№ 1 (2012)

Зміст

ТЕКТОНІКА ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ ЛІТОСФЕРИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПРИПОВЕРХНЕВИХ СТРУКТУРАХ НА РІВНІ ЕРОЗІЙНОГО ЗРІЗУ РАННЬОГО РИФЕЮ
Стаття 2. Породні асоціації та стратиграфічні розрізи байкалід тектоно-термальних поясів і протоплатформних блоків докембрійської основи України
PDF (Русский)
V. A. RYABENKO, T. P. MIKHNITSKAYA, M. V. BAN'KOVSKIY ст. 7 - 21
ПАЛЕООКЕАНОГРАФІЧНІ ТА ГЕОХІМІЧНІ УМОВИ СЕДИМЕНТАЦІЇ ВЕРХНЬОВЕНДСЬКИХ «ЧОРНОСЛАНЦЕВИХ» ФОСФОРИТОНОСНИХ ВІДКЛАДІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ОКРАЇНИ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ PDF
Yu. M. SENKOVSKY, V. M. PALIY, N. Ya. RADKOVEC, Yu. V. KOLTUN ст. 22 - 30
ОБМЕЖЕННЯ В РАДІОВУГЛЕЦЕВОМУ МЕТОДІ ДАТУВАННЯ PDF (Русский)
O. B. LYSENKO, N. A. SKULSKY, E. V. SOBOTOVICH, I. V. FLORINSKY ст. 31 - 38
РІДКІСНОМЕТАЛЬНІСТЬ ТА ПОХОДЖЕННЯ ПЛЮМАЗИТОВИХ ГРАНІТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF
N. V. KOSTENKO, M. I. TOLSTOY, O.V. SHABATURA ст. 39 - 47
ПЕРСПЕКТИВИ ОСВОЄННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ МАГНЕЗИТУ УКРАЇНИ PDF (Русский)
L. S. GALETSKY, O. O. REMEZOVA, . M. LUPYNOS S, D. V. PRUTSKOV, V. V. SIVAK ст. 48 - 56
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОСТРАКОД ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ ЕВКСИНСЬКОГО БАСЕЙНУ У СЕРЕДНЬОМУ МІОЦЕНІ – ПЛІОЦЕНІ PDF (Русский)
N. I. DYKAN ст. 57 - 66
КЛАСИФІКАЦІЯ МОРСЬКИХ ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ PDF
V. O. IEMELIANOB, L. A. PROKHOROVA ст. 67 - 73
СУЧАСНІ ТА РЕЛІКТОВІ АКУМУЛЯТИВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ В БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я PDF
O. V. NEPSHA ст. 74 - 77
ПРО СТРУКТУРУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД PDF (Русский)
V. M. SHESTOPALOV, N. I. SINITSYN, V. A. ELKIN, A. Ju. MOISEEV, N. P. MOISEEVA, O. V. BETSKIY ст. 78 - 90
КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ЗА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ PDF
L. V. SAMOYLENKO, A. V. DUBYTSKAYA ст. 91 - 98

Гіпотези. Дискусії. Рецензії

ПРО ПУЛЬСАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УРАЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНОГО ПОЯСУ PDF (Русский)
M. I. DЕRIABIN ст. 99 - 107
ЩЕ РАЗ ПРО ГОРИЗОНТ, РЕГІОЯРУС ТА ЗАГАЛЬНУ ШКАЛУ PDF (Русский)
V. I. POLETAEV ст. 108 - 110

Із історії науки

БАБИНЕЦЬ АНДРІЙ ЄВТИХІЙОВИЧ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
V. M. CHESTOPALOV, I. P. ONICHENKO ст. 111 - 113

Втрати науки

ПАМ'ЯТІ ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА СЕМЕНЕНКА PDF
  ст. 114 - 115