DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2011.3.139195

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГНОЗУВАННЯ СКУПЧЕНЬ ВУГЛЕВОДНІВ НА НАРІЖНЯНСЬКІЙ ПЛОЩІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ МЕТОДОМ ТОЧКОВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗОНДУВАНЬ

V. V. FINCHUK, I. M. SKOPYCHENKO

Анотація


Наріжнянське підняття розташоване в північно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини на південному схилі Воронезького кристалічного масиву і є частиною великої антиклінальної структури. У цьому районі продуктивний комплекс докембрійського кристалічного фундаменту, як і в північному крилі западини, є новим перспективним об'єктом пошуково-розвідувальних робіт на вуглеводневі поклади. Електророзвідувальні дослідження методом точкового електромагнітного зондування (Темза) проводилися на Наріжнянській площі для прогнозування покладів вуглеводнів у відкладеннях візейського і серпухівського ярусів нижнього карбону і башкирського ярусу середнього карбону, а також для уточнення структури неузгодженого скиду, який екранує поклади в межах структурної зони. Дослідження показали, що найбільш перспективними ділянками Наріжнянської площі з точки зору наявності вуглеводнів є Наріжнянська, Рогівська і північна частина Бурівської структури. У результаті проведених робіт встановлено, що цей метод може використовуватися в комплексі пошуково-розвідувальних робіт на вуглеводні при вивченні сейсмічних чи інших аномалій, визначенні глибин залягання пластів з аномальними електромагнітними властивостями, перспективних на скупчення вуглеводнів. Застосування Темзи на попередніх стадіях пошуків родовищ нафти і газу може сприяти більш раціональній постановці свердловин і, таким чином, зниженню витрат на геологорозвідувальні роботи.


Ключові слова


Вуглеводні; Дніпровсько-Донецька западина; електророзвідувальні роботи; точкові електромагнітні зондування

Повний текст:

PDF

Посилання


Geologiya i neftegazonosnost Dneprovsko-Doneckoj vpadiny. Neftegazonosnost / Otv. red. Shpak P.F. - K.: Nauk. dumka, 1989. - 204 s

Neftegazoperspektivnye obekty Ukrainy. Neftegazonosnost fundamenta / Chebanenko I.I., Krayushkin V.A., Klochko V.P. i dr. - Kiev: Nauk. dumka, 2002. - 296 s.

Finchuk V. V., Skopichenko I. M. Metod tochechnogo elektromagnitnogo zondirovaniya i ego vozmozhnosti // Ekologiya i prirodokoristuvannya. - Dnipropetrovsk, 2003. - Vip. 6. - S. 169-172.

Finchuk V. V., Skopichenko I. M., NOVIKOVA. V. Metod tochechnogo elektromagnitnogo zondirovaniya. Teoriya i sposoby obrabotki //Tam zhe. - S. 173-178.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Нефтегазоносность / Отв. ред. Шпак П.Ф. - К.: Наук. думка, 1989. - 204 с

 

Нефтегазоперспективные объекты Украины. Нефтегазоносность фундамента / Чебаненко И.И., Краюшкин В.А., Клочко В.П. и др. - Киев: Наук. думка, 2002. - 296 с.

 

Финчук В. В., Скопиченко И. М. Метод точечного электромагнитного зондирования и его возможности // Екологія і природокористування. - Дніпропетровськ, 2003. - Вип. 6. - С. 169-172.

 

Финчук В. В., Скопиченко И. М., НОВИКОВА. В. Метод точечного электромагнитного зондирования. Теория и способы обработки //Там же. - С. 173-178.

Copyright (c) 2019 V. V. FINCHUK, I. M. SKOPYCHENKO

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua