DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.1.139103

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ ОСАДОВОГО ЧОХЛА ТА КРИСТАЛІЧНИХ ПОРІД ІМПАКТНИХ СТРУКТУР ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ СТАГД

I.D. Bagriy, M.Y. Griga

Анотація


Представлена адаптація методики структурно-термо-атмогеохімічних досліджень (СТАГД) до пошуку та прогнозування покладів вуглеводнів імпактних структур. Визначені основні особливості джерел пошерення та проявів нафтогазоносності імпактних структр. Розглянуті особливості прогнозування покладів вуглеводнів на Оболонській, Болтишівській, Ротмістрівській та Зеленогайській астроблемах.

Ключові слова


імпактна структра; прогнозування покладів вуглеводнів; нафтогазо носність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bagiy I.D., 2003. Prediction of fault zones of increased rock permeability for geoecological and searching tasks solutions. Kyiv: IGS NAS of Ukraine, 149 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., Gladun V.V., Dubosarsky V.R., Znemenska T.O., Klochko V.P., Lazarenko O.V., Yanzevich O.O., 2005. Fluid dynamic features of Obolon impact structure based on the results of themometic and atmo-geochemical exploration. Tectonika i stratigafiya, № 34, р. 43-49 (in Ukrainіan).

Gurov E.P., Gozhik P.F., 2006. Impact catering in the Eath’s History. Kiev, 216 p. (in Russian).

Patent № 28176 «А comprehensive methodology (Structual-thermo-atmogeochemical research (STAGR)» / Bagiy I. D., Gozhik P. F., applicant and owner IGS NAS of Ukraine. 31.03.2009 (in Ukrai - nian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багрій І.Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геoлогічних та пошукових задач. Київ: ІГН НАН Ураїни, 2003. 149 с.

 

Багрій І.Д., Гладун В.В., Дубосарський В.Р., Знаменська Т.О., Клочко В.П., Лазаренко О.В., Янцевич О.О. Флюїдодинамічні ознаки Оболонської кільцевої струтури за результатами приповерхневих термометричних та атмогеохімічних досліджень. Тектоніка і стратиграфія. 2005. Вип. 34. С. 43-49.

 

ГуровЕ.П., ГожикП.Ф. Импактноекратерообразование в истории Земли. Киев, 2006. 216 с.

 

Свідоцтво України № 28176 авторського права на твір «Комплесна методика (структурнотермо-атмогеохімічних досліджень (СТАГД))» / Багрій І.Д., Гожик П.Ф.; заявник і власник Інститут геологічних наук НАН Ураїни. 31.03.2009.

 
Copyright (c) 2020 I.D. Bagriy, M.Y. Griga

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua