DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2011.3.138745

ВРАЗЛИВІСТЬ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ДО ТЕХНОГЕННИХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЇВ)

T. V. KRIL

Анотація


Розроблена методика оцінки впливу динамічних навантажень на стійкість геологічного середовища була використана на території м. Київ, яка характеризується достатнім ступенем урбанізації і різноманітністю природних умов. Комплексна оцінка стійкості геологічного середовища включає аналіз якісних і кількісних показників властивостей компонентів геологічного середовища та динамічних навантажень. Отримані картосхеми відображають поширення грунтових відкладень за інженерно-геологічними властивостями, рівень динамічного навантаження. Досліджувана територія була диференційована за оцінками стійкості геологічного середовища до впливу динамічних навантажень.


Ключові слова


Геологічне середовище; урбанізовані території; техногенні динамічні навантаження; м. Київ

Повний текст:

PDF

Посилання


Barkan D. D. Dynamyka osnovanyi y fundamentov. - M.; L.: Stroivoenmoryzdat, 1948. – 412 s.

Heolohycheskaia karta Ukraynskoi SSR masshtaba 1:50 000. Kyevskyi promyshlennyi raion. Obiasnytelnaia zapyska v 2-kh chastiakh. - K., 1982.-Ch. 1.

Demchyshyn M. H. Heolohycheskaia sreda Kyeva // Heol.zhurn. - 1991. - #2. - S. 14-24.

Demchyshyn M. H. Tekhnohenni vplyvy na heolohichne seredovyshche terytorii Ukrainy. - K., 2004. - 156 s.

Zakhyst vid nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv, shkidlyvykh ekspluatatsiinykh vplyviv, vid pozhezhi. Budivnytstvo u seismichnykh raionakh Ukrainy: DBN V.1.1-12:2006. - [Chynnyi vid 2007-01-02]. - K.: Minbud Ukrainy, 2006. - 84 s. -(Derzhavni budivelni normy Ukrainy).

Kompleksna skhema transportu m. Kyieva na period do 2020 p. // http: // kyiv.in.ua

Kril T. V. Vibratsiinyi vplyv na heolohichne seredovyshche mist // Heol. zhurn. - 2008. - # 2. -S 91-99.

Mistobuduvannia. Planuvannia i zabudova miskykh i silskykh poselen : DBN 360-92. - [Chynnyi vid 2007-01-02]. - K.: Minbud Ukrainy, 2006. - 84 s - (Derzhavni budivelni normy Ukrainy).

Osnovy ta fundamenty sporud. Osnovni polozhennia proektuvannia: DBN V.2.1-10-2009. - [Chynnyi vid 2009-07-01]. - K.: Minrehionbud Ukrainy, 2009. - 104 s. - (Derzhavni budivelni normy Ukrainy).

Otsinka skladu transportnoho potoku m. Kyieva / Babii V. F., Khudova V. M., Pryhoda Yu. H ta in. // Hihiiena naselenykh mists. - 2009. - # 54. - S 55-59.

Sporudy transportu. Avtomobilni dorohy: DBN V.2. - 4:2007. - [Chynnyi vid 2008-03-01]. - K.: Minrehionbud Ukrainy, 2007. - 91 s. - (Derzhavni budivelni normy Ukrainy).

Gutowsky T. G., Dym C. L Propagation of ground vibration: A review // J. Sound and Vibrat. - 1976. -Vol. 49, N 2. - P. 179-193


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баркан Д. Д. Динамика оснований и фундаментов. - М.; Л.: Стройвоенмориздат, 1948. – 412 с.

 

Геологическая карта Украинской ССР масштаба 1:50 000. Киевский промышленный район. Объяснительная записка в 2-х частях. - К., 1982.-Ч. 1.

 

Демчишин М. Г. Геологическая среда Киева // Геол.журн. - 1991. - №2. - С. 14-24.

 

Демчишин М. Г. Техногенні впливи на геологічне середовище території України. - К., 2004. - 156 с.

 

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України: ДБН В.1.1-12:2006. - [Чинний від 2007-01-02]. - К.: Мінбуд України, 2006. - 84 с. -(Державні будівельні норми України).

 

Комплексна схема транспорту м. Києва на період до 2020 p. // http: // kyiv.in.ua

 

Кріль Т. В. Вібраційний вплив на геологічне середовище міст // Геол. журн. - 2008. - № 2. -С 91-99.

 

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень : ДБН 360-92. - [Чинний від 2007-01-02]. - К.: Мінбуд України, 2006. - 84 с - (Державні будівельні норми України).

 

Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування: ДБН В.2.1-10-2009. - [Чинний від 2009-07-01]. - К.: Мінрегіонбуд України, 2009. - 104 с. - (Державні будівельні норми України).

 

Оцінка складу транспортного потоку м. Києва / Бабій В. Ф., Худова В. М., Пригода Ю. Г та ін. // Гігієна населених місць. - 2009. - № 54. - С 55-59.

 

Споруди транспорту. Автомобільні дороги: ДБН В.2. - 4:2007. - [Чинний від 2008-03-01]. - К.: Мінрегіонбуд України, 2007. - 91 с. - (Державні будівельні норми України).

 

Gutowsky Т. G., Dym C. L Propagation of ground vibration: A review // J. Sound and Vibrat. - 1976. -Vol. 49, N 2. - P. 179-193

Copyright (c) 2019 T. V. KRIL

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua