № 1067, p. 1067-1068 (in English).

Makarenko A.N., 2011. Space factor of "excess" heat generation in the Earth and planetary interiors. Article 2. Space-time patterns of distribution of the heat generating zones in the Earth interior. Geologichnyy zhurnal, №. 4 (337), p. 83-96 (in Russian).

Makarenko A.N., 2012. Space factor of "excess" heat generation in the Earth and planetary interiors. Article 3. Common planetary reasons of "excess" heat generation. Geologichnyy zhurnal, №. 2 (339), p. 104-115 (in Russian).

Makarenko O.M., 2019. Influence of non-radiogenic cosmic heat generation in the bowels of the Earth and planets on mutual displacements of planetary shells. Article 1. The Earth. Geologichnyy zhurnal, № 3 (in English).

Phillips R. J., Zuber M. T., Solomon S.C. et al., 2001. Ancient geodynamics and global-scale hydrology on Mars. Science, vol. 291, p. 2587-2591 (in English).

Schrenk P., Matsuyama I., Nimmo F., 2008. True polar wander on Europa from global-scale small-circle depressions. Nature, vol. 453, iss. 7193, p. 368-371 (in English).

Schultz P.H., Lutz A.B., 1988. Polar wandering on Mars. Icarus, vol. 73, p. 91-141 (in English).

Sprenke K.F., 2007. Magnetic anomalies, hot spot tracks, and polar wander on Mars. Proc. 38th Lunar and Planetary Science Conference (Lunar and Planetary Science XXXVIII), held March 12-16,2007 inLeague City,Texas. LPI Contribution № 1338, p. 1080 (in English).

Wieczorek M.A., Le Feuvre M., 2009. Did a large impact reorient the Moon? Icarus, vol. 200, iss. 2, p. 358-366 (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Макаренко А.Н. Космический фактор «избыточного» тепловыделения в недрах Земли и планет. Ст. 2. Пространственно-временные закономерности распределения тепловыделяющих зон в недрах Земли. Геол. журн. 2011. № 4 (337). С. 83-96.

 

Макаренко А.Н. Космический фактор «избыточного» тепловыделения в недрах Земли и планет. Ст. 3. Общие для планет космические причины «избыточного» выделения тепла. Геол. журн. 2012. № 2 (339). С. 104-115 .

 

Doggett T., Figueredo P., Greeley R., Hare T., Kolb E., Mullins K., Senske D., Tanaka K., Weiser S. Global geologic map of Europa. Abstracts of the 38th Lunar and Planetary Science Conference, held March 12-16, 2007.League City,Texas. 2007. LPI Contribution №. 1338. P. 2296.

 

Figueredo P. H., Chuang F. C., Kirk R. L., Greeley R. Evidence for a cryovolcanic origin of Europa’s “mitten” feature. Abstracts of the 31st Annual Lunar and Planetary Science Conference, March 13-17, 2000,Houston,Texas. 2000. Abstract № 1026.

 

Hood L.L., Russell C.T., Coleman P.J. The magnetization of the lunar crust as deduced from orbital surveys. In: Proc. Lunar Planet. Sci. Conf. 9th,Houston,Texas, March 13-17, 1978.New York: Pergamon Press, Inc., 1978. Vol. 3. P. 3057-3078.

 

Kite E.S., Matsuyama I., Manga M., Perron J.T., Mitrovica J.X. True polar wander driven by late-stage volcanism and the distribution of paleopolar deposits on Mars. Earth Planet. Sci. Lett. 2009. Vol. 280. P. 254-267.

 

Konopliv A.S., Asmar S.W., Carranza E., Sjogren W.L., Yuan D.N. Recent Gravity Models as a Result of the Lunar ProspectorMission. Icarus. 2001. Vol. 150, iss. 1. P. 1-18.

 

Konopliv A.S., Yuan D.N. Lunar Prospector 100th degree gravity model development. In: Lunar and Planetary Science XXX. Lunar and Planetary Institute.Houston,Texas. Proc. 30th Annual Lunar and Planetary Science Conference, March 15-29, 1999,Houston,Texas. Abstract № 1067. P. 1067-1068.

 

Makarenko O.M., 2019. Influence of non-radiogenic cosmic heat generation in the bowels of the Earth and planets on mutual displacements of planetary shells. Article 1. The Earth. Геол. журн., № 3 (368). P. 58-77.

 

Phillips R. J., Zuber M. T., Solomon S.C. et al. Ancient geodynamics and global-scale hydrology on Mars. Science. 2001. Vol. 291. P. 2587-2591.

 

Schrenk P., Matsuyama I., Nimmo F. True polar wander on Europa from global-scale small-circle depressions. Nature. 2008. Vol. 453, iss. 7193. P. 368-371.

 

Schultz P.H., Lutz A.B. Polar wandering on Mars. Icarus. 1988. Vol. 73. P. 91-141.

 

Sprenke K.F. Magnetic anomalies, hot spot tracks, and polar wander on Mars. Proc. 38th Lunar and Planetary Science Conference (Lunar and Planetary Science XXXVIII), held March 12-16,2007 inLeague City,Texas. LPI Contribution № 1338. P. 1080.

 

Wieczorek M.A., Le Feuvre M. Did a large impact reorient the Moon? Icarus. 2009. Vol. 200, iss. 2. P. 358-366.
Copyright (c) 2020 O.M. Makarenko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua