РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕТАМОРФІЗМ І СТРАТИГРАФІЯ ФУНДАМЕНТУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

СТАТТЯ 1. СТРАТИГРАФІЯ І МЕТАМОРФІЗМ МЕГАБЛОКІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Автор(и)

  • В.П. Кирилюк Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Ukraine
  • О.В. Гайовський Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2022.4.261979

Ключові слова:

метаморфізм регіональний, стратиграфія, геохронологія, нижній докембрій, Український щит

Анотація

Стратиграфічні підрозділи нижнього докембрію представлені винятково різними метаморфічними комплексами. Саме тому стратиграфічне розчленування нижнього докембрію від самого початку було нерозривно пов’язане з вивченням метаморфізму. Певний час метаморфізм навіть використовувався як ознака відносного віку стратигенних метаморфічних комплексів за принципом «чим вищий ступінь метаморфізму, тим давніший комп- лекс». Високотемпературні комплекси гранулітової та амфіболітової фацій відносили до архею, а менш метаморфізовані – до протерозою. Однак вже на початку широкого застосування методів ізотопного датування метаморфічних комплексів щитів найдавніші визначення віку отримано зі слабко метаморфізованих комплексів. Після цього ступінь метаморфізму не брали до уваги під час стратиграфічного розчленування фундаменту щитів. Ступінь метаморфізму комплексів вже давно не враховується і під час складання офіційних стратиграфічних схем докембрію Українського щита, в яких провідну роль відіграє ізотопне датування. Це призвело, на думку багатьох геологів, до спотворень у схемах реальної стратиграфії фундаменту регіону.

Автори статті вважають, що ступінь метаморфізму все ж таки може бути використаний у процесі розробки стратиграфії Українського щита, насамперед під час стратиграфічного вивчення окремих мегаблоків. Можливість такого застосування метаморфізму розглянуто у циклі публікацій, яку розпочинає ця стаття. У ній наведено характеристику стратиграфії та метаморфізму всіх мегаблоків Українського щита. У будові мегаблоків Українського щита, як і всіх щитів давніх платформ, визначено такі стратигенні метаморфічні комплекси нижнього докембрію, які відрізняються типом та ступенем метаморфізму: а) грануліто-гнейсові, б) амфіболіто-гнейсові, в) зеленокам’яні (метавулканогенні), г) залізисто-кременисто-сланцеві (метавулканогенно-хемогенно-теригенні), д) гнейсо-сланцеві (метакарбонатно-теригенні). Визначено, що у всіх мегаблоках представлені та є найдавнішими грануліто-гнейсові комплекси, а молодші комплекси завжди слабше метаморфізовані за попередні. Отже, зв’язок ступеня метаморфізму та відносного віку в окремих мегаблоках зберігається, проте ця ознака не може поширюватися на весь щит. Одновікові комплекси сусідніх мегаблоків можуть мати різний ступінь метаморфізму, при цьому молодші комплекси одного з мегаблоків інколи інтенсивніше метаморфізовані за давніші в сусідньому мегаблоці.

Посилання

Babkov Yu.B., Bulaevskij D.S., Zajcev D.S., Kiktenko V.F., Kozlovskaya A.N., Kolosovskaya V.A., Konkov G.G., Kudelya V.A., Lebedеv M.I., Pastuhov V.G., Polunovskiy R.M. 1970. Stratigraphic Scheme of Precambrian formations of the Ukrainian shield. Geologičnij žurnal, 30 (4): 139–148 (in Ukrainian).

Belevtsev R.Ya. 1975. Problems of metamorphic zoning of the Precambrian. Kyiv: Naukova Dumka (in Russian).

Belevtsev R.Ya. 1982. Mode of zonal progressive metamorphism in the Precambrian of the Ukrainian Shield. Kyiv: Naukova Dumka (in Russian).

Bibikova E.V., Klajesson S., Fedotova A.A., Stepanyuk L.M.. Shumlyanskiy L.V., Kirnozova T.I., Fugzan M.M., Ilinskiy L.C. 2013. The isotopic-geochronological (U-Th-Pb, Lu-Hf) study of zircons of archean magmatic and metasedimentary rocks of the Podolsk domen of the Ukrainian Shield. Geohimiya, 2: 99–121 (in Russian).

Bobrov A.B. 1993. New data on the age of deposits of the Belozerskaya suite (Middle Dnieper region). Geologičnij žurnal, 2 (269): 73–79 (in Russian).

Bobrov O.B. 2010. The Slavgorod charnokite-granulitic structural-formational complex of the Ukrainian Shield. Article 1. Problems of authentication and distribution. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, 1: 11-16 (in Ukrainian).

Bobrov O.B., Lisak A.M., Lisenko O.A., Merkushin I.E., Shpilchak V.O., Stepanyuk L.M. 2011. The Slavgorod charnokitegranulitic structural-formational complex of the Ukrainian Shield. Article 2. Geology and petrography of stratigraphic formations. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, 1: 9–20 (in Ukrainian).

Bobrov O.B., Sukach V.V., Lisak A.M., Shpilchak V.O., Merkushin I.E., Isakov L.V., Stepanyuk L.M., Lysenko O.A. 2017. The Slavgorod charnokite-granulitic structural-formational complex of the Ukrainian Shield. Article 3. Petrography and petrochemistry of the plutonic rock. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, 4: 44-59 (in Ukrainian).

Correlation сhronostratigraphic scheme of Early Precambrian of the Ukrainian Shield (explanatory note). 2004. Yesypchuk K.Yu., Bobrov O.B., Stepanyuk L.M., Scherbak M.P., Glevaskiy E.B., Skobelev V.M., Drannik A.S., Geychenko M.V. Kyiv: UkrDGRІ (in Ukrainian).

Discussion on issues of Precambrian stratigraphy of the Ukrainian Shield. 1970. Geologìčnij žurnal, 30, 4 (133): 136–138 (in Ukrainian).

Dobretsov N.L., Sobolev V.S., Khlestov V.V. 1972. Facies of regional metamorphism of moderate pressures. Moscow: Nedra (in Russian).

Dobrokhotov S.N. 1968. Features of magnesian-ferruginous minerals of granitoid rocks of the Upper Bug region. Geologìčnij žurnal, 1 (118): 36–46 (in Russian).

Drannyk A.S., Kostenko M.M., Yesypchuk K.Iu., Geichenko M.V., Hlevaskyi E.B., Shutenko L.M. 2003. Geological-structural zoning of the Ukrainian Shield to clarify the stratigraphic correlation of Precambrian formations. Mineralni resursy Ukrainy, 1: 26–29 (in Ukrainian).

Etingof I.M. Correlation regional stratigraphic scheme of Precambrian (Pre-Vendian) formations. 1986. Stratigrafiches skhemy dokembriyskikh i fanerozoyskikh obrazovaniy Ukrainskogo shchita dlya geologicheskikh kart masshtaba I:50 000 (1:25 000). Obyasnitelnaya zapiska. Kyiv, pp. 6–55 (in Russian).

Geology and metallogeny of the Precambrian of the Ukrainian Shield. Set of maps in scale 1:1 000 000. Explanatory notes. Book 1. 1984. Kyiv (in Russian).

Khoreva B.Ya. 1966. Types of regional metamorphism and tectonic conditions of their manifestation in mobile belts. Geotektonika, 6: 64–83 (in Russian).

Khoreva B.Ya. 1969. Types of regional metamorphism and ultrametamorphism and their place in the development of folded areas. Geologicheskoye stroyeniye SSSR. T. 5. Osnovnyye problemy geologii. Moscow: Nedra (in Russian).

Kostenko M.M. 2010. Tectonic structure of the basement of the Buzko-Rosynskyi megablock of the Ukrainian Shield. Geologìčnij žurnal, 4 (333): 48–57 (in Ukrainian).

Kostenko M.M. 2016. Homorska series of Volyn blok of Ukrainian Shield. Article 1. Geology and rock composition. Mineralni resursy Ukrainy, 4: 3–11 (in Ukrainian).

Kostenko M.M. 2019. Stratigraphic basement and correlation of the Precambrian central cuts of the Ukrainian Shield. Mineralni resursy Ukrainy, 4: 11–15 (in Ukrainian).

Kostyuk V.P. 1955. Paragenetic analysis of crystalline rocks of Podolia in the region of Vinnitsa. Kyiv: Publ. of Academy of Sciences of the Ukrainian SSR (in Russian).

Kurepin V.A. 1995. Termodynamics of minerals and geological termobarometry. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv (in Russian).

Kyrylyuk V.P. 1982. Stratigraphy of Precambrian of western part of the Ukrainian Shield. Article 1. Stratigraphic complexes of Precambrian and formations of Early Archean. Geologičnij žurnal, 42, 3 (204): 88–103 (in Russian).

Kyrylyuk V.P. 1986. Formational subdivision and correlation of the Lower Precambrian granite-metamorphic complexes of shields of the territory of the USSR. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv (in Russian).

Kyrylyuk V.P. 1999. On the features of the geological structure and evolution of shields of ancient platforms. Vol. 1, No. 6. Geologiya poleznykh iskopayemykh. Dnepropetrovsk, pp. 32–35 (in Russian).

Kyrylyuk V.P. 2001. Tectonic zoning of the Ukrainian Shield as the basis for compiling the legends of the Central Uerain¬skaya series of sheets of the State Geological Map-200. Rehionalni heolohichni doslidzhennia v Ukraini i pytannia stvorennia Derzhheolkarty-200. Tezy dopovidei I Naukovo-vyrobnychoi narady heolohiv-ziomshchykiv Ukrainy (17– 22 veresnia, m. Hurzuf). Kyiv, pp. 49–52 (in Russian).

Kyrylyuk V.P. 2004. About zoning and so-called “suture zones” of the basement of the Ukrainian Shield (regarding some solutions of the Early Precambrian section of the NSK of Ukraine. Mineralni resursy Ukrainy, 4: 27–32 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P. 2005. The main results of morphoparagenetic geological and formation studies of the Lower Precambrian. Visnyk Lviv. University. Geological series, 19: 53–74 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P. 2007. Tectonics of the basement of the Ukrainian Shield. Explanatory note to the “Tectonic map of the basement of the Ukrainian Shield” on a scale of 1:2 000 000. Kyiv: UkrDGRI (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P. 2010. Bug Area granulitic complex. Granulite structural-formational complexes of the Ukrainian Shield – European stratotype. Lvov: ZUKC, pр. 8–63 (in Russian).

Kyrylyuk V.P. 2012. “Geodynamics” and early Precambrian geology of shields of ancient platforms. Geodynamika, 1 (14): 43–54 (in Russian).

Kyrylyuk V.P. 2013. Peculiarities of early Precambrian metamorphism and its connection with tectonics. Geodynamika, 2 (13): 82–97 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P. 2015. Revisiting the issues with the stratigraphy of the Bug granulite complex (a commentary on forming a new regional stratigraphic scheme for the Lower Precambrian of the Ukrainian Shield). Article 3. The extent of the Bug Area Stratigraphic complex and the issue with its series. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, 4: 133–143 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., Lyssak A.M., Sveshnikov K.I. 1979. Methodical pointing on drafting of maps of the formations of Early Precambrian of Ukraine (for the aims of geological cartography and metallogenic prognosis). Kyiv (in Russian).

Kyrylyuk V.P., Lysak A.M., Sveshnikov K.I. 1981. Rock associations and petrostructural formation groups of the Precambrian of shields. Voprosy teorii i praktiki formatsionnykh issledovaniy nizhnego dokembriya. Vestnik Lvovskogo universita. Seriya geologicheskaya, 7: 13–22 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., Lysak A.M., Sivoronov A.A. 2019. Stratigraphy and the geoformational correlation of the granulitic complexes of the Ukrainian Shield. Article 2. Stratigraphy of Azov Area complex. Geologìčnij žurnal, 4 (369): 79– 101 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., Paranko I.S. 2014. Stratigraphic complexes are basis of Stratigraphic Schemes of Precambrian of the Ukrainian Shield. Article 2. Structural and material features and relations of stratigraphic complexes of the Ukrainian Shield. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, 3–4: 88–112 (in Ukrainian).

Kyrylyuk V.P., Smogolyuk A.G. 1993. On the main structural elements of the floor-block structure of the Ukrainian Shield. Geologìčnij žurnal, 3 (270): 54–69 (in Russian).

Kyrylyuk V.P., Smogolyuk A.G. 1993а. Relationship between the Early Precambrian volcanogenic-sedimentary lithogen and the block structure of the shields. Geologìčnij žurnal, 4 (271): 21–29 (in Russian).

Lazko E.M., Kyrylyuk V.P., Sivoronov A.A., Yacenko G.M. 1975. Lower Precambrian of the western part of the Ukrainian Shield. (Age complexes and formations). Lvov: Vischa Shkola (in Russian).

Lazko E.M., Kirilyuk V.P., Lysak A.M., Sivoronov A.A., Yacenko G.M. 1986. Lower Precambrian stratigraphic scheme of the Ukrainian Shield (on formational basis). Geologìčnij žurnal, 46, 2 (227): 18–26 (in Russian).

Lazko E.M., Kyrylyuk V.P., Sivoronov A.A., Yacenko G.M. 1970. Geological complexes of the Precambrian of southwest part of the Ukrainian Shield and principles of their allocation. Sovetskaya geologiya, 6: 28–43 (in Russian).

Lesnaja I.M., Kasjanenko E.O., Sjomka L.V. 2014. The isotopic age of rocks of the Tyvrov strata and Berezna strata of the Dniester-Bug series of Upper Bug Area (Ukrainian Shield). Geohronologija i geodinamika rannego dokembrija (3,6- 1,6 mlrd let) Evrazijskogo kontinenta. Sbornik tezisov Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvjashhjonnoj 90-let akademika NAN Ukrainy N.P. Shherbaka. Kyiv: CP “Komprint”, pp. 79-80 (in Russian).

Lobach-Zhuchenko S.B., Ponomarenko A.N., Stepanyuk L.M., Balaganskiy V.V., Sergeyev S.A., Presnyakov S.L. 2011. Age of Zircons from Enderbite-Gneisses of the Middle Bug Area (Dniester-Bug Megablock of the Ukrainian Shield). Mineralogicheskij zhurnal, 33, 1: 3–14 (in Russian).

Lobach-Zhuchenko S.B., Balaganskiy V.V., Baltybayev Sh.k., Stepanyuk L.M., Ponomarenko O.N., Lokhov K.I., Koreshkova M.Yu., Yurchenko A.V., Yegorova Yu.S., Sukach V.V., Berezhnaya N.G., Bogomolov Ye.S. 2013. Stages of Formation of the Bug Area Granulite Complex by the Data of Isotopic-Geochronological Investigations (the Middle Bug Area, the Ukrainian Shield). Mineralogicheskij zhurnal, 35, 4: 86–98 (in Russian).

Map of geological formations of Precambrian of the Ukrainian Shield. Scale 1:500 000. Explanatory note. 1991. Kyryly V.P., Kolij V.D., Lashmanov V.I., Lyssak A.M., Paranko I.S., Paschenko V.G., Sveshnikov K.I., Sivoronov A.A., Smogolyuk A.G., Yatsenko G.M. at participation Berzenin B.Z. Kyiv (in Russian).

Map of the facies of regional metamorphism of the Ukrainian Shield, scale 1:500 000. Explanatory note. 1982. Etingof I.M., Shcherbakov I.B., Siroshtan R.I., Belevtsev R.Ya. Kyiv (in Russian).

Metamorphism of the Ukrainian shield. 1982. Usenko I.S., Shcherbakov I.B., Siroshtan R.I., Belevtsev R.Ya. Kyiv: Naukova Dumka (in Russian).

Notice on the activity of the National Stratigraphic Committee of Ukraine. 2018. Geologìčnij žurnal, 2 (363): 85–100 (in Ukrainian).

Petrographic Code of Russia. 2009. Magmatic, metamorphic, metasomatic, impact formations. St.-Petersburg: VSEGEI (in Russian).

Petrographic Code of Ukraine. 1999. Responsible ed. I.B. Shcherbakov. Kyiv (in Ukrainian).

Petrographic Сode (igneous and metamorphic formations). 1995. St.-Petersburg: VSEGEI (in Russian).

Pokalyuk V.V., Verkhovtsev V.G. 2021. Tectono-stratigraphic complexes as the largest units in the Paleoproterozoic of the Ukrainian Shield. Geologìčnij žurnal, 4 (377): 17–28 (in Ukrainian).

Ponomarenko A.N., Gintov O.B., Stepanyuk L.M. 2018. On the so-called “leukogranulite formation” and “greenlevada suite” of Early Precambrian of the Ukrainian Shield. Geofizicheskiy zhurnal, 40 (5): 47–70 (in Russian).

Shcherbakov I.B. 1975. Petrology of Precambrian rocks in the central part of the Ukrainian Shield. Kyiv: Naukova Dumka (in Russian).

Shcherbakov I.B. 2000. Evolution of magmatism of the Ukrainian Shield. Mineralogichnyy zhurnal, 22 (2/3): 36–47 (in Russian).

Shcherbakov I.B. 2005. Petrology of the Ukrainian Shield. Lvov: ZUKС (in Russian).

Shumlyanskyy L.V. 2012. Geochemistry of Pyroxene Plagioclase Gneisses (Enderbites) of the Bug Area and Hf Isotope Composition in Zircons. Mineralogichnyy zhurnal, 34 (2): 64–79 (in Ukrainian).

Shсherbak N.P., Artemenko G.V., Lesnaja I.M., Ponomarenko A.N. 2005. Geochronology of Early Precambrian of the Ukrainian Shield. Archean. Kyiv: Naukova Dumka (in Russian).

Shcherbak N.P., Artemenko G.V., Lesnaya I.M., Ponomarenko A.N., Shumlyanskiy L.V. 2008. of Еarly Precambrian of the Ukrainian Shield. Proterozoic. Kyiv: Naukova Dumka (in Russian).

Siroshtan R.I., Shcherbakova T.G., Kravchenko G.L. 1982. Metamorphism of sapphirine-bearing rocks of the Ukrainian Shmt. Regionalnyy metamorfizm i metamorfogennoye rudoobrazovaniye. Vinnitsa: Publ. of Academy of Sciences of the USSR, pp. 218–219 (in Russian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Central Ukrainian series. Sheets L-37-VIII (Mariupol), L-37-IX (Taganrog). Explanatory message. (2012). Borodinya B.V., Knyazkova I.L., Ivanenko T.Ya., Kiselev V.A., Kalashnik L.P., Lysak A.M. Kyiv (in Ukrainian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Central Ukrainian series. Sheet М-36-XXXII (Novoukrayinka). Explanatory note. 2001. Klochkov V.M., Bilinska Ya.P., Shevchenko O.M., Hvorova G.P., Vozgrin B.D., Piyyar Yu.K., Sidorova D.A., Pashkevich I.K., Krasovskiy S.S., Orlyuk M.I., Veklich Yu.M. Kyiv: UkrDGRI (in Ukrainian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Central Ukrainian series. Sheet М-35-ХVIII (Fastiv). Explanatory note. 2003. Esipchuk K.Yu., Vozgrin B.D., Dovgan R.M., Kalinina G.V., Kogut K.V., Krivdik S.G., Krasovskiy S.S., Orlyuk M.I., Orsa V.I., Pashkevich I.K., Skobelev V.M., Stepanyuk L.M. Kyiv (in Ukrainian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Central Ukrainian series. Sheets L-36-VI (Zaporozhye), L-37-I (Pologi). Explanatory note. 2004а. Petrenko A.A., Shpylchak V.O., Nekriach A.I. Kyiv (in Ukrainian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Central Ukrainian series. Sheet M-35-XVII (Zhitomir). Explanatory note. 2004b. Scherbina M.P., Kostenko M.M., Georgin B.V., Chernish S.I., Drozdetskiy V.V., Kovalchuk L.N. Kyiv: UkrDGRI (in Ukrainian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Central Ukrainian series. Sheet L-37-VII (Berdyansk). Explanatory note. 2004. Borodinya B.V., Knyazkova I.L., Esipchuk K.Yu., Glevaskiy E.B., Chubar Zh.V., Ivanenko T.Ya. Kyiv (in Ukrainian).

State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Central Ukrainian series. Sheets M-36XXXIV (Zhovti Vody), L-36-IV (Kryvyi Rig). Explanatory note. 2002. Zakharov V.V., Martyniuk A.V., Tokar Yu.M. Kyiv (in Ukrainian).

Stepaniuk L.M., Bobrov O.B., Kurylo S.I., Paranko I.S., Sergeev S.A. 2014. Uranium-lead age of zircon from plagiogneiss of the Aul series (Ingulo-Ingulets suture zone, Ukrainian Shield). Mineralni resursy Ukrainy, 1: 13–16 (in Ukrainian).

Stepanjuk L.M. 2017.Comments on “The open letter to the members of the Bureau of the National stratigraphic commit¬tee of Ukraine and all fellow precambrian geologists” of V.P. Kyrylyuk. Geologìčnij žurnal, 4 (361): 100–112 (in Ukrainian).

Stepanyuk L.M., Shumlyanskyy L.V. 2017. U-Pb age of zircons from hypersthene-plagioclase gneiss of the valley Zkhar river (Upper Bug region, Ukrainian Shield). Mineralogichnyy zhurnal, 39, 3: 67–74 (in Ukrainian).

Stepanyuk L.M. 2018. Problems of Stratigraphy and Geochronology of the Ukrainian Shield. Mineralogichnyy zhurnal, 40, 1: 16–31 (in Ukrainian).

Stratigraphic Code of Ukraine. Responsible ed. Gozhyk P.F. 2012. Kyiv (in Ukrainian).

Stratigraphic sections of Precambrian of the Ukrainian Shield. 1985. Shcherbak N.P., Esipchuk K.E., Berzenin B.Z., Glevasski E.B., Drannik A.S., Piyyar Yu.K., Polunovskiy R.M., Skarzhinskaya T.A., Solovitskiy V.N., Etingof I.M., Bilyinskaya Ya.P., Ganotskiy V.I., Guzenko G.F., Kiselev A.S., Klochkov V.M., Reshetnyak V.V., Bosaya N.I., Voronova G.S., Pilipenko V.I. Kyiv: Naukova Dumka (in Russian).

Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1 000 000. Part I. Explanatory note. 2007. Kruhlov S.S., Arsirii Yu.O., Velіkanov V.Ya., Znamenska T.O., Lysak A.M., Lukin O.Yu., Pashkevych I.K., Popadiuk I.V., Radzіvill A.Ya., Holodnykh A.B. Kyiv: UkrDHRІ (in Ukrainian).

Turner J., Verhugen D. 1961. Petrology of Igneous and Metamorphic Rocks. Moscow: Publishing House of Foreign Literature (in Russian).

Usenko I.S., Shcherbakov I.B. 1970. On eclogitized basic rocks of the Ukrainian Shield. Petrografiya dokembriya Russkoy platformy (Trudy pervogo regionalnogo petrograficheskogo soveshchaniya po Evropeyskoy chasti SSSR). Kyiv: Naukova Dumka, pp. 199-208 (in Russian).

Venidiktov V.M. 1978. Precambrian of Dniester Area and some geological issues of Ukrainian hield. Kyiv: Naukova Dumka (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Дослідницькі та оглядові статті