№ 1 (2018)

Зміст

ПІДЗЕМНІ ВОДИ ТРІЩИНУВАТИХ КРИСТАЛІЧНИХ ПОРІД ЯК РЕЗЕРВНЕ ДЖЕРЕЛО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІННИЦІ (УКРАЇНА) PDF
V.M. Shestopalov, B.D. Stetsenko, Y. F. Rudenko 5-16
ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПОРОВИХ РОЗЧИНІВ СЛАБОПРОНИКНИХ ШАРІВ ЯК ПОКАЗНИК ЗАХИЩЕНОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД PDF (Русский)
A.O. Sukhorebriy 17-27
ЩОДО МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ТЕКТОНІЧНОЇ КАРТИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА МАСШТАБУ 1:500 000 PDF
O.В. Gintov, L. M. Stepanyuk 28-35
ПІЗНЬОМІОЦЕН-ПЛІОЦЕНОВІ ТЕРАСИ ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКОЇ ПАЛЕОСЕДИМЕНТАЦІЙНОЇ ПРОВІНЦІЇ. Стаття 2. Алювіально-озерне походження неогенових терасових рівнів PDF
A. Karpenko 36-49
НОВІ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ ДАНІ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМАТИКИ ВІКУ ЕФУЗИВІВ ТА ВУЛКАНОМІКТОВИХ ПОРІД ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ PDF
Ya.S. Kurepa 50-57
ПАЛЕОЦЕНОВИЙ НАНОПЛАНКТОН ПІВДЕННОГО СХИЛУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ (ВЕЖАНСЬКИЙ ПОКРИВ, НИЖНЬОМЕТОВСЬКА ПІДСВІТА) PDF
I.S. Suprun 58-65
ГЕОТЕКТОНІЧНИЙ РЕЖИМ ФОРМУВАННЯ ВУГЛЕНОСНИХ ВІДКЛАДІВ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ (Україна) PDF (English)
A.V. Ivanova, L.B. Zaitseva, O.I. Spirina 66-79
ОСОБЛИВОСТІ ЛІТОФІЗИЧНОЇ СТРУКТУРИ ВІДКЛАДІВ СЕРЕДНЬОГО МАЙКОПУ ЧОРНОМОРСЬКО-ПІВНІЧНОКРИМСЬКОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РАЙОНУ PDF
K. G. Grygorchuc, V. P. Gnidets, O. M. Kokhan 80-88
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНОЇ ЗЙОМКИ НА ТЕРИТОРІЇ ВОСКРЕСЕНІВСЬКОЇ ПЛОЩІ PDF
K. M. Starodubets 89-94
ІЗОТОПНО-ГЕОХІМІЧНІ ТА ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧНІ КРИТЕРІЇ ПОШУКІВ РОДОВИЩ УРАНУ І ЗОЛОТА ІНГУЛЬСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF
Yu.A. Fomin 95-110