№ 4 (2013)

Зміст

ТЕКТОНО-ГЕОДИНАМІЧНІ КРИТЕРІЇ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ КРИСТАЛІЧНОГО ФУНДАМЕНТУ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АВЛАКОГЕНУ PDF (Русский)
T.S. GEIKO, A.E. LUKIN, V.V. OMELCHENKO, O.G. TSHIOHA ст. 7 - 23
ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСЬКИЙ КРИСТАЛІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ ВОЛИНСЬКОГО ПАЛЕОЗОЙСЬКОГО ПІДНЯТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ГЕОЛОГІЧНОЇ ІСТОРІЇ PDF
G.V. MELNYCHUK ст. 24 - 32
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТИТОН-БЕРІАСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ПІВДЕННО-СХІДНОГО КРИМУ (РАЙОН М. СВ. ІЛЛІ) PDF (Русский)
M.M. IVANIK, N.N. ZHABINA, E.V. ANIKEYEVA ст. 33 - 45
СТРАТИГРАФІЯ ВЕРХНЬОЇ КРЕЙДИ ГІРСЬКОГО КРИМУ ЗА ВАПНЯКОВИМ НАНОПЛАНКТОНОМ PDF
A.V. MATVEYEV ст. 46 - 51
ОБГРУНТУВАННЯ СТІЙКОЇ РОЗРАХУНКОВОЇ ЯВНОЇ СКІНЧЕННОРІЗНИЦЕВОЇ СХЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХІДНОЇ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СУМІСНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ МІГРАЦІЇ РІДКИХ ВУГЛЕВОДНІВ І ПІДЗЕМНОЇ ВОЛОГИ У ГРУНТАХ ЗОНИ АЕРАЦІЇ PDF (English)
A.B. SITNIKOV ст. 52 - 62
ПОРОВІ РОЗЧИНИ ЗОНИ АЕРАЦІЇ ПІВДЕННИХ СТЕПОВИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ PDF (Русский)
A.A. SUKHOREBRIY ст. 63 - 72
ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАКОНУ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО ПОСТІЙНІСТЬ БІОМАСИ У БІОСФЕРІ ЗЕМЛІ PDF
V.H. GEVORKIAN ст. 73 - 84

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

КОСМІЧНИЙ ФАКТОР "НАДЛИШКОВОГО" ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ В НАДРАХ ЗЕМЛІ І ПЛАНЕТ. СТАТТЯ 5. ЙМОВІРНІ ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧІ ЧАСТИНКИ PDF (Русский)
O.M. MAKARENKO ст. 85 - 101
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТИГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НИЖНЬОГО ДОКЕМБРІЮ. СТАТТЯ 2. РОЛЬ ГЕОЛОГОФОРМАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИВЧЕННІ СТРАТИГРАФІЇ НИЖНЬОГО ДОКЕМБРІЮ PDF (Русский)
V.P. KIRILYUK ст. 102 - 114

Втрати науки

ПАМ'ЯТІ СОКОЛОВА БОРИСА СЕРГІЙОВИЧА PDF (Русский)
  ст. 115 - 119