ГРУНТОВНЕ ВИДАННЯ З ІСТОРІЇ МІНЕРАЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Павлишин Володимир, Матковський Орест, Довгий Станіслав. Історія мінералогії в Україні. Від глибокої давнини до 90-х років ХХ ст. Київ, 2019. 424 с.

Автор(и)

  • І.М. Наумко Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2021.1.225295

Ключові слова:

мінералогія, мінерал, корисні копалини, історія, періодизація, мінералогенез, наукові школи, «Мінералогічна енциклопедія України» , науки про Землю , Україна

Анотація

У ґрунтовній підсумковій праці сконцентровано відомості з історії розвитку мінералогічних досліджень і знань в Україні від найдавніших часів до 90-х років ХХ ст. та схарактеризовано з різною детальністю передісторію,
зародження, становлення і всебічний розвиток («золотий вік») мінералогії в Україні. Показано, що системності мінералогічні дослідження набувають з 50-х років ХХ ст. завдяки головно діяльності Львівського геологічного та Українського мінералогічного товариств, Львівського університету імені Івана Франка та Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України. Аналіз засвідчує, що українські учені у складних умовах без своєї державності, у складі різноманітних метрополій, розвивали основні засади мінералогічної науки, і тому вона, як тільки геополітично це стало за можливе, досягла апогею у «золотий вік» мінералогії. Він ознаменувався вагомими фундаментальними здобутками, що у комплексі сприяло складанню різнотипних геологічних карт як підгрунтя для створення Геологічною службою України схем поширення родовищ металевих і неметалевих корисних копалин. Гострою залишається проблема відкриття нових мінералів і видання сучасного монографічного зведення України на кшталт багатотомної «Мінералогічної енциклопедії України». Нове сучасне видання з історії мінералогії в Україні своєчасне і вкрай потрібне для фахівців у галузі наук про Землю та інших галузях науки. Його з користю можуть використовувати як науковці, викладачі, геологи-практики, історики науки, аспіранти й студенти, так і широка спільнота.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

Гіпотези. Дискусії. Рецензії