ЕТАПИ ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ГЕНЕТИЧНИЙ ТИП КОРІННОГО ПЕРШОДЖЕРЕЛА РОЗСИПІВ БУРШТИНУ-СУКЦИНІТУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • U.Z. Naumenko Інститут геологічних наук НАН України; Державна наукова установа «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України», Україна https://orcid.org/0000-0001-9420-4044
  • V.M. Matsui Інститут геологічних наук НАН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2020.4.209022

Ключові слова:

етапи фосилізації, генезис викопних смол, поклади бурштину, вторинні розсипи, бурштин-сукциніт

Анотація

Найважливішою проблемою геології розсипів є встановлення їх корінного першоджерела. Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених дослідженню розсипів бурштиноносності, наразі корінне першоджерело, в результаті розмивання якого сформувалися багаті розсипи бурштину-сукциніту на території від узбережжя Балтики до Чорного та Азовського морів, не встановлено. Своєрідний грунт «бурштинового лісу» як об’єкт геологічного літопису все ще не виявлено. У зв’язку з цим і визначено основну мету цієї статті — встановлення генетичного типу корінного першоджерела розсипів бурштину-сукциніту, який формувався в оптимальних кліматичних умовах першої половини середнього еоцену (бучацький час, лютет) на території низинних рівнин Українського щита, що омивалися неглибокими морськими басейнами.

Розглянуто сукупність факторів, які сприяли утворенню корінного першоджерела бурштину-сукциніту і формуванню його розсипів у межах Українського щита та його схилів, що охоплюють прикордонні області Прип’ятського прогину, Дніпровсько-Донецької і Причорноморської западин та Волино-Подільської плити.

Авторами вперше встановлено, що корінним першоджерелом розсипів бурштину-сукциніту є не загальновизнані смолопродукуючі сосни Скандинавії, а первинні біогенно-осадові поклади смоляних виділень (за авторами — протобурштин) переважно хвойних дерев, фосилізація яких протікала в зволоженій лісовій підстилці бучацького часу в нижній половині середнього еоцену. Виключно в результаті розмивання останніх річковими водами та іншими агентами денудації протобурштин у постбучацький час транспортувався в різні області седиментації, де і відбувалося формування різних мінеральних видів викопних смол. У морських відкладах бучацького часу бурштин-сукциніт не виявлено, що свідчить про незрілість в цей час протобурштину для перетворень в сукциніт.

На території України виключно в морському палеобасейні, який омивав Український щит з півночі, сходу і південного заходу, протобурштин у кінці середнього-верхньому еоцені — ранньому олігоцені набув усіх характерних рис і властивостей бурштину-сукциніту. Таким чином, саме периферійні частини палеоторфовищ нижньої половини середнього еоцену, що вміщують протобурштин (смоляні тіла на ранній стадії фосилізації), це ті геологічні тіла, які є корінним першоджерелом розсипів бурштину-сукциніту.

Всебічний геологічний і палеогеографічний аналіз природних умов регіону в еоцені—олігоцені, коли на даній території відбувалося накопичення смоляних виділень та їх перетворення в викопні смоли, дозволив авторам виділити основні етапи фосилізації живиці рослинних смол на тривалому шляху переходу з біосфери в літосферу. Це такі етапи: наземно-болотний, морський та постдіагенетичних перетворень.

Обґрунтовано, що вторинні розсипи бурштину-сукциніту накопичувалися в умовах прибережно-морських, лиманно-дельтових та віддалених частин морського шельфу. Вони перекриті відкладами київського, обухівського і межигірського регіоярусів, які виникли в кінці олігоцену при розмиванні первинних біогенно-осадових покладів.

Посилання

Frakei E. Amber. Moscow: Mir. 1990.198 р. (In Russian)

Katinas V.I. Amber and amber-bearing deposits of the southern Baltic. Tr. LitNIGRI. Minthis, 1971. Issue. 20.150 s. (In Russian).

Krasnov S.G., Kaplin A.A. About the genesis of amber deposits

paleogene of the Kaliningrad region according to lithological studies. Lithology and minerals. 1976, no. 4. S. 95-104. (In Russian).

Matsui V.M. Evolution of resin-producing vegetation and the formation of deposits of fossil resins. Kiev: Naukova Dumka. 2016.144 p. (In Russian).

Matsui V.M., Naumenko U.Z., Aleksandrov O.L. Rozsipy Burshtinu in Ukraine and the problems of its stratification. Problems of geology of the Phanerozoic of Ukraine. Materials of the X All-Ukrainian Science Conference, June 9-11, 2019. Lviv, 2019. PP. 44-47. (in Ukrainian).

Matsui VM, Naumenko UZ Marine and coastal roscipes of burshtin-succinite in Ukraine. Geology and Mineral Resources of World Ocean. 2019. No. 4. PP. 89-98. https://doi.org/10.15407/gpimo2019.04.089 (in Ukrainian).

Savkevich S.S. Amber. Leningrad, 1970.191 p. (In Russian).

Savkevich S.S. The processes of transformation of amber and some amber-like fossil resins in connection with the conditions of their formation and being in nature. Izv. Academy of Sciences of the USSR. Ser. geol. 1983. No. 12. PP. 96-106. (In Russian).

Shumova V.O. Ritual and commendable burshtin of the Gordiyivsky burial ground. Edited by V.I. Klochka. Vinnitsa. 2011. РР. 270-275. (in Ukrainian).

Stanislavsky F.A. About lattices of magnolia from Paleogene deposits of the URSR. Geol. zhurn .. - 1955. T. 15, vip 1 (46). PP. 65-69. (in Ukrainian).

Syabryay V.T. Genesis of brown coal in the Dnieper basin. K.: Publishing house of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 1958.78 p. (In Russian).

Trofimov V.S. Amber. Moscow: Nedra, 1974.184 p. (In Russian).

Trofimov V.S. The main stages of amber formation and the principles of its classification. Izv. Academy of Sciences of the USSR. Ser. geol. 1978. No. 2. PP. 128-138. (In Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Дослідницькі та оглядові статті