DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2014.1.138819

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАТИГРАФІЧНИХ СХЕМ КЕМБРІЮ, ОРДОВИКУ, СИЛУРУ І ДЕВОНУ УКРАЇНИ (1993-2013 рр.)

L.I. Konstantinenko, O.I. Berchenko, O.Yu. Kotlyar, V.I. Poletaev, V.I. Efimenko

Анотація


Наведені та частково проілюстровані результати модернізації стратиграфічних схем кембрію, ордовику, силуру та девону України, тобто головні відміни нових схем, представлених до затвердження РМСК України, від діючих схем 1993 р.


Ключові слова


стратиграфічна схема; кембрій; ордовик; силур; девон; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Volkova N.A., Kir`yanov V.V., 1995. Regional stratigraphic chart of the Middle Cambrian of East European platform. Stratigrafiya i geol. korrelyatsiya, Vol. 3, № 5, P. 66-74 (in Russian).

Drygant D.M. Devonian conodonts of South-West margin of East European platform (Volyn-Podillia, Ukraine). Kyiv: Academy Press. NAN of Ukraine, 2010. 156 p.; 27 Pl. (in Ukrainian).

Zonal Stratigraphy of the Phanerozoicum of Russia / Ed. T.N. Koren. S.-Peterburg: Publ. VSEGEI, 2006. 256 p. (in Russian).

Kir`yanov V.V., 1993. Oral examination on acritarchs of Middle and Upper Cambrian of East European platform. Geol. ƶhurnal, № 3 (270), P. 139-140 (in Russian).

Kotlyar O.Yu., 2010. Stratigraphic Chart of the Devonian of the Dnieper-Donets Depression (short historical review, modern position, steps tomodernization). Tectonika i stratigrafiya, Vol. 37, P. 51-63 (in Ukrainian).

Decision of Interdepartment Regional Stratigrapic Meeting on the Middle and Upper Paleozoic of Russian platform. Carboniferous. Leningrad, 1990. 95 p. (in Russian).

Stratigraphic Charts of the Phanerozoic and Precambrian of Ukraine. Kiev, 1993 (in Russian).

Stratigraphic Code of Ukraine / Editors-in-Chief P.F. Gozhyk. Second Ed. Kyiv, 2012. 66 p. (in Ukrainian).

Stratigraphy of the Upper Proterozoic and Precambrian of Ukraine: in two volums. Vol. 1: Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine / Editors-in-Chief P.F. Gozhyk. Kyiv : Logos, 2013. 636 p. (in Ukrainian).

Kir`yanov V.V., 2006. Stratigraphy of the oldest Cambrian sediments of the East Еuropean and Siberian Platforms. Geol. ƶhournal, № 2-3 (316), P. 115-121 (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волкова Н.А., Кирьянов В.В. Региональная стратиграфическая схема средне-верхнекембрийских отложений Восточно-Европейской платформы. Стратиграфия и геол. корреляция. 1995. Т. 3, № 5. С. 66-74.

 

Дригант Д.М. Девонські конодонти південно-західної окраїни Східно-Європейської платформи (Волино-Поділля, Україна). Київ : Академперіодика НАН України, 2010. 156 с.; 27 палеонтол. табл.

 

Зональная стратиграфия фанерозоя России / под ред. Т.Н. Корень. Спб. : Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. 256 с.

 

Кирьянов В.В. Коллоквиум по акритархам среднего и верхнего кембрия Восточно-Европейской платформы. Геол. журн. 1993. № 3 (270). С. 139-140.

 

Котляр О.Ю. Схема стратиграфії девону Дніпровсько-Донецької западини (короткий нарис історії розробки, сучасний стан, крок до модернізації). Тектоніка і стратиграфія. 2010. Вип. 37. С. 51-63.

 

Решение Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы. Каменноугольная система. Ленинград, 1990. 95 с.

 

Стратиграфические схемы фанерозоя и докембрия Украины. Киев, 1993.

 

Стратиграфічний кодекс України / відп. ред. П.Ф. Гожик. 2-е вид. Київ, 2012. 66 с.

 

Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України: у 2 т. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / відп. ред. П.Ф. Гожик. Київ : Логос, 2013. 636 с.

 

Kir`yanov V.V. Stratigraphy of the oldest Cambrian sediments of the East Еuropean and Siberian Platforms. Геол. журн. 2006. № 2-3 (316). С. 115-121.

Copyright (c) 2019 L.I. Konstantinenko, O.I. Berchenko, O.Yu. Kotlyar, V.I. Poletaev, V.I. Efimenko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua