DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.1.126414

ПІДЗЕМНІ ВОДИ ТРІЩИНУВАТИХ КРИСТАЛІЧНИХ ПОРІД ЯК РЕЗЕРВНЕ ДЖЕРЕЛО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІННИЦІ (УКРАЇНА)

V.M. Shestopalov, B.D. Stetsenko, Y. F. Rudenko

Анотація


Показано можливість водопостачання Вінниці за рахунок тільки підземних вод тріщинуватих кристалічних порід докембрійського віку в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Створено гідрогеологічну модель Вінницького родовища підземних вод. Уточнено гідрогеологічні параметри, граничні умови, структуру водообміну і джерела формування експлуатаційних запасів підземних вод тріщинуватих кристалічних порід. Проаналізовано вплив різних чинників на водозбагаченість тріщинуватих кристалічних порід. Визначено комплекс додаткових польових геологорозвідувальних робот, які доцільно провести для вибору перспективних ділянок для закладання експлуатаційних свердловин. Вивчено можливість форсованої експлуатації підземних вод у залежності від тривалості надзвичайного періоду.  Для забезпечення надійного водопостачання населення м. Вінниця як у штатному режимі, так і при можливих надзвичайних ситуаціях доцільно виконати комплекс необхідних робіт з відновлення водозаборів підземних вод.


Ключові слова


підземні води; тріщинуваті кристалічні породи; математичне моделювання; ресурси; забезпеченість; надзвичайний період; Вінницьке родовище підземних вод

Повний текст:

PDF

Посилання


Chiang, W.-H. and Kinzelbach, W., 2001. 3D-Groundwater Modeling with PMWIN. Springer,Berlin,Heidelberg, 346 рp. (in English).

Regulations on the stages of geological exploration for groundwater (hydrogeological works). Ministry of Ecology and Natural Resources ofUkraine. Kyiv, 2001, 20 рp. (in Ukranian).

Sobolevskiy E.E., 1978. Features of the regional assessment of the safe yield of groundwater in fractured rock massifs (with northwestern part of the Ukrainian shield as an example). Cand. geol. and mineral. sci., diss. Zeleny township, 208 рp. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи). Київ: Мінекоресурсів України, 2001. 20 c.

 

Соболевский Э.Э. Особенности региональной оценки эксплуатационных запасов подземных вод массивов трещиноватых пород (на примере северо-западной части Украинского щита): дис. канд. геол.-минерал. наук.  Пос. Зеленый, 1978. 208 с.

 

Chiang, W.-H. and Kinzelbach, W. 3D-Groundwater Modeling with PMWIN. Springer, Berlin, Heidelberg, 2001. 346 p.
Copyright (c) 2020 V.M. Shestopalov, B.D. Stetsenko, Y. F. Rudenko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua