DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2013.4.139080

ОБГРУНТУВАННЯ СТІЙКОЇ РОЗРАХУНКОВОЇ ЯВНОЇ СКІНЧЕННОРІЗНИЦЕВОЇ СХЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХІДНОЇ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СУМІСНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ МІГРАЦІЇ РІДКИХ ВУГЛЕВОДНІВ І ПІДЗЕМНОЇ ВОЛОГИ У ГРУНТАХ ЗОНИ АЕРАЦІЇ

A.B. SITNIKOV

Анотація


Наведена фізико-математична модель сумісної міграції рідких легких вуглеводнів і підземної вологи в ненасиченоbнасичених грунтах зони аерації у вигляді системи нелінійних міграційних диференціальних рівнянь, які в загальному випадку не мають точного розв'язання. Для їхньої реалізації, точніше, їх скінченнорізницевої апроксимації, пропонується декілька розрахункових явних скінченнорізницевих схем розв'язань. Щоб довести потрібну стійку збіжність із заданою точністю розв'язання до єдино можливого результату, нами пропонується методика послідовних ітераційних розрахунків за рекомендованими формулами окремо кожного з міграційних рівнянь. На конкретному прикладі 2-метрового моноліта грунту досліджується найбільш ефективна явна схема стійкого та збіжного розв'язання рівнянь у загальному випадку неусталеної міграції рідких гасу та підземної вологи при граничних умовах І і ІІ родів з урахуванням початкової відсутності у грунтах вуглеводню, але потім повного насичення ним. 


Ключові слова


зона аерації; грунт; гас; вода; міграція; поверхневий натяг; тиск; об'ємний вміст; рух; прогнозні розрахунки; збіжність; однозначність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Oghnjanyk N. S., Paramonova N. K., Bryks A. L. y dr. Osnovy yzuchenyja zaghrjaznenyja gheologhycheskoj sredy leghkymy nefteproduktamy. – Kyev.: A.P.N., 2006. – 279 s.

Samarskyj A. A. Teoryja raznostnykh skhem. – M.: Nauka, 1977. – 656 s.

Sytnykov A. B., Vodolazkyj V. Y. Osobennosty reshenyja typovykh proghnoznykh zadach dvukhmernogho nelynejnogho vlaghosoderzhanyja v ghruntakh // Gheol. zhurn. – 2009. – # 4. – S. 92 – 98.

Sytnykov A. B. Voprosy myghracyy veshhestv v ghruntakh. – Kyev, 2010. – 640 s.

Sytnykov A. B. Obosnovanye matematycheskykh modelej sovmestnoj myghracyy vlaghy y leghkykh nefteproduktov v nenasyshhenno-nasyshhennykh ghruntakh // Gheol. zhurn. – 2011. – # 1. – S. 111–119.

Tykhonov A. N., Arsenyn V. Ja. Metody reshenyja nekorrektnykh zadach. – M.: Nauka, 1979. – 285 s.

Frolov Ju. Gh. Kurs kolloydnoj khymyy (poverkhnostnye javlenyja y dyspersnye systemy). – M.: Khymyja, 1982. – 400 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Огняник Н. С., Парамонова Н. К., Брикс А. Л. и др. Основы изучения загрязнения геологической среды легкими нефтепродуктами. – Киев.: А.П.Н., 2006. – 279 с.

 

Самарский А. А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1977. – 656 с.

 

Ситников А. Б., Водолазкий В. И. Особенности решения типовых прогнозных задач двухмерного нелинейного влагосодержания в грунтах // Геол. журн. – 2009. – № 4. – С. 92 – 98.

 

Ситников А. Б. Вопросы миграции веществ в грунтах. – Киев, 2010. – 640 с.

 

Ситников А. Б. Обоснование математических моделей совместной миграции влаги и легких нефтепродуктов в ненасыщенно-насыщенных грунтах // Геол. журн. – 2011. – № 1. – С. 111–119.

 

Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. – М.: Наука, 1979. – 285 с.

 

Фролов Ю. Г. Курс коллоидной химии (поверхностные явления и дисперсные системы). – М.: Химия, 1982. – 400 с.

Copyright (c) 2020 A.B. SITNIKOV

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua