DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2011.3.138773

ГЕОБІОЛОКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГІДРОГЕОЛОГІЇ

O. P. ICHENKO

Анотація


На підставі багаторічних геобіолокаційних досліджень при пошуках і розвідці підземних прісних і мінеральних вод доведено природну здатність людини відчувати і вловлювати енергію Землі, яка, очевидно, випромінюється по тектонічних зонах. На думку автора, в земних надрах утворюється якесь енергетичне поле навколо рудних покладів, потоків підземних вод, в карстових порожнинах, тріщинуватих зонах та ін. Що це за енергія, сьогодні не відомо, але автором вона майже безпомилково фіксується за допомогою біотензора (рамки), який є лише інструментом миттєвого її показника (як стрілки годинника або компаса). Володіючи здатністю геобіолокації, автором протягом десятків років проводяться пошуки і розвідка підземних вод виключно за даними цього методу.

 


Ключові слова


Геобіолокаційні дослідження; гідрогеологія; підземні води; енергія Землі

Повний текст:

PDF

Посилання


Babinec A. E., Shestopalov V. M., Ishenko A. P. i dr. Lechebnye mineralnye vodi tipa "Naftusya". - Kiev: Nauk. dumka, 1986. - 192 s

Babov K. D., Belichenko T. A., Ishenko A. P. i dr. Malomineralizovannye hloridnye natrievye mineralnye vody Ukrainy. - Odessa: Spec. izd-vo "Yunesko-socio", 2002. - 280 s.

Ishenko O. P. Mineralni vodi Podillya: osoblivosti formuvannya i resursi // 3b. nauk. pr. IGN NAN Ukrayini. - K. - S 54-58.

Korolyuk I. K. Podolskie Toltry i usloviya ih obrazovaniya // Tr. GIN. Ser. geol. - 1952 g. -S. 110.

Shestopalov V. M., Ishenko A. P. O Podolskoj oblasti mineralnyh vod tipa "Naftusya" // Geol.zhurn. - 1985.-T. 45, #1.- S. 62-69.

Shestopalov V. M., Negoda G. M., Moiseyeva M. P. ta in. Formuvannya mineralnih vod Ukrayini. - K.: Nauk. dumka, 2009. - 311 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабинец А. Е., Шестопалов В. М., Ищенко А. П. и др. Лечебные минеральные води типа "Нафтуся". - Киев: Наук. думка, 1986. - 192 с

 

Бабов К. Д., Беличенко Т. А., Ищенко А. П. и др. Маломинерализованные хлоридные натриевые минеральные воды Украины. - Одесса: Спец. изд-во "Юнеско-социо", 2002. - 280 с.

 

Іщенко О. П. Мінеральні води Поділля: особливості формування і ресурси // 3б. наук. пр. ІГН НАН України. - К. - С 54-58.

 

Королюк И. К. Подольские Толтры и условия их образования // Тр. ГИН. Сер. геол. -1952 г. -С. 110.

 

Шестопалов В. М., Ищенко А. П. О Подольской области минеральных вод типа "Нафтуся" // Геол.журн. - 1985.-Т. 45, №1.- С. 62-69.

 

Шестопалов В. М., Негода Г. М., Моісеєва М. П. та ін. Формування мінеральних вод України. - К.: Наук. думка, 2009. - 311 с.

 

 

Copyright (c) 2019 O. P. ICHENKO

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua