DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.1.126575

ІЗОТОПНО-ГЕОХІМІЧНІ ТА ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧНІ КРИТЕРІЇ ПОШУКІВ РОДОВИЩ УРАНУ І ЗОЛОТА ІНГУЛЬСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Yu.A. Fomin

Анотація


Вперше для Українського щита розроблена система ізотопно-геохімічних прогнозно-пошукових критеріїв ранньопротерозойських родовищ альбітитової (натрієво-карбонатної) і малосульфідної золото-кварцової (з телуридами) рудних формацій. Перша представлена Северинівським, Мічурінським, Юріївським, Ватутінським і Новокостянтинівським родовищами урану, друга – Східно-Юріївським родовищем золота. В основу ізотопно-геохімічних критеріїв (регіональних і локальних) покладені наведені в розробці геолого-генетичні особливості зруденіння. Регіональні ознаки рівною мірою характеризують родовища обох формацій, до них можна віднести геологічні чинники контролю руд для всього Інгульського мегаблоку. Локальні критерії характеризують окремі рудні зони або навіть рудні тіла, їх виділення вимагає детального дослідження рудної речовини, тому вони наведені окремо для руд золота та урану.


Ключові слова


ізотопно-геохімічні критерії; альбітитова формація; малосульфідна золото-кварцова формація; Інгульський мега-блок; Український щит

Повний текст:

PDF

Посилання


Genetic types and patterns of distribution of uranium deposits inUkraine, (Eds. Belevtsev Ya.N., Koval V.B.).Kiev: Naukova Dumka, 1995. 396 p. (in Russian)

Komarov A.N., Cherkashin L.A., 1991. Redmetal tectonic-metasomatic zones of the Ukrainian shield.Kiev: Naukova Dumka, 180 p. (in Russian).

Korzhnev M.N., Fomin Yu.A., 1992. Evolution of the conditions of accumulation of rocks of the Krivoi Rog series by geochemical and isotopic data. Geologichnyy zhurnal, № 3 (264), p. 93-99 (in. Russian).

Melnikov V.S., 2009. The genetic significance of the sanidine/microcline inversion transition. 1. Fluid Factor in the Transformation of the twin structure of alkaline feldspars. Mineralogicheskiy zhurnal, vol. 31, № 4, p.16-29 (in Russian).

Fomin, Yu.A., 1990. Isotope composition of sulfur and gold content of pyrite in the sodium-carbonate metamorphites of the Precambrian. Doklady AN Ukrainy. Ser. B. № 6, p. 28-31 (in Russian).

Fomin Yu.A. 1999. East-Yuryevsky gold deposit. Mineralogicheskiy zhurnal, vol. 21. № 4, p. 32-44 (in Russian).

Fomin Yu.A., Shestakov Yu.P., Zaborovskaya L.P. et al., 2003. Ore minerals of the East Yuryevsky gold deposit (Ukrainian Shield). Mineralogicheskiy zhurnal, vol. 25. № 4, p. 102-108 (in Russian).

Fomin Yu.A., Demikhov Yu.N., Lazarenko E.Ye., 2003. Evolution of the ore-forming fluid system of the Severinovsky uranium deposit (Ukrainian Shield). Geochimiya ta ekologiya: Zbirnyk naukovyh prats IGNS NAN Ukrainy, vol. 8, p. 169-178 (in Russian).

Fomin Yu.A., Demikhov Yu.N., 2006. Discreteness of gold deposition in the East-Yuryevsky deposit (Ukrainian Shield). Dopovidi NAN Ukrainy, № 3, p.126-131 (in Russian).

Fomin Yu.A., Demikhov Yu.N., 2007. Isotope-geochemical signs of uranium-bearing and gold content of the Kirovograd tectonic-metasomatic zone. Geohimiya ta ekologiya. vol. 15. p. 160-168 (in Russian).

Fomin Yu.A., Demihov Yu.N., 2008. The isotopic composition of carbon and sulfur Early Proterozoic rocks of the central part of the Ukrainian Shield. Dopovidi NAN Ukrainy, № 7, p. 123-129 (in Russian).

Fomin Yu.A., Demikhov Yu.N., Lazarenko E.E., 2009. Features of ore-forming fluid Novokonstantinovsky uranium deposit (Ukrainian Shield). Dopovidi NAN Ukrainy, №. 4, p. 130-136 (in Russian).

Fomin Yu.A., Lazarenko E.E., 2009. Temperature formation of gold and uranium mineralization of the Yuryevsky deposit (Ukrainian Shield). Dopovidi NAN Ukrainy, №. 7, p. 114-120 (in Russian).

Fomin Yu.A., Demikhov Yu.N., 2010. Sulfur in the process of evolution of uranium deposits of albitite formation, Kirovograd megablock. Poshukova ta ekologichna geohimiya, №. 1 (10), p. 71-81 (in Russian).

Fomin Yu.A., Demikhov Yu.N., Sushchuk E.G., 2010. The uranium-ore albitite system as a potential source of surface uranium deposits and/or man-made hazards. Geohimiya ta ekologiya. vol. 18, p. 31-49 (in Russian).

Fomin Yu.A., Lazarenko E.E., 2010. Alkali feldspars uranium-bearing albitites of the Ukrainian Shield. // Geohimiya ta ekologiya, iss. 18, p. 57-72 (in Russian).

Fomin Yu.A., 2012. Isotopic composition of components of fluid inclusions in the deposits of gold and uranium of the Precambrian of the Ukrainian Shield. Zbirnyk naukovyh prats IGNS NAN Ukrainy, vol. 20, p. 11-29 (in Russian).

Fomin Yu.A., 2013. Thorium in uranium ore albite of the Kirovograd megablock. Zbirnyk naukovyh prats IGNS NAN Ukrainy. vol. 22, p. 144-160 (in Russian).

Fomin Yu.A., Zaborovskaya L.P., Kravchuk Z.N., 2016. Geological-genetic comparison of gold and uranium ore to the Yuryevsky deposit of the Kirovograd megablock (Ukrainian Shield). Geohimiya ta ekologiya, vol. 25, p. 107-121 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Генетические типы и закономерности размещения урановых месторождений Украины: Белевцев Я.Н., Коваль В.Б. (отв. ред.). Киев: Наук. думка, 1995. 396 с.

 

Комаров А.Н.. Черкашин Л.А. Редкометальные тектоно-метасоматические зоны Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1991. 180 с.

 

Коржнев М.Н., Фомин Ю.А. Эволюция условий накопления пород криворожской серии по геохимическим и изотопным данным. Геол. журн. 1992. № 3 (264). С. 93-99.

 

Мельников В.С. Генетическое значение инверсионного перехода санидин/микроклин. 1. Флюидный фактор в трансформации двойниковой структуры щелочных полевых шпатов. Минерал. журн. 2009. Т. 31, № 4. С. 16-29.

 

Фомин Ю.А. Изотопный состав серы и золотоносность пирита в натриево-карбонатных метасоматитах докембрия. Докл. АН Украины. Сер. Б. 1990. № 6. С. 28-31.

 

Фомин Ю.А. Восточно-Юрьевское месторождение золота. Минерал. журн. 1999. Т. 21. № 4. С. 32-44.

Фомин Ю.А., Шестаков Ю.П., Заборовская Л.П. и др. Рудные минералы Восточно-Юрьевского месторождения золота (Украинский щит). Минерал. журн. 2003. Т. 25. № 4. С. 102-108.

 

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н., Лазаренко Е.Е. Модель эволюции рудообразующей флюидной системы Севериновского месторождения урана (Украинский щит). Геохімія та екологія: Зб. наук. пр. ІГНС НАН України. 2003. Вип. 8. С. 169-178.

 

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н. Дискретность отложения золота на Восточно-Юрьевском месторождении (Украинский щит). Доп. НАН України. 2006. № 3. С. 126-131.

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н. Изотопно-геохимические признаки ураноносности и золотоносности Кировоградской тектоно-метасоматической зона. Геохімія та екологія. 2007. Вип. 15. С. 160-168.

 

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н. Изотопный состав углерода и серы раннепротерозойских пород центральной части Украинского щита. Доп. НАН України. 2008. № 7. С. 123-129.

 

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н., Лазаренко Е.Е. Особенности рудообразующего флюида Новоконстантиновского месторождения урана (Украинский щит). Доп. НАН України. 2009. № 4. С. 130-136.

 

Фомин Ю.А., Лазаренко Е.Е. Температура формирования золотого и уранового оруденения Юрьевского месторождения (Украинский щит). Доп. НАН України. 2009. № 7. С. 114-120.

 

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н. Сера в процессе эволюции урановых месторождений альбититовой формации, Кировоградский мегаблок. Пошукова та екологічна геохімія. 2010. № 1 (10). С. 71-81.

 

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н., Сущук Е.Г. Система урановорудных альбититов как потенциальный источник поверхностных месторождений урана и/или техногенной опасности. Геохімія та екологія.   2010.  Вип. 18.  С. 31-49.

 

Фомин Ю.А., Лазаренко Е.Е. Щелочные полевые шпаты ураноносных альбититов Украинского щита. Геохімія та екологія. 2010. Вип. 18. С. 57-72.

 

Фомин Ю.А. Изотопный состав компонентов флюидных включений в месторождениях золота и урана докембрия Украинского щита. Зб. наук. пр. ІГНС НАН Україні. Київ. 2012. Вип. 20. С 11-29.

 

Фомин Ю.А. Торий в урановорудных альбититах Кировоградского мегаблока. Зб. наук. пр. ІГНС НАН України. 2013. Вип. 22. С. 144-160.

 

Фомин Ю.А., Заборовская Л.П., Кравчук З.Н. Геолого-генетическое сопоставление руд золота и урана Юрьевского месторождения Кировоградского мегаблока (Украинский щит). Геохімія та екологія 2016. Вип. 25. С. 107-121.

Copyright (c) 2020 Yu.A. Fomin

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua