DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2012.1.139183

ПРО СТРУКТУРУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД

V. M. SHESTOPALOV, N. I. SINITSYN, V. A. ELKIN, A. Ju. MOISEEV, N. P. MOISEEVA, O. V. BETSKIY

Анотація


Вперше методом ІЧ-КВЧ (ММ або крайньовисокочастотної) спектроскопії досліджена структура найбільш відомих на Україні мінеральних вод "Миргородської" та "Нафтусі". В роботі вперше показано, що мінеральні води мають певну структуру, внаслідок чого відбувається їх допоміжна позитивна лікувальна резонансно-хвильова дія на організм через дію на водну біологічну компоненту.


Ключові слова


Структура; мінеральні води; "Миргородська"; "Нафтуся"; Україна

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Antonchenko V.Ya., Davydov A.S., Ilin V.V. Osnovy fiziki vody. – Kiev: Nauk. dumka, 1991. – 668 s.

Bernal Dzh., Fauler R. Struktura vody i ionnyh rastvorov // Uspehi fiz. nauk. – 1934. – Vyp. 5. – S. 586-644.

Beckij O.V., Kislov V.V., Lebedeva N.N. Millimetrovye volny i zhivye sistemy. – M.: Sajns-press, 2004. – 272 s.

Bjerrum N. Structure and Properties of ice // Sci. – 1952. – 115. – R. 385-390.

Bloh A.M. Struktura vody i geologicheskie processy. – M.: Nedra, 1969. – 216 s.

Velikij N., Sinyavskij M. Ispolzovanie mineralnogo aktivatora – silevita dlya ozdorovleniya pitevoj vody // Geolog Ukrainy. – 2006. – # 2. – S. 77-82.

Voda – kosmicheskoe yavlenie / Pod red. Yu.A. Rahmanina, V.K. Kondratova. – M., 2002. – 427 s.

Guman A.K. Trudy Leningradskogo obshestva estestvoispytatelej. – T. 70, vyp. 1. – L.: Izd-vo LGU, 1959. – S. 70-73.

Klassen V.I. Voprosy teorii i praktiki magnitnoj obrabotki vody i vodnyh sistem. – M: Himiya, 1969. – S. 66-67.

Klassifikaciya mineralnyh vod Ukrainy / Pod red. akad. V.M. Shestopalova. – Kiev: NAN Ukrainy, 2003. – 121 s.

Letnikov F.A., Kasheeva T.V., Mincis A.Sh. Aktivirovannaya voda. – Novosibirsk: Nauka, Sib. otd-nie, 1976. – 133 s.

Medvedev I.M., Fisanovich T.I. Struktura vody v kletke // Probl. gematologii i perelivaniya krovi. – 1975. – # 4. – S. 38-43.

Moiseyev A.Yu., Druzhina N.A., Moiseyeva N.P., Shestopalov V.M. Biologichni aspekti zastosuvannya prirodnih mineralnih vod. – K.: Vid-vo KIM, 2010. – 124 s.

Moiseeva N.P., Kryzhko G.G., Korolenko V.D., Dobra P.P. Formy migracii mikroelementov v pitevyh mineralnyh vodah // Geol. zhurn. – 1988. – # 3. – S. 75-81.

Osnovy kurortologii. / Pod red. prof. M.P. Konchalovskogo i prof. G.M.Danishevskogo. – M.: Gosmedizdat, 1932. – T. 1. – 467 s.

Pat. # 2068 Ukraina, MKI5 A61K 33/08. Sposib korekciyi krovotvorennya pri radiacijnomu urazhenni organizmu shlyahom kursovogo zastosuvannya mineralnih vod tipu "Naftusya" / V.M. Shestopalov, N.P. Moiseyeva, Ya.I. Serkiz ta in. – Opubl. 30.11.93, Byul. # 2.

Petrosyan V.I., Sinicyn N.I., Yolkin V.A. i dr. Voda, paradoksy i velichie malyh velichin // Biomed. radioelektronika. – 2000. – # 2. – S. 4-8.

Petrosyan V.I., Sinicyn N.I., Yolkin V.A. i dr. Rol rezonansnyh molekulyarno-volnovyh processov v prirode i ih ispolzovanie dlya kontrolya i korrekcii sostoyaniya biologicheskih sistem // Tam zhe. – 2001. – # 5-6. – S. 62-129.

Rukovodstvo “Osnovy kurortologii” / Pod red. V.A. Aleksandrova. – M.: Medgiz, 1956. – T. 1. – 647 s.

Sekrety svezhetaloj vody. Metodicheskie rekomendacii v pomosh lektoru. – Doneck: Donec. med. in-t, 1980. – 20 s.

Sinicyn N.I., Yolkin V.A., Petrosyan V.I., Devyatkov N.D., Gulyaev Yu.V., Beckij O.V. Osobaya rol sistemy «millimetrovye volny – vodnaya sreda» v prirode // Biomed. radioelektronika. – 1998. – # 1. – S. 5-23 i ot redaktora vypuska. – S. 4. Tam zhe. – 1999. – # 1. – S. 3-21.

Sinicyn N.I., Yolkin V.A. Osobaya rol strukturizacii vodosoderzhashej sredy v sovremennyh biomedicinskih radioelektronnyh tehnologiyah i nanotehnologiyah budushego // Biomed. tehnologii i radioelektronika. – 2007. – # 2-4. – S. 31-43. – (Yubilejnyj vypusk k 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika N.D. Devyatkova).

Sinicyn N.I., Yolkin V.A., Beckij O.V., Kislov V.V. Millimetrovye volny i nanostruktury – budushee mediciny i bioelektroniki // Biomed. radioelektronika. – 2009. – # 3. – S. 21-35.

Sinicyn N.I., Yolkin V.A, Sinicyna R.V., Beckij O.V. Strukturizaciya vody aminokislotami – nanostrukturnymi substratami sinteza belkov. Ch. I. Eksperimentalnoe issledovanie strukturizacii vody aminokislotami s nepolyarnym gidrofobnym bokovym radikalom // Tam zhe. – 2010. – # 12. – S. 45-57.

Sinicyn N.I., Yolkin V.A., Sinicyna R.V., Beckij O.V.. Strukturizaciya vody aminokislotami – nanostrukturnymi substratami sinteza belkov. Ch. II. Eksperimentalnoe issledovanie strukturizacii vody aminokislotami raznyh klassov s gidrofilnym bokovym radikalom // Tam zhe. – 2011. – # 3. – S. 25-39.

Trincher K.S. Strukturno svyazannaya voda i biologicheskie makromolekuly // Uspehi sovrem. biologii. – 1966. – T. 4, vyp. 3. – S. 338.

Faleev A.V., Suhenko F.T. Vliyanie struktury vody na aktivnost rastitelnoj katalazy // Dokl. AN SSSR, 1941. – T. 33, # 4. – S. 300-302.

Farashuk N.F., Telenkova O.G. Strukturirovanie vody na mineralah razlichnogo proishozhdeniya // Sb. dokl. "Ekvatek–2006". – M., 2006. – S. 1056-1057.

Fradkin B.E. Belye pyatna bezbrezhnogo okeana. – M.: Nedra, 1983. – 92 s.

Shestopalov V.M., Moiseyeva N.P., Druzhina M.O., Yasevich A.P. Likuvalni vlastivosti mineralnih vod tipu "Naftusya" i metodi yih konservaciyi // Visn. NAN Ukrayini. – 2005. – # 10. – S. 15-25.

Shestopalov V., Moiseeva N., Drushina N., Puchova G. Mineral waters of “Naftusya” type as effective remedy at the ecological disasters // Mat. XV Congres CBGA (Aphine, 1996). – Aphine, 1996. – P. 110-112.

Shestopalov V.M., Moiseeva N.P., Puhova G.G. i dr. Primenenie MV tipa “Naftusya” dlya ozdorovleniya naseleniya iz zon chernobylskih vypadenij // Materialy mezhdunar. konf. “Ekologiya gorodov” (Odessa, iyul 1998). – Odessa, 1998. – S. 364-368.

Shestopalov V.M., Moiseeva N.P., Druzhina N.A. i dr. Mineralnye vody tipa "Naftusya": osobennosti himicheskogo sostava i ih primenenie // Himiya i tehnologiya vody. – 2001. – T. 23, # 6. – S. 639–649.

Shestopalov V.M., Negoda G.M., Moiseyeva N.P. ta in. Formuvannya mineralnih vod Ukrayini. – K.: Nauk. dumka, 2009. – 312 s.

Shestopalov V.M., Moiseev A.Yu., Rodionova N.K. et al. Impact of the water treated with silevit on the indices of peripheral blood of irradiated animals // Journal of Water Chemistry and Tehnology. – 2010. – Vol. 32, # 6. – P. 378-383.

Shestopalov V.M., Moiseyeva N.P., Druzhina M.O. ta in. Novi dani identifikuvannya organichnih rechovin mineralnih vod tipu “Naftusya” ta problemi yih stabilizaciyi // Geol. zhurn. – 1999. – # 4. – S. 7-14.

Shironosov V.G. Priroda anomalnyh svojstv aktivirovannoj vody // Sb. dokl. "Ekvatek–2006". – M.: 2006. – S. 1051-1052


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонченко В.Я., Давыдов А.С., Ильин В.В. Основы физики воды. – Киев: Наук. думка, 1991. – 668 с.

 

Бернал Дж., Фаулер Р. Структура воды и ионных растворов // Успехи физ. наук. – 1934. – Вып. 5. – С. 586-644.

 

Бецкий О.В., Кислов В.В., Лебедева Н.Н. Миллиметровые волны и живые системы. – М.: Сайнс-пресс, 2004. – 272 с.

 

Bjerrum N. Structure and Properties of ice // Sci. – 1952. – 115. – Р. 385-390.

 

Блох А.М. Структура воды и геологические процессы. – М.: Недра, 1969. – 216 с.

 

Великий Н., Синявский М. Использование минерального активатора – силевита для оздоровления питьевой воды // Геолог Украины. – 2006. – № 2. – С. 77-82.

 

Вода – космическое явление / Под ред. Ю.А. Рахманина, В.К. Кондратова. – М., 2002. – 427 с.

 

Гуман А.К. Труды Ленинградского общества естествоиспытателей. – Т. 70, вып. 1. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. – С. 70-73.

 

Классен В.И. Вопросы теории и практики магнитной обработки воды и водных систем. – М: Химия, 1969. – С. 66-67.

 

Классификация минеральных вод Украины / Под ред. акад. В.М. Шестопалова. – Киев: НАН Украины, 2003. – 121 с.

 

Летников Ф.А., Кащеева Т.В., Минцис А.Ш. Активированная вода. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1976. – 133 с.

 

Медведев И.М., Фисанович Т.И. Структура воды в клетке // Пробл. гематологии и переливания крови. – 1975. – № 4. – С. 38-43.

 

Моісеєв А.Ю., Дружина Н.А., Моісеєва Н.П., Шестопалов В.М. Біологічні аспекти застосування природних мінеральних вод. – К.: Вид-во КІМ, 2010. – 124 с.

 

Моисеева Н.П., Крыжко Г.Г., Короленко В.Д., Добра П.П. Формы миграции микроэлементов в питьевых минеральных водах // Геол. журн. – 1988. – № 3. – С. 75-81.

 

Основы курортологии. / Под ред. проф. М.П. Кончаловского и проф. Г.М.Данишевского. – М.: Госмедиздат, 1932. – Т. 1. – 467 с.

 

Пат. № 2068 Украина, МКИ5 А61К 33/08. Спосіб корекції кровотворення при радіаційному ураженні організму шляхом курсового застосування мінеральних вод типу "Нафтуся" / В.М. Шестопалов, Н.П. Моісеєва, Я.І. Серкіз та ін. – Опубл. 30.11.93, Бюл. № 2.

 

Петросян В.И., Синицын Н.И., Ёлкин В.А. и др. Вода, парадоксы и величие малых величин // Биомед. радиоэлектроника. – 2000. – № 2. – С. 4-8.

 

Петросян В.И., Синицын Н.И., Ёлкин В.А. и др. Роль резонансных молекулярно-волновых процессов в природе и их использование для контроля и коррекции состояния биологических систем // Там же. – 2001. – № 5-6. – С. 62-129.

 

Руководство “Основы курортологии” / Под ред. В.А. Александрова. – М.: Медгиз, 1956. – Т. 1. – 647 с.

 

Секреты свежеталой воды. Методические рекомендации в помощь лектору. – Донецк: Донец. мед. ин-т, 1980. – 20 с.

 

Синицын Н.И., Ёлкин В.А., Петросян В.И., Девятков Н.Д., Гуляев Ю.В., Бецкий О.В. Особая роль системы «миллиметровые волны – водная среда» в природе // Биомед. радиоэлектроника. – 1998. – № 1. – С. 5-23 и от редактора выпуска. – С. 4. Там же. – 1999. – № 1. – С. 3-21.

 

Синицын Н.И., Ёлкин В.А. Особая роль структуризации водосодержащей среды в современных биомедицинских радиоэлектронных технологиях и нанотехнологиях будущего // Биомед. технологии и радиоэлектроника. – 2007. – № 2-4. – С. 31-43. – (Юбилейный выпуск к 100-летию со дня рождения академика Н.Д. Девяткова).

 

Синицын Н.И., Ёлкин В.А., Бецкий О.В., Кислов В.В. Миллиметровые волны и наноструктуры – будущее медицины и биоэлектроники // Биомед. радиоэлектроника. – 2009. – № 3. – С. 21-35.

 

Синицын Н.И., Ёлкин В.А, Синицына Р.В., Бецкий О.В. Структуризация воды аминокислотами – наноструктурными субстратами синтеза белков. Ч. I. Экспериментальное исследование структуризации воды аминокислотами с неполярным гидрофобным боковым радикалом // Там же. – 2010. – № 12. – С. 45-57.

 

Синицын Н.И., Ёлкин В.А., Синицына Р.В., Бецкий О.В.. Структуризация воды аминокислотами – наноструктурными субстратами синтеза белков. Ч. II. Экспериментальное исследование структуризации воды аминокислотами разных классов с гидрофильным боковым радикалом // Там же. – 2011. – № 3. – С. 25-39.

 

Тринчер К.С. Структурно связанная вода и биологические макромолекулы // Успехи соврем. биологии. – 1966. – Т. 4, вып. 3. – С. 338.

 

Фалеев А.В., Сухенко Ф.Т. Влияние структуры воды на активность растительной каталазы // Докл. АН СССР, 1941. – Т. 33, № 4. – С. 300-302.

 

Фаращук Н.Ф., Теленкова О.Г. Структурирование воды на минералах различного происхождения // Сб. докл. "Экватек–2006". – М., 2006. – С. 1056-1057.

 

Фрадкин Б.Э. Белые пятна безбрежного океана. – М.: Недра, 1983. – 92 с.

 

Шестопалов В.М., Моісеєва Н.П., Дружина М.О., Ясевич А.П. Лікувальні властивості мінеральних вод типу "Нафтуся" і методи їх консервації // Вісн. НАН України. – 2005. – № 10. – С. 15-25.

 

Shestopalov V., Moiseeva N., Drushina N., Puchova G. Mineral waters of “Naftusya” type as effective remedy at the ecological disasters // Mat. XV Congres CBGA (Aphine, 1996). – Aphine, 1996. – P. 110-112.

 

Шестопалов В.М., Моисеева Н.П., Пухова Г.Г. и др. Применение МВ типа “Нафтуся” для оздоровления населения из зон чернобыльских выпадений // Материалы междунар. конф. “Экология городов” (Одесса, июль 1998). – Одесса, 1998. – С. 364-368.

 

Шестопалов В.М., Моисеева Н.П., Дружина Н.А. и др. Минеральные воды типа "Нафтуся": особенности химического состава и их применение // Химия и технология воды. – 2001. – Т. 23, № 6. – С. 639–649.

 

Шестопалов В.М., Негода Г.М., Моисеєва Н.П. та ін. Формування мінеральних вод України. – К.: Наук. думка, 2009. – 312 с.

 

Shestopalov V.М., Moiseev A.Yu., Rodionova N.K. et al. Impact of the water treated with silevit on the indices of peripheral blood of irradiated animals // Journal of Water Chemistry and Tehnology. – 2010. – Vol. 32, № 6. – P. 378-383.

 

Шестопалов В.М., Моісеєва Н.П., Дружина М.О. та ін. Нові дані ідентифікування органічних речовин мінеральних вод типу “Нафтуся” та проблеми їх стабілізації // Геол. журн. – 1999. – № 4. – С. 7-14.

 

Широносов В.Г. Природа аномальных свойств активированной воды // Сб. докл. "Экватек–2006". – М.: 2006. – С. 1051-1052

Copyright (c) 2018 V. M. SHESTOPALOV, N. I. SINITSYN, V. A. ELKIN, A. Ju. MOISEEV, N. P. MOISEEVA, O. V. BETSKIY

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua