№ 3 (2011)

Зміст

КОМПЛЕКСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОБ’ЄМУ І ГРАНИЦЬ СТРАТИГРАФІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПЛЕЙСТОЦЕНУ УКРАЇНИ PDF (Русский)
A. I. KROKHMAL, V. N. SHELKOPLYAS, M. S. KOMAR, N. I. DYKAN', S. K. PRYLYPKO, V. V. RUDJUK, T. F. KHRYSTOFOROVA ст. 7 - 25
ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ РИТМИ КВАРТЕРУ УКРАЇНИ PDF (Русский)
V. N. SHOVKOPLYAS, T. F. KHRУSTOFOROVA ст. 26 - 28
БІОСТРАТИГРАФІЯ СЕРЕДНЬОМІОЦЕНОВИХ – НИЖНЬОПЛІОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ТАМАНСЬКОГОПІВОСТРОВА ПО ОСТРАКОДАХ PDF (Русский)
N. I. DYKAN ст. 29 - 38
ПЕТРОЛОГІЧНІ ТА ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЄНІТІВ ВЕЛИКОВИСКІВСЬКОГО МАСИВУ (КОРСУНЬ–НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ПЛУТОН, УКРАЇНА) PDF
S. G. KRIVDYK, N. V. BEZSMOLOVA ст. 39 - 45
ІНДИКАТОРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗОЛОТА У ЗОНІ КРИПТОГІПЕРГЕНЕЗУ PDF
O. Yu. SHESTAKOV ст. 46 - 57
БІОТИТИ ГРАНІТІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО І НОВОУКРАЇНСЬКОГО КОМПЛЕКСІВ (ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) PDF
S. G. KRYVDIK, N. M. KONOVAL ст. 58 - 65
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ ТИТАНУ УКРАЇНИ PDF
L. S. GALETSKIY, O. O. REMEZOVA ст. 66 - 72
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ PDF
M. G. DEMCHYCHYN, E. N. PILIPCHUK, L. V. SAMOYLENKO, V. N. YELIN, V. V. NAZARENKO, A. V. DUBYTSKAYA ст. 73 - 77
ВРАЗЛИВІСТЬ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ДО ТЕХНОГЕННИХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЇВ) PDF
T. V. KRIL ст. 78 - 88
ГЕОБІОЛОКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГІДРОГЕОЛОГІЇ PDF
O. P. ICHENKO ст. 89 - 100

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

НОВА МІЖНАРОДНА ШКАЛА НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИННОГО ЧАСУ (2010 Р.) PDF
P. F. GOZHIK, A. V. MATOSHKO ст. 101 - 104
ПРО ГЛИБИННЕ ПОХОДЖЕННЯ МЕТАНУ В ГАЗОГІДРАТАХ PDF (Русский)
V. H. GEVORKIAN, O. M. SOKUR ст. 105 - 115
КОСМІЧНИЙ ФАКТОР «НАДЛИШКОВОГО» ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ В НАДРАХ ЗЕМЛІ І ПЛАНЕТ СТАТТЯ 1. КОСМІЧНІ РИТМИ В ГЕОЛОГІЧНОМУ ЛІТОПИСІ PDF (Русский)
A. N. MAKARENKO ст. 116 - 130
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГНОЗУВАННЯ СКУПЧЕНЬ ВУГЛЕВОДНІВ НА НАРІЖНЯНСЬКІЙ ПЛОЩІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ МЕТОДОМ ТОЧКОВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗОНДУВАНЬ PDF
V. V. FINCHUK, I. M. SKOPYCHENKO ст. 131 - 138

Ювілеї

АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ ВАДИМ ІВАНОВИЧ ЛЯЛЬКО (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
  ст. 139 - 140