DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2016.3.97252

ТЕОРЕТИЧНА БАЗА РОЗРАХУНКУ ФЛЮЇДНИХ СИСТЕМ У ЗАБРУДНЕНОМУ ЛЕГКИМИ НАФТОПРОДУКТАМИ ГЕОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ У ПРОЦЕСІ КОЛИВАННЯ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД
Стаття 2. Теоретична база розрахунку двофлюїдної системи «легкі нафтопродукти – вода» у пористому середовищі

N.S. Ognianik, N.K. Paramonova

Анотація


 На основі параметричної моделі R.J. Lenhard and M. Oostrom [Lenhard, Oostrom, 1998] для прогнозу залежності «проникність – насиченість – капілярний напір» для системи «легкі нафтопродукти – вода» в пористому середовищі зі змішаною змочуваністю розроблено теоретичну базу розрахунку всіх можливих шляхів дренування і убирання, що формуються під час трансформації шару з мобільними легкими нафтопродуктами у процесі коливання рівня ґрунтових вод.

 


Ключові слова


двофлюїдна система «легкі нафтопродукти – вода»; мобільний легкий нафтопродукт; вміст; капілярний напір; проникність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ognianik N.S., Paramonova N.K., Bricks A.L., Pashkovskiy I.S., Konnov D.V., 2006. The fundamentals of studying of subsurface contamination with light petroleum products. Kiev: A. P. N., 278 p. (in Russian).

Lenhard R.J., Oostrom M., 1998. A parametric model for predicting relative permeability-saturation-capillary pressure relationship of oil-water systems in porous media with mixed wettability. Transport in Porous Media, vol. 31, p. 109–131 (in English).

http://www.ussl.arc.usda.gov/models http://www.ussl.arc.usda.gov/models (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Огняник Н.С. Основы изучения загрязнения геологической среды легкими нефтепродуктами / Н.С. Огняник, Н.К. Парамонова, А.Л. Брикс, И.С. Пашковский, Д.В. Коннов. – Киев: А. П. Н., 2006. – 278 с.

Lenhard R.J. A parametric model for predicting relative permeability-saturation-capillary pressure relationship of oil-water systems in porous media with mixed wettability / R.J. Lenhard, M. Oostrom // Transport in Porous Media. – 1998. – Vol. 31. – P. 109–131.

http://www.ussl.arc.usda.gov/models http://www.ussl.arc.usda.gov/models.

Copyright (c) 2019 N.S. Ognianik, N.K. Paramonova

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua