DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.1.126573

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНОЇ ЗЙОМКИ НА ТЕРИТОРІЇ ВОСКРЕСЕНІВСЬКОЇ ПЛОЩІ

K. M. Starodubets

Анотація


Проведено аналіз та узагальнено дані термо-атмогеохічної зйомки і структурно-геологічних матеріалів на території Воскресенівської площі Північного борту Дніпровсько-Донецької западини. Побудовано комплекс карт розподілів концентрацій газів та температурних показників. Виконано інтерпретацію отриманих даних. Виділено перспективні ділянки для пошуку вуглеводнів за особливостями розподілів визначених показників


Ключові слова


Дніпровсько-Донецька западина; температурні показники; газові показники; кореляція; вуглеводні

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagriy I.D., 2013. Development of geological-structural-thermal-atmogeochemical technology of forecasting of search of minerals and assessment of geoecological environmental state. Kyiv: Logos, 511 p. (in Ukrainian).

Вagriy I.D., Gladun V.V., Gozhik P.F., 2007. Potential Oil and Gas Fields inUkraine. Prediction of oil and gas fields in Dneeper-Donetsk gas and oil area with the implementation of the integrated set of untraditional near-surfase research methods. Kyiv: Varta, 535 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багрій І.Д. Розробка геолого-структурно-термо-атмогеохімічної технології прогнозування пошуків корисних копалин та оцінки геоекологічного стану довкілля. Київ: Логос, 2013. 511 с.

 

Багрій І.Д., Гладун В.В., Гожик П.Ф. та ін. Нафтогазоперспективні об'єкти України. Прогнозування нафтогазоперспективних об'єктів Дніпровсько-Донецької газонафтоносної області з застосуванням комплексу нетрадиційних приповерхневих методів досліджень. Київ: Варта, 2007. 535 с.
Copyright (c) 2020 K. M. Starodubets

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua