ОБМЕЖЕННЯ В РАДІОВУГЛЕЦЕВОМУ МЕТОДІ ДАТУВАННЯ

Автор(и)

  • O. B. LYSENKO Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України
  • N. A. SKULSKY Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України
  • E. V. SOBOTOVICH Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України
  • I. V. FLORINSKY Інститут математичних проблем біології РАН

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2012.1.139082

Ключові слова:

Радіовуглецевий метод датування, ізотопи, молекули, вуглець

Анотація

Проведено систематизацію обмежень у радіовуглецевому методі датування. Пропонується гіпотеза про вплив магнітного ізотопного ефекту на швидкість та напрямок процесів накопичення ізотопних молекул вуглецю різної парності, що може відбитися на точністі та достовірності результатів радіовуглецевого методу датування.

Посилання

Arslanov Kh.A. Radyouhlerod: heokhymyia y heokhronolohyia. – L.: Yzd-vo LHU, 1987. – 300 s.

Butomo S.Y. Radyouhlerodnoe datyrovanye y postroenye absoliutnoi khronolohycheskoi shkaly arkheolohycheskykh pamiatnykov // Arkheolohyia y estestvennye nauky. – M.: Nauka, 1965. – S. 35-45.

Buchachenko A.L. Novaia yzotopyia v khymyy y byokhymyy. – M.: Nauka, 2007. – 189 s.

Buchachenko A.L. Mahnytnaia yzotopyia: novye horyzonty // Vest. RAN. – 2010. – T. 80, # 2. – S. 108-113.

Dehens E.T. Heokhymyia osadochnykh obrazovanyi. – M.: Myr, 1967. – 299 s.

Demyn S.N. Problema uhleroda-14 v raione PO ”Maiak” // Vopr. radyats. bezopasnosty. – 2000. – # 1. – S. 61-66.

Halymov E.M. Pryroda byolohycheskoho fraktsyonyrovanyia yzotopov. – M.: Nauka, 1981. – 247 s.

Halymov E.M. Heokhymyia stabylnykh yzotopov uhleroda. – M.: Nedra, 1968. – 226 s.

Eitkyn M.Dzh. Fyzyka y arkheolohyia. – M.: Yzd-vo ynostr. lyter., 1963. Aitken M. Physics and Archaeology. – New York: Interscience Publishers, 1961.

Kratkyi spravochnyk po khymyy / Pod red. O.D. Kurylenko. – Kyev: Nauk. dumka, 1974. – 992 s.

Lybby U.F. Uhlerod-14 – yadernyi khronometr arkheolohyy // Kurer YuNESKO. – 1968. – #.7 (No.139).

Mykhailova Y.A., Bondarenko O.B., Obrucheva O.P. Obshchaia paleontolohyia. – M.: Yzd-vo MHU, 1989. – 389 s.

Poliakov V.B., Ustynov V.Y. Pravylo pleiad v yzotopnykh yssledovanyiakh pryrodnykh obektov // Heokhymyia. – 1993. – # 4. – S. 276–286.

Radionuklidy u vodnykh ekosystemakh Ukrainy / Za red. Liabakh M. ta in., – K.: Chornobylinterform, 2001. – 318 s.

Skulskyi N.A., Lysenko O.B., Demykhov Yu.N., Sobotovych E.V. Razlychyia v povedenyy stabylnykh y radyoaktyvnykh yzotopov vodoroda y uhleroda v byosystemakh // Tez. dokl. XIX sympoz. po heokhymyy yzotopov ym. akad. Vynohradova, 16–18 noiab. 2010 h., Moskva. – M.: Akvarel, 2010. – S. 359–360.

Skulskyi N.A., Lysenko O.B., Demykhov Yu.N., Sobotovych E.V. Osobennosty povedenyia stabylnykh y radyoaktyvnykh yzotopov vodoroda y uhleroda v byolohycheskykh systemakh // Fundamentalnye problemy heotektonyky: Materyaly Pervoi mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Vysokye tekhnolohyy, fundamentalnye y prykladnye yssledovanyia v fyzyolohyy y medytsyne». – SPb.: Yzd-vo Polytekhn. un-ta, 2010. – S. 122–129.

Sobotovych E.V., Bondarenko H.N., Kovaliukh N.N. Yzotopno-heokhymycheskye osobennosty morskykh osadkov. – Kyev: Nauk. dumka 1983. – 239 s.

Staryk Y.E. Yadernaia heokhronolohyia. – M.; L.: Yzd-vo AN SSSR, 1961.

Cherdyntsev V.V., Sulerzhytskyi L.D. Aktualnye voprosy sovremennoi heokhronolohyy. – M., 1976.

Degens E.T., Behrendt M., Getthard B. et al. // Deep-Sea.– Vol. 15, # 1. – R. 11-20.

Craig H. // J. Geophys. Res. – 1970. – Vol. 75, # 3. – R. 691-695.

Hayatsu A. K-Ar isochron age of the North // Con. I. of Earth Scien. – 1979. – # 4. – R. 974.

Keith M.L., Weber J.N. // Geochim. et cosmochim. acta. – 1968. – Vol. 28, # 11. – P. 1787-1816.

Kroopnick P., Deuser W.G., Craig H. // J. Geophys. Res. – 1975. – Vol. 15, # 36. – P. 7668-7671.

Lloid R.M. // J.Geology. – 1964. – Vol. 72, # 1. – P. 82-112.

Libby W.F. Radiocarbon dating. – Second ed. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1955.

Oeschger H., Siegenthaler U., Schotterer U., and Gugelmann A., A box diffusion model to study the carbon dioxide exchange in nature // Tellus. –1975. – Vol. 27. – R. 168-192.

Skripkin V.V., Kovalyukh N.N. Recent Developments in the Procedures Used at the SSCER Laboratory for the Routine Preparation of Lithium Carbide // Radiocarbon. – 1998. – Vol. 40. – P. 211-214.

Sobotovich E.V., Florinsky I.V., Lysenko O.B., Grodzinsky D.M. Role of isotopes in the biosphere / Florinsky I.V. (Ed.), Man and the Geosphere. – New York: Nova Science Publishers, 2010. – R. 33–68.

Suess H.E. Radiocarbon content in modern wood // Science. – 1955. – Vol. 122. – P. 17.

Young J.A. and Fairhall A.W. Radiocarbon from nuclear weapons tests // J. Geophys. Res. – 1968. – Vol. 73. – R. 1185-1200.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-23

Номер

Розділ

Зміст