№ 1 (2014)

Зміст

ГЕОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ТА ПРОБЛЕМА ВИЯВЛЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ПРИРОДНОГО ГАЗУ PDF (Русский)
A.Ye. Lukin ст. 7 - 22
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОМИСЛОВО-ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНШИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ПОШУКІВ МАКСИМАЛЬНО НАСИЧЕНИХ ГАЗОМ СЛАНЦЕВИХ ТОВЩ PDF
P.S. Golub, A.L. Gozha, V.V. Melchenko ст. 23 - 32
ПРОГНОЗУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ПРИКЕРЧЕНСЬКОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТРУКТУРНО-ТЕРМОАТМОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
I.D. Bagriy, Z.Y. Voytsitskiy, M.Y. Griga, I.E. Mamyshev, S.D. Aks’om ст. 33 - 42
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ КРЕЙДОВОГО ПОРОДНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНСЬКОГО СЕКТОРУ АКВАТОРІЙ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ З ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНИХ ПОЗИЦІЙ PDF
I.I. Ishchenko ст. 43 - 53
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗТАШУВАННЯ РЕСУРСІВ ВУГЛЕВОДНІВ НАФТОГАЗОНОСНИХ БАСЕЙНІВ ПІВНІЧНО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ PDF
G.S. Ponomarenko ст. 54 - 63
ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАТИГРАФІЧНИХ СХЕМ КЕМБРІЮ, ОРДОВИКУ, СИЛУРУ І ДЕВОНУ УКРАЇНИ (1993-2013 рр.) PDF
L.I. Konstantinenko, O.I. Berchenko, O.Yu. Kotlyar, V.I. Poletaev, V.I. Efimenko ст. 64 - 71
СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДАЙКОВИХ УТВОРЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF (English)
N.N. Shatalov ст. 72 - 80
НАУКОВІ ОСНОВИ ВОЛОГО- ТА ТЕПЛООБМІНУ В УМОВАХ ПЕЧЕРНОГО КОМПЛЕКСУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ PDF (Русский)
A.B. Sitnikov ст. 81 - 91
АЕРОГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ СПОНТАННОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕМІСІЇ ЗЕМЛІ НА ПРИКЕРЧЕНСЬКОМУ ШЕЛЬФІ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
N.P. Loyko, I.G. Zakharov, A.P. Kalashnik, D.A. Iatsiuta ст. 92 - 100
СТРУКТУРНО-ЛІТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МОТРОНІВСЬКО-АННІВСЬКОГО ТИТАН-ЦИРКОНІЄВОГО РОДОВИЩА PDF
S.P. Vasylenko ст. 101 - 108
ДЖЕРЕЛА ЗНОСУ ЦИРКОНІЮ ДЛЯ ВЕРХНЬОІРШАНСЬКОЇ ГРУППИ РОДОВИЩ ТИТАН-ЦИРКОНІЄВИХ РУД PDF (Русский)
T.V. Svivalneva ст. 109 - 115

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

КОСМІЧНИЙ ФАКТОР «НАДЛИШКОВОГО» ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ В НАДРАХ ЗЕМЛІ І ПЛАНЕТ Стаття 6. Варіанти, альтернативні частинкам темної матерії PDF (Русский)
A.N. Makarenko ст. 116 - 128