№ 1 (2015)

Зміст

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ОСВОЄННЯ ДЖЕРЕЛ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ НАФТОГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ PDF
Ja.G. Lazaruk ст. 7 - 16
МІОЦЕНОВІ ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВІ РОЗСИПИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ: СТРАТИГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ЛІТОСТРАТИГРАФІЯ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ PDF (Русский)
D.P. Khrushchov, V.Yu. Zosymovych, A.V. Lalomov, O.A. Kravchenko, S.P. Vasylenko, T.V. Okholina, А.А. Fursova ст. 17 - 34
ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ОСВОЄННЯ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ PDF
G.A. Liventseva ст. 35 - 44
ТЕКТОНІКА І ПЕТРОЛОГІЯ ПЕТРОВО-ГНУТОВСЬКОГО РУДНОГО ВУЗЛА ПРИАЗОВСЬКОГО МЕГАБЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF (English)
N.N. Shatalov ст. 45 - 56
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ДОЛИНИ ДНІПРА НА ДІЛЯНЦІ ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА PDF
M.G. Demchyshyn, T.V. Kril ст. 57 - 68
УСПІХИ НАФТОРОЗВІДКИ НА ПІВНІЧНОМУ СХИЛІ ГВІАНСЬКОГО ЩИТА PDF
V.A. Krayushkin, E.E. Guseva ст. 69 - 76
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД САКСЬКОГО РОДОВИЩА КРИМУ PDF
V.M. Shestopalov, A.Ju. Moiseev, N.P. Moiseeva ст. 77 - 82
МУЛОВІ РОЗЧИНИ ПРІСНИХ ВОДОЙМИЩ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ PDF
A.A. Sukhorebriy ст. 83 - 88
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ҐРУНТОВИХ ВОД І ОЦІНКИ КОЕФІЦІЄНТА ВОДОВІДДАЧІ ПІЩАНИХ ҐРУНТІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КОЛИВАНЬ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД PDF
V.Yu. Saprykin, D.O. Bugai, O.S. Skalskyi, Yu.I. Kubko ст. 89 - 98
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ БІОДЕГРАДАЦІЇ НА ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД НАФТОПРОДУКТАМИ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF (Русский)
E.N. Shpak ст. 99 - 106
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ ОСАДОВОГО ЧОХЛА ТА КРИСТАЛІЧНИХ ПОРІД ІМПАКТНИХ СТРУКТУР ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ СТАГД PDF (English)
I.D. Bagriy, M.Y. Griga ст. 107 - 114

Із історії науки

Професор Лутугін Леонід Іванович – видатний геолог-зйомщик Донбасу PDF (Русский)
N.N. Shatalov ст. 115 - 118
Професор Яворський Василій Іванович – видатний палеонтолог і геолог-зйомщик Донбасу и Кузбасу PDF (Русский)
N.N. Shatalov ст. 119 - 122
ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ PDF
K.V. Dykan ст. 123 - 126